نکات مهم گردش مواد در جانوران ـ قلب(فصل ششم زیست دوم دبیرستان)

دکتر رونقی

%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af

نکات مهم گردش مواد در جانوران ـ قلب(فصل ششم زیست دوم دبیرستان)

(در این مقاله به بررسی گره پیشاهنگی ـ گره دهلیزی بطنی و بررسی صدا قلب و تحلیل عملکرد قلب می پردازیم.)

گره پیشاهنگی محل زایش تحریکات طبیعی قلب است .

در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفد بزرگ سیاهرگ زیرین قرار گرفته است

و می توان گفت از گره دوم بزرگ تر است . تار های ماهیچه ای این گره متناوبا به صورت خو به خود تحریک می شوند .

این تحریک به سایر تارهای میوکارد قلب منقل می شود و آن ها را به انقباض در می آورد .

نکته که در این جا حائز اهمیت است این است که به وجود آمدن قلب در جنین همه ی تارهای ماهیچه ای آن

قادر به انقباض داتی هستند ولی به تدریج با تمایز یافتن بافت ماهیچه ای قلب و افزایش قدرت انقباض تار ها این خاصیت

در میوکارد معمولی قلب از بین می رود و منحصرا در بافت گره قلب باقی می ماند .

گره دهلیزی بطنی در حد فاصل بین دهلیز ها و بطن ها و کمی متمایل به دهلیز راست قرار گرفته است .

چند رشته از جنس بافت گرهی ، گره های سینوسی ـ دهلیزی و دهلیزی ـ بطنی را به یکدیگر مربوط می سازد

تحریک که در گره سینوسی ـ دهلیزی ایجاد می شود سراسر ماهیچه دهلیز ها را فرا می گیرد

و پس از رسیدن به گره دهلیزی ـ بطنی به الیاف گرهی موجود در دیواره دو بطن منتقل می شود

و از این راه به نوک بطن و سراسر بافت گرهی که در ماهیچه میوکارد پراکنده است و بالاخره بهماهیچه میوکارد منتشر می شود .

سرعت انتشار تحریک گره دهلیزی ـ بطنی و الیاف در دیواره بین دو بطن نسبتا کم و در شبکه گرهی دیواره میوکارد زیاد است .

به طوری که تجریک به سرعت و به صورت هم زمان ماهیچه هر دو بطن را فرا می گیرد .

یک نکته که اهمیت دارد این است که دریچه دهلیزی ـ بطنی به صورت یک طرفه خون را از دهلیز

به بطن ها راه می دهد و بسته می شود .

دریچه های دهلیزی ـ بطنی به دو نوع تقسیم بندی می شوند که این دریچه ها عبارت اند از :

%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%84%db%8c%d8%b2

دریچه دو لختی (میترال) دریچه سه لختی

در یچه دولختی ( میترال ) : بین دهلیز چپ و بطن چپ است

دریچه سه لختی : بین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد .

دریچه دیگری که در قلب وجود دارد دریچه سینی شکل است که در ابتدا آئورت وجود دارد

و سرخرگ می توان آن را در ابتدا سرخرگ ششی دید . دریچه لانه کبوتری نیز در طول سیاهرگ های نواحی پایین بدن وجود دارد .

اما باید یاد آوری کرد دریچه دهلیزری بطنی فاقد بافت ماهیچه است و وظیفه آن این است که جریان خون را باز یا بسته می کند .

دریچه ها به وسیله رشته هایی به برجستگی های ماهیچه ای دیواره داخلی قلب اتصال دارند .

دریچه سینی شکل نیز با ورود خون به سیاهرگ ها باز می شود و از بازگشت خون از سرخرگ به درون بطن ها جلوگیری می کند .

دریچه لانه کبوتری نیز بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلب را تسهیل می کنند .

در هر دوره قلبی که شامل سیستول و دیاستول است صداهایی از قلب شنیده می شود .

صدای قلب:

صدای اول طولانی تر و بم تر از صدا دوم است و این صدا در هنگام بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی ایجاد می شوند

صدای دوم : کوتاه و زیر تر از صدای اول است و این صدا مربوط به بسته شدن دریچه های سرخرگی

یا همان دریچه های سینی شکل است .لازم به دکر است صدا های غیر طبیعی و ممتد از قلب شنیدوه می شود

که علت آن برخی از بیماری های قلبی و یا نقص مادر زادی در جدار بین دهلیز ها و یا بطن است .

در هر دوره کار قلب که انقباض دهلیز ها ، انقباض بطن ها و استراحت عمومی قلب است زمان این عملکرد ها با هم متفاوت است

به گونه ای که در انقباض دهلیز ها یک دهم ثانیه در انقباظ بطن ها

سه دهم ثانیه و در استراحت عمومی قلب چهار دهم ثانیه به طول می انجامد تا این عملکرد ها

صورت گیرند . در پایان دیاستول حدود صد بیست میلی لیتر خون در هر بطن جمع می شود .

که تقریبا هفتاد میلی لیتر آن در سیستول بعدی وارد سرخرگ ها می شود .

اما لازم است تعریفی ازحجم صربه ای داشته باشیم . حجم ضربه ای عبارت از مقدار خونی که در هر ضربان از هر بطن

خارج می شود

این مطالب مربوط به فصل 6 از زیست دوم دبیرستان است این فصل در کنکور 95 پنج سوال را به خود اختصاص داده است

(پویان پدرام)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *