مباحث پرتکرار و بودجه بندی های رتبه ساز رشته ی علوم انسانی

دکتر رونقی

%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d9%be%d8%b1%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1

مباحث پرتکرار و بودجه بندی های رتبه ساز رشته ی علوم انسانی

رشته ی علوم انسانی نیز همانند سایر گروه های آزمایشی در کنکور سراسری بودجه بندی مختص خود را دارد.برنامه ریزی طبق ضرایب و اهمیت هر درس در کنکور این رشته میتواند در کسب نتایج برتر بسیار موثر باشد. چرا که درس خواندن بدون داشتن یک استراتژی مشخص برابر است با درجا زدن در یکسال منتهی به کنکور.

مطلبی که امروز میخواهیم در مورد آن بیشتر صحبت کنیم ،بحث بوجه بندی ها ،مباحث پرتکرار و درس هایی است که هر ساله بیشتر مد نظر طراحان تست کنکور بوده است.

توجه داشته باشید که هر چه اطلاعات شما در این زمینه بیشتر باشد ،به همان میزان هم میتوانید برنامه ریزی اصولی ،هدفمند شده و مطمئن جهت تضمین قبولی در رشته های برتر دانشگاهی داشته باشید.در یک برنامه درسی حرفه ای همواره باید برحسب علاقه و هدف داوطلب ،درس ها بطور صحیح و اصولی اولویت بندی شوند.رعایت اولویت بندی های درسی رمز موفقیت داوطلبان برتر بوده است.پس اگر خودتان دارید برنامه ریزی درسی انجام می دهید حتما به این نکات بیشتر توجه نمایید.هر چه این اولویت بندی ها دقیق و حساب شده باشند به همان اندازه هم میتواند در موفقیت شما تاثیر گذار باشند چرا که جهت دهی آن ها در طول مطالعه باعث افزایش کیفیت مطالعه و نیز پیشرفت درصدها در طول برنامه ریزی ها خواهد شد.

توجه و تذکر1:اولویت بندی و تمرکز بر دروسی که ضرایب بالاتری در کنکور دارند اصلا روش درستی نیست چرا که داوطلبان کنکور در هر رشته همیشه و بخصوص در کنکور این چندسال اخیر ،دروس با ضرایب بالاتر را بیشتر از بقیه مباحث میخوانند در حالیکه در کنکور جدا از اهمیت ضرایب ،مباحثی بیشتر در رتبه بندی تاثیر گذارند و حتی میتوانند از ضریب بالای یک درس فراتر باشند که رقابت بیافرینند و ارزش تست بالایی در بین دیگر رقبا داشته باشند.درسی که بقیه ی داوطلبان اکثرا در آن ضعیف هستند،میتواند تا چندین قدم رتبه ی شما را جابه جا نماید. واضحتر اینکه هر چه شما نقاط ضعف رقبای خود را دقیقتر بدانید این به نفع شما خواهد شد چرا که میتوانید با تقویت نقاط ضعف رقیبان و جهت دهی مناسب و حساب شده در برنامه درسی خود در کسب رتبه بهترمطمئن باشید.و این یعنی رقابت هوشمندانه در کنکور…

%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87

فقط تلاش کردن برای رسیدن به خط پایان کافی نیست بلکه برای پیروز شدن باید هوشمندانه رفتار کنید.

ارزش دروس در رشته انسانی :

بیشترین رقابت در این رشته بر سر دروس اختصاصی روان شناسی،اقتصاد،علوم اجتماعی،فلسفه و منطق است.که داوطلبان انسانی در طول مطالعه برای کنکور بر این دروس زیاد وقت میگذارند و تمرکز دارند و میتوان با توجه به نتایج کنکورهای 5سال اخیر گفت که کسب درصد پایین تر از 75-80 داوطلب را از قبولی در رشته های تاپ این گروه باز میدارد.

داوطلبان گروه علوم انسانی نیز همانند داوطلبان دیگر گروه ها چون بیشتر بر دروس اختصاصی تمرکز دارند در نتیجه به مطالعه و تمرکز بر دروس عمومی زیاد رغبتی نشان نمیدهند و زیاد برای بودجه بندی این دروس اهمیتی قائل نمیشوند در صورتیکه با کسب درصد خوب در درس هایی مثل ادبیات و معارف میتوانید تا حدود زیادی به بهتر شدن رتبه ی خود کمک نمایید.

همواره نقطه ضعف اکثر داوطلبان گروه علوم انسانی در دروس ریاضی و آمار و زبان بیشتر به چشم میخورد.لذا داوطلبی که خواهان کسب نتیجه ی برتر است میتواند با یک برنامه و استراتژی صحیح و هدفمند شده به تقویت این دروس بپردازد.

توجه داشته باشید که تنوع رشته در گروه علوم انسانی بسیار بیشتر از دیگر گروه هاست فلذا نحوه ی مطالعه و برنامه ریزی داوطلبان خواهان قبولی مثلا در رشته ی حقوق با داوطلبان خواهان رشته های تربیت معلم یا روان شناسی متفاوت خواهد بود.

در اینجا اهمیت دروس گروه علوم انسانی با توجه به بودجه بندی تستها از کنکورسالهای 87 تا94 آماده است و نیز اهمیت دروس پایه ی دبیرستان جهت آمادگی هر چه بیشتر داوطلبانی که این رشته را در دبیرستان انتخاب نموده اند.

اهمیت دروس پایه دبیرستان و تاثیر آنها در کنکور علوم انسانی

%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%af

زیرگروه های آزمایشی علوم انسانی

%d8%b2%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c

نکته:اطلاع از اهمیت درس های پایه باعث جدیت بیشتر داوطلبان هر رشته در نحوه ی مطالعه و برنامه ریزی ها خواهد شد و چه بهتر که این آگاهی ها از همان دوران دبیرستان باشد تا دانش آموزان هر رشته با جدیت بیشتری برای اهداف آتی خود تلاش کنند و کار را به دقایق آخر موکول نکنند.

اهمیت دروس پایه و پرسش و پاسخ ها در رشته ی علوم انسانی

%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87

بودجه بندی درس ادبیات اختصاصی

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c2

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c3

بودجه بندی درس ریاضی گروه علوم انسانی

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c

بودجه بندی درس اقتصاد گروه علوم انسانی

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c

بودجه بندی درس تاریخ گروه علوم انسانی

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c2

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c3

بودجه بندی درس علوم اجتماعی گروه علوم انسانی

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7

بودجه بندی درس روانشناسی گروه علوم انسانی

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3

بودجه بندی درس منطق و فلسفه گروه علوم انسانی

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d9%88-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d9%88-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86

%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d9%88-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86

اولویت بندی متداول دروس بین داوطلبان علوم انسانی و نکاتی جهت روش های مطالعه ی این درس ها:::

اقتصاد:

این درس اهمیت زیادی برای داوطلبان رشته ی علوم انسانی دارد چرا که میتوان با کسب درصد بالا در این درس به افزایش تراز و بهبود رتبه کمک کرد. درس اقتصاد برای زیر گروه 3 که شامل رشته های مدیریت با تمام گرایشات،علوم اقتصادی با گرایش های بازرگانی،پول و بانکداری و کشاورزی و حسابداری،گرایش های مالیاتی و دولتی می باشد،با ضریب 3 محاسبه میشود و داوطلبان علاقمند به این رشته میبایست درصدهای بالایی در درس اقتصاد کسب نمایند.

تعداد تست درس اقتصاد در کنکور سراسری برابر با 15 تست و در مدت زمان پیشنهادی حداکثر 10 دقیقه باید به آن ها پاسخ دهید.با توجه به اهمیت فوق العاده ی این درس و نیز زمان محدود پاسخگویی به تست های آن ،حتما باید از هم اکنون مدیریت تست زنی این درس را در جلسه ی آزمون آموزش ببینید چرا که هر پاسخ اشتباه بهدلیل کمبود وقت و یا عدم تسلط کافی به مباحث در این درس مهم و رتبه ساز به شدت تراز شما را کاهش میدهد.

بودجه بندی تست های درس اقتصاد در کنکور 95به شرح زیر بوده است:

1-مقدمات:4تست 3-مدیریت کلان اقتصادی:4تست 5-نهادها و بازارهای مال:2تست

2-تولید و بازار:1 تست 4-توسعه ی اقتصادی:2تست 6-اقتصاد جهان:2تست

توجه داشته باشید که از کنکور 86 تا به الان تست های این درس مفهومی تر و بیشتر با طرح مسلئه در کنکورهای 92 تا 95 آمده اند بطوریکه از 15تست این درس تقریبا 6 تا تست مساله ای و کاملا مفهومی است.پس با این حساب حتما این درس را جزو پر مرورهای مطالعه ی خود قرار دهید و بعد از فهم عمیق و دقیق تست زنی را انجام دهید.

مباحث مفهومی این درس عبارتند از:اقتصاد در تعالیم اسلام-محاسبه تولید کل جامعه-تورم-تاثیر عملکرد افراد بر متغیرهای کلان-اهمیت بودجه کل کشور-انواع نرخ های مالیاتی و معیار سنجش آن-دولت و توسعه

مسائل درس اقتصاد:محاسبه ی مالیات-ارزش افزوده-صرفه جویی در مصرف برق-نرخ اشتغال و بیکاری-عرضه و تقاضا-استهلاک درآمدملی-محاسبه ی تولید و درآمد ناخالص داخلی و ملی-درآمد و سود و زیان و محاسبه ی نسبت دهک ها به یکدیگر.

نکته ی طلایی:این درس را کلمه به کلمه و خط به خط بخوانید و بفهمید و تا میتوانید مساله حل کنید.

علوم اجتماعی:

با توجه به آسان بودن مباحث این درس توصیه می شود که آن را قبل از مطالعه ی جامعه شناسی 1و2 بخوانید.ابتدا کتاب جامعه شناسی را بخوانید چرا که پایه و درک مفاهیم جامعه شناسی 2 بسته به درک مفاهیم جامعه شناسی1 دارد.با توجه به حفظی بودن دو درس علوم اجتماعی و جامعه شناسی،پیشنهاد میشود که همیشه و روزانه در برنامه ی مطالعاتی خود این دو درس را قرار دهید چرا که مطالب اینچنینی نیاز به مرورهای مکرر در طول بازه های زمانی کوتاه مدت دارند.

روانشناسی:

فصل اول کتاب روانشناسی را چندین بار بخوانید و مرور کنید تا فراموش نشوند.بحث بعدی ،روی کردهای روانشناسی است که این مباحث نیاز به فهم دقیق و عمیق دارند تا بتوان به سطح تسلط و تشخیص و مقایسه ی روی کردها با هم برسید.موضوع راهبردها و حوزه های تحقیق را بصورت مقایسه ای بخوانید و سعی کنید بیشتر تفاوت ها و شباهت های روش ها را فرا گیرید.فصل دوم روانشناسی بیشتر حفظی است.تمام نکات و حتی جزئیات را دقیق بخوانید و تعداد مرورهای خود را در این درس زیاد کنید.فصل سوم روانشناسی را همانند فصل اول بصورت مقایسه ای مطالعه نمایید و همانند فصل دوم ،برنامه ی مرورهای زیاد را در بازه های زمانی کوتاه مدت انجام دهید.

فصل چهارم همانند فصل سوم هم فهمیدنی است و هم حفظی.

نکته ی طلایی:تمامی جداول و تصاویر این درس جزو تیپ تست های مفهومی در کنکورهای سالهای اخیر بوده است .آنها را دقیق بخوانید و به یاد داشته باشید.

منطق و فلسفه:

یادگیری کتاب منطق قبل از فلسفه ضروریست.منطق به دلیل داشتن جزئیات و نکات زیاد نیاز به مرور و تکرار فراوان دارد.مرجع سوالات بیشتر از مثالهای داخل متن درس و تمرین های هر درس است.مطالعه ی این کتاب به گونه ای است که شاید در قدم اول زیاد نتوانید نکاتی از آن برداشت کنید ولی با مرورها و مطالعات بعدی متوجه نکات جدید و بیشتری خواهید شد.این درس را طبق ترتیب دروس کتاب بخوانید(الزامی است).

واما فلسفه ی پیش دانشگاهی برخلاف درس منطق،درسی گنگ و تا حدودی دشوار است و فهم آن با استفاده از کتاب های کمک آموزشی بهتر و سریعتر صورت میپذیرد.

در درس فلسفه این مباحث اهمیت بیشتری در بودجه بندی تست های کنکوری دارند:((حکمت مشاء1و2-درس های 6و8و11))

چرا که مطالعه و فهم مباحث درسی مربوط به آراد و ابن سینا که درباره ی ماده و صورت است منوط به فهم کامل و دقیق این مباحث و علل چهارگانه ی کتاب فلسفه ی دوم دارد.به همین دلیل ابتدا کتاب فلسفه ی سوم را مطالعه و سپس سراغ مطالعه ی فلسفه ی پیش بروید.

نکته ی طلایی:رعایت ترتیب در مطالعه ی فلسفه ی پیش بر خلاف درس منطق الزامی نیست.

تکنیک مطالعاتی درس فلسفه:مطالعه ی برخی درس های پیش دانشگاهی میتواند به درک بهتر فلسفه ی پیش به شما کمک کند.همانند درس های علیت،تقسیم علت به طولی و عرضی،برهان،امکان و وجود.

آینده مال توست…موفق باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *