معرفی دانشگاه

دکتر رونقی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اولین درخواست برای ایجاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1313 ثبت گردید. موافقت نامه تاسیس این دانشگاه در سال 1318 از سوی دفتر نخست وزیر وقت با نامه ای به شماره 17450 اعلام شد.

در ابتدا به جای دانشکده پزشکی، یک آموزشگاه عالی بهداری در محل فعلی دانشگاه که آن زمان یک دبستان دولتی 6 کلاسه بود ایجاد شد و شادروان پروفسور ابرلین رئیس وقت دانشکده پزشکی تهران به این مأموریت برگزیده شد. این آموزشگاه به کوشش کارمندان آموزشی و اداری خود و پشتیبانی موثر شادروان دکتر مصطفی حبیبی استاد دانشگاه تهران به تدریج پاگرفت و چهار سال بعد وزارت فرهنگ به تأسیس نظایر آن در شیراز و اصفهان پرداخت .

%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1

ازسال 1326 مکاتبات و اقدامات لازم برای ارتقاء و تکمیل این آموزشکده به دانشکده علوم پزشکی انجام گرفت و در شهریور ماه 1328 اولین آگهی پذیرش دانشجو در این دانشکدده انتشار یافت و در دوم آذر ماه 1328 به عنوان اولین مرکز علمی پزشکی وسط مرحوم دکتر زنگنه ، وزیر فرهنگ آن زمان، رسما افتتاح شد و آموزشگاه عالی بهداری نیز با فارغ التحصیل شدن دانشجویان سال آخر منحل گردید .

این دانشکده در آن سال با یک دانشیار و هفت نفر معلم حق التدریس برای آموزش به 61 دانشجو آغاز نمود. پس از افزوده شدن بخش های دیگری به این دانشکده مانند دانشکده ادبیات در سال 1334 و از آنجا که این مجموعه دیگر تنها دانشکده پزشکی نبود از طرف وزارت فرهنگ در تاریخ 1335/5/25 با عنوان دانشگاه مشهد به کار خود ادامه داد. پس از آن نیز مجموعه های بسیار دیگری به این دانشکده افزوده شد که از آن جمله می توان به دانشکده علوم معقول و منقول در سال 1337، دانشکده کشاورزی در سال 1340(این دانشکده در سال 1341-42 منحل گردید و به جای آن دانشکده علوم تاسیس شد)، دانشکده دندان پزشکی در سال 1344 و دانشکده علوم دارویی و تغذیه در سال 1350 اشاره نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تغییر کلی وزارت خانه ها این موسسه تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و از مجموعه وزارت علو و آموزش عالی جدا شد و به تبع این تغییر دانشگاه مشهد نیز به عنوان دو مجموعه مجزا از هم با نام های «دانشگاه فردوسی»و«دانشگاه علوم پزشکی مشهد» به فعالیت خود ادامه داد که هریک با مدیریتی جداگانه اداره می گردند.

دانشگاه علوم پزشکی همواره به عنوان یکی از موفق ترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور و پیشتاز و مبدع بسیاری از طرح های کشوری مطرح بوده است، به طور نمونه در سال 1367 به عنوان اولین دانشگاه در کشور ، برنامه های آموزش مداوم پزشکی را اجرا نمود و پیش نویس قانون آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. درحال حاضر ریاست این دانشگاه به عهده دکتر مصطفی مهرابی بهار می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال حاضر دارای 7 زیر مجموعه اصلی می باشد که شامل: دانشکده بهداشت، دانشکده پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشکده داروسازی، دانشکده دندانپزشکی و هچنین دانشکده طب سنتی و مکمل می باشد.

دانشکده بهداشت شامل 4 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:

گروه امار زیستی هیات علمی این گروه شامل :2 استاد، 1 دانشیار و 4 استادیار می باشد.

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت هیات علمی این گروه شامل :‏ 5 استادیارمی باشد.

گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای هیات علمی این گروه شامل :‏4 استاد یار و 1 دانشیار می باشد.

گروه مدیریت اقتصاد و سلامت هیات علمی این گروه شامل : ‏6 استادیار می باشد.

ریاست دانشکده بهداشت در حال حاضر بر عهده دکتر محمد صفریان می باشد.

دانشکده پرستاری شامل 4 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

گروه مامایی هیات علمی این گروه شامل : ‏15 مربی می باشد.

گروه داخلی جراحی هیات علمی این گروه شامل : ‏‏18 مربی می باشد.

گروه پرستاری کودک و نوزاد هیات علمی این گروه شامل : ‏5مربی می باشد.

گروه بهداشت، روان و مدیریت هیات علمی این گروه شامل : ‏6مربی می باشد.

ریاست دانشکده پرستاری در حال حاضر بر عهده دکتر عباس حیدری می باشد.‏

دانشکده پزشکی شامل 2 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

گروه آموزشی بالینی هیات علمی این گروه شامل : ‏28 استادیار می باشد

گروه علوم های پایه هیات علمی این گروه شامل : ‏21 استادیار می باشد.

ریاست دانشکده پزشکی در حال حاضر بر عهده دکتر علي رضا خويي می باشد.‏

دانشکده علوم پیرا پزشکی شامل 6 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

بیناییی سنجی، تکنولوژی پرتو شناسی، علوم آزمایشگاهی، فیزیو تراپی، گفتار درمانی، فناوری اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی

ریاست دانشکده علوم پیرا پزشکی در حال حاضر بر عهده دكتر علي فيضي می باشد.‏

دانشکده داروسازی شامل 9 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

بیوتکنولوژی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس، فارما کوگنوزی، فارماکودینامی و سم شناسی، کنترل دارو، نانو فناوری داروئی

ریاست دانشکده داروسازی در حال حاضر بر عهده دکتر محسن ایمن شهیدی می باشد.‏

دانشکده دندانپزشکی شامل 11 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

ارتدنسی، اندودانتیکس،بیماریهای دهان و تشخیص، پاتولوژی دهان، فک و صورت، پریودانتیکس،پروتزهای دندانی، ترمیمی، جراحی دهان، فک و لثه، دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی دهان فک و صورت، سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی

ریاست دانشکده دندانپزشکی ‏ در حال حاضر بر عهده دكتر حسن حسین پور جاجرم می باشد.‏

دانشکده طب سنتی شامل 3 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

طب سنتی ایرانی، طب چینی و مکمل، دارو سازی سنتی و بالینی

ریاست دانشکده طب سنتی ‏ در حال حاضر بر عهده دكتر جلیل توکل افشاری می باشد.‏

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87

رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ردیف دانشکده رشته مقطع
2 پزشكي علوم تشریحی کارشناسی ارشد ناپیوسته
3 پزشكي علوم تشریحی دکترای تخصصی( Ph.D)
4 پزشكي جراحی توراکس (جراحی قفسه صدری) فوق تخصصي
5 پزشكي فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
6 پزشكي فیزیک پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
7 پزشكي الرژی و ايمونولوژی بالینی (ايمونولوژی و الرژی کودکان) فوق تخصصي
8 پزشكي انگل شناسي کارشناسی ارشد ناپیوسته
9 پزشكي فارماكولوژي دکترای تخصصی( Ph.D)
10 پزشكي ميكروبشناسي کارشناسی ارشد ناپیوسته
11 پزشكي دوره عالي بهداشت عمومي دوره M.P.H
12 پزشكي فيزيولوژي کارشناسی ارشد ناپیوسته
13 پزشكي فيزيولوژي دکترای تخصصی( Ph.D)
14 پزشكي بيماريهاي مغز و اعصاب تخصصی بالینی(دستیاری)
15 پزشكي زنان و زايمان تخصصی بالینی(دستیاری)
16 پزشكي گوش و حلق و بيني تخصصی بالینی(دستیاری)
17 پزشكي بيماريهاي داخلي تخصصی بالینی(دستیاری)
18 پزشكي جراحی کلیه و مجاری ادراری تخصصی بالینی(دستیاری)
19 پزشكي آسيب شناسي تخصصی بالینی(دستیاری)
20 پزشكي راديولوژي تخصصی بالینی(دستیاری)
21 پزشكي چشم پزشكي تخصصی بالینی(دستیاری)
22 پزشكي بيماريهاي عفوني و گرمسيري تخصصی بالینی(دستیاری)
23 پزشكي بيماريهاي قلب و عروق فوق تخصصي
24 پزشكي بيماريهاي قلب و عروق تخصصی بالینی(دستیاری)
25 پزشكي بيهوشي تخصصی بالینی(دستیاری)
26 پزشكي جراحي عمومي تخصصی بالینی(دستیاری)
27 پزشكي بيماريهاي پوست تخصصی بالینی(دستیاری)
28 پزشكي ايمني شناسي پزشكي کارشناسی ارشد ناپیوسته
29 پزشكي ايمني شناسي پزشكي دکترای تخصصی( Ph.D)
30 پزشكي پرتودرماني تخصصی بالینی(دستیاری)
31 پزشكي جراحي مغز و اعصاب تخصصی بالینی(دستیاری)
32 پزشكي روماتولوژي فوق تخصصي
33 پزشكي بيماريهاي ريه فوق تخصصي
34 پزشكي غدد درون ریز و متابولیسم بالغین فوق تخصصي
35 پزشكي طب نوزادی و پیرامون تولد(نوزادان) فوق تخصصي
36 پزشكي نفرولوژي فوق تخصصي
37 پزشكي خون شناسي کارشناسی ارشد ناپیوسته
38 پزشكي روانپزشكي تخصصی بالینی(دستیاری)
39 پزشكي گوارش بالغين فوق تخصصي
40 پزشكي بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد ناپیوسته
41 پزشكي بیوشیمی بالینی دکترای تخصصی( Ph.D)
42 پزشكي جراحی عروق فوق تخصصي
43 پزشكي پزشکی هسته ای تخصصی بالینی(دستیاری)
44 پزشكي غدد درون ریزومتابولیسم کودکان (غدد اطفال) فوق تخصصي
45 پزشكي ژنتيك انساني کارشناسی ارشد ناپیوسته
46 پزشكي ارتوپدی(جراحی استخوان و مفاصل) تخصصی بالینی(دستیاری)
47 پزشكي کودکان(بیماریهای کودکان) تخصصی بالینی(دستیاری)
48 پزشكي کلیه اطفال فوق تخصصي
49 پزشكي قرنیه فلوشيب
50 پزشكي ویتره و ریتن فلوشيب
51 پزشكي اموزش پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
52 پزشكي علوم تغذیه کارشناسی ارشد ناپیوسته
53 پزشكي علوم تغذیه دکترای تخصصی( Ph.D)
54 پزشكي علوم تغذیه MD-Ph.D
55 پزشكي جراحی اطفال فوق تخصصي
56 پزشكي باکتری شناسی پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
57 پزشكي انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
58 پزشكي انفورماتیک پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
59 پزشكي پزشکی اجتماعی تخصصی بالینی(دستیاری)
60 پزشكي طب اورژانس تخصصی بالینی(دستیاری)
61 پزشكي خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون کارشناسی ارشد ناپیوسته
62 پزشكي زیست فن آوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) دکترای تخصصی( Ph.D)
63 پزشكي پزشکی مولکولی دکترای تخصصی( Ph.D)
64 پزشكي پزشکی مولکولی MD-Ph.D
65 پزشكي ژنتیک پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
66 پزشكي تغذيه MD-Ph.D
67 پزشكي اندویورولوِژی فلوشيب
68 پزشكي اینترونشنال کاردیولوژی فلوشيب
69 پزشكي مغز و اعصاب کودکان فوق تخصصي
70 پزشكي بیماریهای قلب و عروق فوق تخصصي
71 پزشكي بیماریهای قلب و عروق تخصصی بالینی(دستیاری)
72 پزشكي طب کار تخصصی بالینی(دستیاری)
73 پزشكي ویروس شناسی پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
74 پزشكي قارچ شناسی پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
75 پزشكي روانپزشکی کودک و نوجوان فوق تخصصي
76 پزشكي جراحی پلاستیک ترمیمی سوختگی فوق تخصصي
77 پزشكي انکولوژی زنان فلوشيب
78 پزشكي بیهوشی قلب فلوشيب
79 پزشكي مراقبت های ویژه اطفال فلوشيب
80 پزشكي مراقبت های ویژه فوق تخصصي
81 پزشكي اقدامات مداخله ای قلب بزرگسالان فلوشيب
82 پزشكي پزشکی دکتری حرفه ای
83 پزشكي بیماریهای قرنیه و خارج چشمی فلوشيب
84 پزشكي ناباروری فلوشيب
85 پزشكي رینولوژی فلوشيب
86 پزشكي اکو کاردیوگرافی فلوشيب
87 پزشكي رادیولوژی مداخله ای فلوشيب
88 پزشكي آموزش جامعه نگر در نظام سلامت کارشناسی ارشد ناپیوسته
89 دندانپزشکي دندانپزشکی دکتری حرفه ای
90 دندانپزشکي دندانپزشکی تكميلي دكتري
91 دندانپزشکي پاتولوژي فك و دهان تخصصي
92 دندانپزشکي دندانپزشكي كودكان تخصصي
93 دندانپزشکي پروتزهاي دنداني تخصصي
94 دندانپزشکي پريودانتيكس تخصصي
95 دندانپزشکي ارتودانتيكس تخصصي
96 دندانپزشکي دندانپزشكي ترميمي تخصصي
97 دندانپزشکي اندودانتيكس تخصصي
98 دندانپزشکي بیماریهای دهان و تشخیص تخصصي
99 دندانپزشکي راديولوژي دهان و فك و صورت تخصصي
100 دندانپزشکي جراحي دهان و فك و صورت تخصصي
101 دندانپزشکي سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دکترای تخصصی( Ph.D)
102 داروسازي داروسازی دکتری حرفه ای
103 داروسازي داروسازی تكميلي دكتري
104 داروسازي فارماسيوتيكس دکترای تخصصی( Ph.D)
105 داروسازي بیوتکنولوژی دارویی دکترای تخصصی( Ph.D)
106 داروسازي سم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
107 داروسازي سم شناسی دکترای تخصصی( Ph.D)
108 داروسازي نانو فناوری دارویی دکترای تخصصی( Ph.D)
109 داروسازي کنترل دارو دکترای تخصصی( Ph.D)
110 داروسازي فارماکوگنوزی دکترای تخصصی( Ph.D)
111 داروسازي داروسازی سنتی دکترای تخصصی( Ph.D)
112 داروسازي شیمی داروئی دکترای تخصصی( Ph.D)
113 علوم پیراپزشکی فیزیوتراپی كارشناسي پيوسته
114 علوم پیراپزشکی علوم آزمایشگاهی كارشناسي پيوسته
115 علوم پیراپزشکی علوم آزمایشگاهی كارشناسي ناپيوسته
116 علوم پیراپزشکی تکنولوژی پرتوشناسی كارشناسي پيوسته
117 علوم پیراپزشکی تکنولوژی پرتوشناسی كارشناسي ناپيوسته
118 علوم پیراپزشکی بینایی سنجی كارشناسي پيوسته
119 علوم پیراپزشکی بینایی سنجی کارشناسی ارشد ناپیوسته
120 علوم پیراپزشکی بینایی سنجی دکترای تخصصی( Ph.D)
121 علوم پیراپزشکی ضبط آمار و مدارک پزشکی كارشناسي ناپيوسته
122 علوم پیراپزشکی فناوری اطلاعات سلامت كارشناسي پيوسته
123 علوم پیراپزشکی گفتار درمانی كارشناسي پيوسته
124 پرستاري و مامايي پرستاری کاردانی
125 پرستاري و مامايي پرستاری كارشناسي پيوسته
126 پرستاري و مامايي پرستاری كارشناسي ناپيوسته
127 پرستاري و مامايي پرستاری کارشناسی ارشد ناپیوسته
128 پرستاري و مامايي پرستاری دکترای تخصصی( Ph.D)
129 پرستاري و مامايي فوریتهای پزشکی كارشناسي ناپيوسته
130 پرستاري و مامايي بهداشت باروری دکترای تخصصی( Ph.D)
131 پرستاري و مامايي مامائي كارشناسي پيوسته
132 پرستاري و مامايي مامائي كارشناسي ناپيوسته
133 پرستاري و مامايي مامائي کارشناسی ارشد ناپیوسته
134 پرستاري و مامايي اتاق عمل كارشناسي پيوسته
135 پرستاري و مامايي اتاق عمل كارشناسي ناپيوسته
136 پرستاري و مامايي هوشبری كارشناسي پيوسته
137 پرستاري و مامايي هوشبری كارشناسي ناپيوسته
138 پرستاري و مامايي پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد ناپیوسته
139 پرستاري و مامايي پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان کارشناسی ارشد ناپیوسته
140 پرستاري و مامايي مشاوره درمامایی کارشناسی ارشد ناپیوسته
141 پرستاري و مامايي پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد ناپیوسته
142 پرستاري و مامايي پرستاری داخلی-جراحی کارشناسی ارشد ناپیوسته
143 پرستاري و مامايي پرستاری سلامت جامعه کارشناسی ارشد ناپیوسته
144 پرستاري و مامايي پرستاری کودکان کارشناسی ارشد ناپیوسته
145 پرستاري و مامايي روان پرستاری کارشناسی ارشد ناپیوسته
146 بهداشت آمار زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته
147 بهداشت بهداشت عمومی كارشناسي پيوسته
148 بهداشت بهداشت عمومی كارشناسي ناپيوسته
149 بهداشت مهندسی بهداشت محیط كارشناسي پيوسته
150 بهداشت مهندسی بهداشت محیط كارشناسي ناپيوسته
151 بهداشت مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد ناپیوسته
152 بهداشت مهندسی بهداشت حرفه ای كارشناسي پيوسته
153 بهداشت مهندسی بهداشت حرفه ای كارشناسي ناپيوسته
154 بهداشت اموزش بهداشت کارشناسی ارشد ناپیوسته
155 بهداشت بهداشت محیط كارشناسي پيوسته
156 بهداشت بهداشت محیط كارشناسي ناپيوسته
157 بهداشت بهداشت حرفه ای كارشناسي پيوسته
158 بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
159 پرستاری کاشمر پرستاری كارشناسي پيوسته
160 پرستاری کاشمر فوریتهای پزشکی کاردانی
161 پرستاری کاشمر اتاق عمل كارشناسي ناپيوسته
162 پرستاری کاشمر هوشبری كارشناسي ناپيوسته
163 دانشکده طب سنتی ایرانی طب سنتی ایرانی دکترای تخصصی( Ph.D)
164 پژوهشکده بو علی پزشکی هسته ای دکترای تخصصی پژوهشی
165 پژوهشکده بو علی ايمنولوژي دکترای تخصصی پژوهشی
166 پژوهشکده بو علی نانو فناوری دارویی دکترای تخصصی پژوهشی
167 پژوهشکده بو علی سم شناسی (ph.D پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
168 پژوهشکده بو علی بیوتکنولوژی (پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
169 پژوهشکده بو علی نانو فناوری(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
170 پژوهشکده بو علی مرکز تحقیقات دندانپزشکی(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
171 پژوهشکده بو علی علوم داروئی(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
172 پژوهشکده بو علی پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
173 پژوهشکده بو علی آلرژی (پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
174 پژوهشکده بو علی پزشکی هسته ای(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
175 پژوهشکده بو علی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
176 دانشکده تربت جام بهداشت عمومی كارشناسي پيوسته
177 دانشکده تربت جام بهداشت عمومی كارشناسي ناپيوسته
178 دانشکده تربت جام مهندسی بهداشت محیط كارشناسي پيوسته
179 دانشکده تربت جام پرستاری كارشناسي پيوسته
180 دانشکده تربت جام فوریتهای پزشکی کاردانی
181 پرستاری قوچان پرستاری كارشناسي پيوسته
182 مرکز اموزشی درگز فوریتهای پزشکی کاردانی

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af

آدرس:

مشهد مقدس، انتهای بلوار شهید فکوری، بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی، شهرك دانش سلامت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کد پستی: 99191-91778

مركز مخابرات: 38049-051

نمابر: 38713638 -051
پست الکترونیک: p.relations[at]mums.ac.ir

حوزه ریاست:

مشهد مقدس، خيابان دانشگاه، ساختمان قريشی حوزه رياست دانشگاه علوم پزشکی مشهد

كدپستی: 13944-91388

تلفن: 38413007 -051

نمابر: 38413006 -051
پست الکترونيک: presidentoffice[at]mums.ac.ir

آدرس سایت: www.mums.ac.ir

%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید