معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر رونقی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af

اولین درخواست برای ایجاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۱۳ ثبت گردید. موافقت نامه تاسیس این دانشگاه در سال ۱۳۱۸ از سوی دفتر نخست وزیر وقت با نامه ای به شماره ۱۷۴۵۰ اعلام شد.

در ابتدا به جای دانشکده پزشکی، یک آموزشگاه عالی بهداری در محل فعلی دانشگاه که آن زمان یک دبستان دولتی ۶ کلاسه بود ایجاد شد و شادروان پروفسور ابرلین رئیس وقت دانشکده پزشکی تهران به این مأموریت برگزیده شد. این آموزشگاه به کوشش کارمندان آموزشی و اداری خود و پشتیبانی موثر شادروان دکتر مصطفی حبیبی استاد دانشگاه تهران به تدریج پاگرفت و چهار سال بعد وزارت فرهنگ به تأسیس نظایر آن در شیراز و اصفهان پرداخت .

%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1

ازسال ۱۳۲۶ مکاتبات و اقدامات لازم برای ارتقاء و تکمیل این آموزشکده به دانشکده علوم پزشکی انجام گرفت و در شهریور ماه ۱۳۲۸ اولین آگهی پذیرش دانشجو در این دانشکدده انتشار یافت و در دوم آذر ماه ۱۳۲۸ به عنوان اولین مرکز علمی پزشکی وسط مرحوم دکتر زنگنه ، وزیر فرهنگ آن زمان، رسما افتتاح شد و آموزشگاه عالی بهداری نیز با فارغ التحصیل شدن دانشجویان سال آخر منحل گردید .

این دانشکده در آن سال با یک دانشیار و هفت نفر معلم حق التدریس برای آموزش به ۶۱ دانشجو آغاز نمود. پس از افزوده شدن بخش های دیگری به این دانشکده مانند دانشکده ادبیات در سال ۱۳۳۴ و از آنجا که این مجموعه دیگر تنها دانشکده پزشکی نبود از طرف وزارت فرهنگ در تاریخ ۱۳۳۵/۵/۲۵ با عنوان دانشگاه مشهد به کار خود ادامه داد. پس از آن نیز مجموعه های بسیار دیگری به این دانشکده افزوده شد که از آن جمله می توان به دانشکده علوم معقول و منقول در سال ۱۳۳۷، دانشکده کشاورزی در سال ۱۳۴۰(این دانشکده در سال ۱۳۴۱-۴۲ منحل گردید و به جای آن دانشکده علوم تاسیس شد)، دانشکده دندان پزشکی در سال ۱۳۴۴ و دانشکده علوم دارویی و تغذیه در سال ۱۳۵۰ اشاره نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تغییر کلی وزارت خانه ها این موسسه تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و از مجموعه وزارت علو و آموزش عالی جدا شد و به تبع این تغییر دانشگاه مشهد نیز به عنوان دو مجموعه مجزا از هم با نام های «دانشگاه فردوسی»و«دانشگاه علوم پزشکی مشهد» به فعالیت خود ادامه داد که هریک با مدیریتی جداگانه اداره می گردند.

دانشگاه علوم پزشکی همواره به عنوان یکی از موفق ترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور و پیشتاز و مبدع بسیاری از طرح های کشوری مطرح بوده است، به طور نمونه در سال ۱۳۶۷ به عنوان اولین دانشگاه در کشور ، برنامه های آموزش مداوم پزشکی را اجرا نمود و پیش نویس قانون آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. درحال حاضر ریاست این دانشگاه به عهده دکتر مصطفی مهرابی بهار می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال حاضر دارای ۷ زیر مجموعه اصلی می باشد که شامل: دانشکده بهداشت، دانشکده پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشکده داروسازی، دانشکده دندانپزشکی و هچنین دانشکده طب سنتی و مکمل می باشد.

دانشکده بهداشت شامل ۴ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:

گروه امار زیستی هیات علمی این گروه شامل :۲ استاد، ۱ دانشیار و ۴ استادیار می باشد.

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت هیات علمی این گروه شامل :‏ ۵ استادیارمی باشد.

گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای هیات علمی این گروه شامل :‏۴ استاد یار و ۱ دانشیار می باشد.

گروه مدیریت اقتصاد و سلامت هیات علمی این گروه شامل : ‏۶ استادیار می باشد.

ریاست دانشکده بهداشت در حال حاضر بر عهده دکتر محمد صفریان می باشد.

دانشکده پرستاری شامل ۴ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

گروه مامایی هیات علمی این گروه شامل : ‏۱۵ مربی می باشد.

گروه داخلی جراحی هیات علمی این گروه شامل : ‏‏۱۸ مربی می باشد.

گروه پرستاری کودک و نوزاد هیات علمی این گروه شامل : ‏۵مربی می باشد.

گروه بهداشت، روان و مدیریت هیات علمی این گروه شامل : ‏۶مربی می باشد.

ریاست دانشکده پرستاری در حال حاضر بر عهده دکتر عباس حیدری می باشد.‏

دانشکده پزشکی شامل ۲ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

گروه آموزشی بالینی هیات علمی این گروه شامل : ‏۲۸ استادیار می باشد

گروه علوم های پایه هیات علمی این گروه شامل : ‏۲۱ استادیار می باشد.

ریاست دانشکده پزشکی در حال حاضر بر عهده دکتر علی رضا خویی می باشد.‏

دانشکده علوم پیرا پزشکی شامل ۶ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

بیناییی سنجی، تکنولوژی پرتو شناسی، علوم آزمایشگاهی، فیزیو تراپی، گفتار درمانی، فناوری اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی

ریاست دانشکده علوم پیرا پزشکی در حال حاضر بر عهده دکتر علی فیضی می باشد.‏

دانشکده داروسازی شامل ۹ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

بیوتکنولوژی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس، فارما کوگنوزی، فارماکودینامی و سم شناسی، کنترل دارو، نانو فناوری داروئی

ریاست دانشکده داروسازی در حال حاضر بر عهده دکتر محسن ایمن شهیدی می باشد.‏

دانشکده دندانپزشکی شامل ۱۱ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

ارتدنسی، اندودانتیکس،بیماریهای دهان و تشخیص، پاتولوژی دهان، فک و صورت، پریودانتیکس،پروتزهای دندانی، ترمیمی، جراحی دهان، فک و لثه، دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی دهان فک و صورت، سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی

ریاست دانشکده دندانپزشکی ‏ در حال حاضر بر عهده دکتر حسن حسین پور جاجرم می باشد.‏

دانشکده طب سنتی شامل ۳ گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏

طب سنتی ایرانی، طب چینی و مکمل، دارو سازی سنتی و بالینی

ریاست دانشکده طب سنتی ‏ در حال حاضر بر عهده دکتر جلیل توکل افشاری می باشد.‏

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87

رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ردیفدانشکدهرشتهمقطع
۲پزشکیعلوم تشریحیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۳پزشکیعلوم تشریحیدکترای تخصصی( Ph.D)
۴پزشکیجراحی توراکس (جراحی قفسه صدری)فوق تخصصی
۵پزشکیفیزیک پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۶پزشکیفیزیک پزشکیدکترای تخصصی( Ph.D)
۷پزشکیالرژی و ایمونولوژی بالینی (ایمونولوژی و الرژی کودکان)فوق تخصصی
۸پزشکیانگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۹پزشکیفارماکولوژیدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۰پزشکیمیکروبشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۱پزشکیدوره عالی بهداشت عمومیدوره M.P.H
۱۲پزشکیفیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۳پزشکیفیزیولوژیدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۴پزشکیبیماریهای مغز و اعصابتخصصی بالینی(دستیاری)
۱۵پزشکیزنان و زایمانتخصصی بالینی(دستیاری)
۱۶پزشکیگوش و حلق و بینیتخصصی بالینی(دستیاری)
۱۷پزشکیبیماریهای داخلیتخصصی بالینی(دستیاری)
۱۸پزشکیجراحی کلیه و مجاری ادراریتخصصی بالینی(دستیاری)
۱۹پزشکیآسیب شناسیتخصصی بالینی(دستیاری)
۲۰پزشکیرادیولوژیتخصصی بالینی(دستیاری)
۲۱پزشکیچشم پزشکیتخصصی بالینی(دستیاری)
۲۲پزشکیبیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصی بالینی(دستیاری)
۲۳پزشکیبیماریهای قلب و عروقفوق تخصصی
۲۴پزشکیبیماریهای قلب و عروقتخصصی بالینی(دستیاری)
۲۵پزشکیبیهوشیتخصصی بالینی(دستیاری)
۲۶پزشکیجراحی عمومیتخصصی بالینی(دستیاری)
۲۷پزشکیبیماریهای پوستتخصصی بالینی(دستیاری)
۲۸پزشکیایمنی شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۲۹پزشکیایمنی شناسی پزشکیدکترای تخصصی( Ph.D)
۳۰پزشکیپرتودرمانیتخصصی بالینی(دستیاری)
۳۱پزشکیجراحی مغز و اعصابتخصصی بالینی(دستیاری)
۳۲پزشکیروماتولوژیفوق تخصصی
۳۳پزشکیبیماریهای ریهفوق تخصصی
۳۴پزشکیغدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصی
۳۵پزشکیطب نوزادی و پیرامون تولد(نوزادان)فوق تخصصی
۳۶پزشکینفرولوژیفوق تخصصی
۳۷پزشکیخون شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۳۸پزشکیروانپزشکیتخصصی بالینی(دستیاری)
۳۹پزشکیگوارش بالغینفوق تخصصی
۴۰پزشکیبیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۴۱پزشکیبیوشیمی بالینیدکترای تخصصی( Ph.D)
۴۲پزشکیجراحی عروقفوق تخصصی
۴۳پزشکیپزشکی هسته ایتخصصی بالینی(دستیاری)
۴۴پزشکیغدد درون ریزومتابولیسم کودکان (غدد اطفال)فوق تخصصی
۴۵پزشکیژنتیک انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۴۶پزشکیارتوپدی(جراحی استخوان و مفاصل)تخصصی بالینی(دستیاری)
۴۷پزشکیکودکان(بیماریهای کودکان)تخصصی بالینی(دستیاری)
۴۸پزشکیکلیه اطفالفوق تخصصی
۴۹پزشکیقرنیهفلوشیب
۵۰پزشکیویتره و ریتنفلوشیب
۵۱پزشکیاموزش پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۵۲پزشکیعلوم تغذیهکارشناسی ارشد ناپیوسته
۵۳پزشکیعلوم تغذیهدکترای تخصصی( Ph.D)
۵۴پزشکیعلوم تغذیهMD-Ph.D
۵۵پزشکیجراحی اطفالفوق تخصصی
۵۶پزشکیباکتری شناسی پزشکیدکترای تخصصی( Ph.D)
۵۷پزشکیانفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۵۸پزشکیانفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی( Ph.D)
۵۹پزشکیپزشکی اجتماعیتخصصی بالینی(دستیاری)
۶۰پزشکیطب اورژانستخصصی بالینی(دستیاری)
۶۱پزشکیخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خونکارشناسی ارشد ناپیوسته
۶۲پزشکیزیست فن آوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی( Ph.D)
۶۳پزشکیپزشکی مولکولیدکترای تخصصی( Ph.D)
۶۴پزشکیپزشکی مولکولیMD-Ph.D
۶۵پزشکیژنتیک پزشکیدکترای تخصصی( Ph.D)
۶۶پزشکیتغذیهMD-Ph.D
۶۷پزشکیاندویورولوِژیفلوشیب
۶۸پزشکیاینترونشنال کاردیولوژیفلوشیب
۶۹پزشکیمغز و اعصاب کودکانفوق تخصصی
۷۰پزشکیبیماریهای قلب و عروقفوق تخصصی
۷۱پزشکیبیماریهای قلب و عروقتخصصی بالینی(دستیاری)
۷۲پزشکیطب کارتخصصی بالینی(دستیاری)
۷۳پزشکیویروس شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۷۴پزشکیقارچ شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۷۵پزشکیروانپزشکی کودک و نوجوانفوق تخصصی
۷۶پزشکیجراحی پلاستیک ترمیمی سوختگیفوق تخصصی
۷۷پزشکیانکولوژی زنانفلوشیب
۷۸پزشکیبیهوشی قلبفلوشیب
۷۹پزشکیمراقبت های ویژه اطفالفلوشیب
۸۰پزشکیمراقبت های ویژهفوق تخصصی
۸۱پزشکیاقدامات مداخله ای قلب بزرگسالانفلوشیب
۸۲پزشکیپزشکیدکتری حرفه ای
۸۳پزشکیبیماریهای قرنیه و خارج چشمیفلوشیب
۸۴پزشکیناباروریفلوشیب
۸۵پزشکیرینولوژیفلوشیب
۸۶پزشکیاکو کاردیوگرافیفلوشیب
۸۷پزشکیرادیولوژی مداخله ایفلوشیب
۸۸پزشکیآموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته
۸۹دندانپزشکیدندانپزشکیدکتری حرفه ای
۹۰دندانپزشکیدندانپزشکیتکمیلی دکتری
۹۱دندانپزشکیپاتولوژی فک و دهانتخصصی
۹۲دندانپزشکیدندانپزشکی کودکانتخصصی
۹۳دندانپزشکیپروتزهای دندانیتخصصی
۹۴دندانپزشکیپریودانتیکستخصصی
۹۵دندانپزشکیارتودانتیکستخصصی
۹۶دندانپزشکیدندانپزشکی ترمیمیتخصصی
۹۷دندانپزشکیاندودانتیکستخصصی
۹۸دندانپزشکیبیماریهای دهان و تشخیصتخصصی
۹۹دندانپزشکیرادیولوژی دهان و فک و صورتتخصصی
۱۰۰دندانپزشکیجراحی دهان و فک و صورتتخصصی
۱۰۱دندانپزشکیسلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۰۲داروسازیداروسازیدکتری حرفه ای
۱۰۳داروسازیداروسازیتکمیلی دکتری
۱۰۴داروسازیفارماسیوتیکسدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۰۵داروسازیبیوتکنولوژی داروییدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۰۶داروسازیسم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۰۷داروسازیسم شناسیدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۰۸داروسازینانو فناوری داروییدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۰۹داروسازیکنترل دارودکترای تخصصی( Ph.D)
۱۱۰داروسازیفارماکوگنوزیدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۱۱داروسازیداروسازی سنتیدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۱۲داروسازیشیمی داروئیدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۱۳علوم پیراپزشکیفیزیوتراپیکارشناسی پیوسته
۱۱۴علوم پیراپزشکیعلوم آزمایشگاهیکارشناسی پیوسته
۱۱۵علوم پیراپزشکیعلوم آزمایشگاهیکارشناسی ناپیوسته
۱۱۶علوم پیراپزشکیتکنولوژی پرتوشناسیکارشناسی پیوسته
۱۱۷علوم پیراپزشکیتکنولوژی پرتوشناسیکارشناسی ناپیوسته
۱۱۸علوم پیراپزشکیبینایی سنجیکارشناسی پیوسته
۱۱۹علوم پیراپزشکیبینایی سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۲۰علوم پیراپزشکیبینایی سنجیدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۲۱علوم پیراپزشکیضبط آمار و مدارک پزشکیکارشناسی ناپیوسته
۱۲۲علوم پیراپزشکیفناوری اطلاعات سلامتکارشناسی پیوسته
۱۲۳علوم پیراپزشکیگفتار درمانیکارشناسی پیوسته
۱۲۴پرستاری و ماماییپرستاریکاردانی
۱۲۵پرستاری و ماماییپرستاریکارشناسی پیوسته
۱۲۶پرستاری و ماماییپرستاریکارشناسی ناپیوسته
۱۲۷پرستاری و ماماییپرستاریکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۲۸پرستاری و ماماییپرستاریدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۲۹پرستاری و ماماییفوریتهای پزشکیکارشناسی ناپیوسته
۱۳۰پرستاری و ماماییبهداشت باروریدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۳۱پرستاری و ماماییمامائیکارشناسی پیوسته
۱۳۲پرستاری و ماماییمامائیکارشناسی ناپیوسته
۱۳۳پرستاری و ماماییمامائیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۳۴پرستاری و ماماییاتاق عملکارشناسی پیوسته
۱۳۵پرستاری و ماماییاتاق عملکارشناسی ناپیوسته
۱۳۶پرستاری و ماماییهوشبریکارشناسی پیوسته
۱۳۷پرستاری و ماماییهوشبریکارشناسی ناپیوسته
۱۳۸پرستاری و ماماییپرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۳۹پرستاری و ماماییپرستاری مراقبتهای ویژه نوزادانکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۴۰پرستاری و ماماییمشاوره درماماییکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۴۱پرستاری و ماماییپرستاری سالمندیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۴۲پرستاری و ماماییپرستاری داخلی-جراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۴۳پرستاری و ماماییپرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۴۴پرستاری و ماماییپرستاری کودکانکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۴۵پرستاری و ماماییروان پرستاریکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۴۶بهداشتآمار زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۴۷بهداشتبهداشت عمومیکارشناسی پیوسته
۱۴۸بهداشتبهداشت عمومیکارشناسی ناپیوسته
۱۴۹بهداشتمهندسی بهداشت محیطکارشناسی پیوسته
۱۵۰بهداشتمهندسی بهداشت محیطکارشناسی ناپیوسته
۱۵۱بهداشتمهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۵۲بهداشتمهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی پیوسته
۱۵۳بهداشتمهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ناپیوسته
۱۵۴بهداشتاموزش بهداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۵۵بهداشتبهداشت محیطکارشناسی پیوسته
۱۵۶بهداشتبهداشت محیطکارشناسی ناپیوسته
۱۵۷بهداشتبهداشت حرفه ایکارشناسی پیوسته
۱۵۸بهداشتمدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۱۵۹پرستاری کاشمرپرستاریکارشناسی پیوسته
۱۶۰پرستاری کاشمرفوریتهای پزشکیکاردانی
۱۶۱پرستاری کاشمراتاق عملکارشناسی ناپیوسته
۱۶۲پرستاری کاشمرهوشبریکارشناسی ناپیوسته
۱۶۳دانشکده طب سنتی ایرانیطب سنتی ایرانیدکترای تخصصی( Ph.D)
۱۶۴پژوهشکده بو علیپزشکی هسته ایدکترای تخصصی پژوهشی
۱۶۵پژوهشکده بو علیایمنولوژیدکترای تخصصی پژوهشی
۱۶۶پژوهشکده بو علینانو فناوری داروییدکترای تخصصی پژوهشی
۱۶۷پژوهشکده بو علیسم شناسی (ph.D پژوهشکده)دکترای تخصصی پژوهشی
۱۶۸پژوهشکده بو علیبیوتکنولوژی (پژوهشکده)دکترای تخصصی پژوهشی
۱۶۹پژوهشکده بو علینانو فناوری(پژوهشکده)دکترای تخصصی پژوهشی
۱۷۰پژوهشکده بو علیمرکز تحقیقات دندانپزشکی(پژوهشکده)دکترای تخصصی پژوهشی
۱۷۱پژوهشکده بو علیعلوم داروئی(پژوهشکده)دکترای تخصصی پژوهشی
۱۷۲پژوهشکده بو علیپیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی(پژوهشکده)دکترای تخصصی پژوهشی
۱۷۳پژوهشکده بو علیآلرژی (پژوهشکده)دکترای تخصصی پژوهشی
۱۷۴پژوهشکده بو علیپزشکی هسته ای(پژوهشکده)دکترای تخصصی پژوهشی
۱۷۵پژوهشکده بو علیمرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند(پژوهشکده)دکترای تخصصی پژوهشی
۱۷۶دانشکده تربت جامبهداشت عمومیکارشناسی پیوسته
۱۷۷دانشکده تربت جامبهداشت عمومیکارشناسی ناپیوسته
۱۷۸دانشکده تربت جاممهندسی بهداشت محیطکارشناسی پیوسته
۱۷۹دانشکده تربت جامپرستاریکارشناسی پیوسته
۱۸۰دانشکده تربت جامفوریتهای پزشکیکاردانی
۱۸۱پرستاری قوچانپرستاریکارشناسی پیوسته
۱۸۲مرکز اموزشی درگزفوریتهای پزشکیکاردانی

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af

آدرس:

مشهد مقدس، انتهای بلوار شهید فکوری، بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی، شهرک دانش سلامت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کد پستی: ۹۹۱۹۱-۹۱۷۷۸

مرکز مخابرات: ۳۸۰۴۹-۰۵۱

نمابر: ۳۸۷۱۳۶۳۸ -۰۵۱
پست الکترونیک: p.relations[at]mums.ac.ir

حوزه ریاست:

مشهد مقدس، خیابان دانشگاه، ساختمان قریشی حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کدپستی: ۱۳۹۴۴-۹۱۳۸۸

تلفن: ۳۸۴۱۳۰۰۷ -۰۵۱

نمابر: ۳۸۴۱۳۰۰۶ -۰۵۱
پست الکترونیک: presidentoffice[at]mums.ac.ir

آدرس سایت: www.mums.ac.ir

%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *