لقمه های تکنیکی و پر تکرار جمعبندی زیست و شیمی به روش قبولی های 95

دکتر رونقی

width=379

لقمه های تکنیکی و پر تکرار جمعبندی زیست و شیمی به روش قبولی های 95

نکات مهم زیست پیش

1:همگی RNA ها از یک نوع هستند

چندینRNA پلی مراز از یک نوه هستند

فقط از روی یک رشته DNA رونویسی می شود.

2رونویسی و ترجمه رو کامل مطالعه کنید و حواستون به اتفاق هایی که در مراحل ترجمه رخ میده باشه

3رمز های برخی ازآمینو اسید ها را باید بلد باشید.

4-تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها ((مهم))

این نکته که mRNAمیتواند چند ژنی باشد و به همین خاطر یک سری ویژگی داره که مهمن:

چند تا کدون آغاز و پایان

چند تا پیوند پلی پپتیدی تشکیل میشه

یک بخش تنظیمی داره و…

5جمع بندی ویتامین A

این ویتامین محلول در چربی می باشد و در روده باریک جذب مویرگ های لنفی می شود.

در فصل دو پیش می خوانیم که با انجام روش های مهندسی ژنتیک روی گیاه برنج سویه های دارای میزان بالای بتاکاروتن (که در بدن به ویتامینA تبدیل می شود)

6 مهم ترین قسمت فصل سوم شامل:

جدول مقایسه ای برای میکروسفر و کواسروات که در جزوه ام موجوده

جمع بندی جاندارنامه که بازم میتونین تو جزوه ام مشاهده کنین

7در فصل 5هم حتما قسمت آخره فصلشو که شامله انداع جدایی هاو…

8در فصل 5قسمت انواع انتخاب ها مهمه که هر سال تو کنکور ازش سوال میاد پس مهمه

معرفی چند نکته از یونها شیمی 2 بخش 3

یون تک اتمی: کاتیون یا آنیونی که فقط از یک اتم تشکیل شده است مثل یون سدیم، یون آهن(II) و یون اکسید…

یون چند اتمی: یونی که حداقل از دو اتم تشکیل شده باشد. مثل یون سولفات، نیترات و یا آمونیوم….

در یونهای چند اتمی، بین اتمها پیوند کووالانسی وجود دارد اما در واکنشها به صورت یک واحد مستقل عمل کرده و با دیگر یونها پیوند یونی برقرار می کنند.

عنصرهای گروه اول و دوم همیشه یون (2+) پایدار تشکیل می دهند.

بریلیم از گروه2 توانایی تشکیل یون پایدار با دوبار مثبت را ندارد و ترکیبات کووالانسی تشکیل می دهد.

عناصر گروه 13 معمولا یونهای (3+) تشکیل می دهند.

بور از گروه 13 توانایی تشکیل یون (3+) ندارد.

عناصر گروه14 مثل کربن، سیلیسیم و ژرمانیم توانایی تشکیل یون پایدار ندارند و پیوندهای کووالانسی ایجاد می کنند.

اکثر عناصر واسطه بدون رسیدن به اکتت، یونهای پایدار تشکیل می دهند.

اکثر عناصر واسطه یونهای پایدار با بارهای متفاوت تشکیل می دهند مثلا آهن دو کاتیون با بارهای (2+) و (3+) تشکیل می دهد.

شیمی:

طرز تشخیص ترکیب یونی

1.پیوند فلزهای گروه 1و2(البته بجزBe)رابانافلزهاویونهای چنداتمی ازنوع یونی است.

2.بریلیم وبورهیچگاه هیچگاه پیوندیونی تشکیل نمیدهند زیراشعاع بریلیم+2وبور +3بسیارکوچک بوده وچگالی بارسطحی آن بیش ازحدزیاداست به همین دلیل این یونهاناپایدار ودرحالت طبیعی تشکیل نمیشوند.

3.پیوند بریلیم وبور باسایر عنصرهابیشتر خصلت کوالانسی دارد.مثال

BeF2،BeF3?کوالانسی

چگالی بارسطحی آلومینیوم+3نسبتا زیاد وبه راحتیم تشکیل نمیشود.

4.آلومینیوم +3 فقط در ترکیب فلوئور،اکسیژن وبرخی بنیان های اکسیژن دارتشکیل پیوند یونی میدهد.مانند(Al2O3).ودرسایر موارد مانند(AlCl3)پیوندآن ازنوع کوالانسی.

5.هرچه اختلاف الکترونگاتیوی بین دواتم بیشترباشد خصلت یونی نیز بیشتر است.

6.ترکیب هایی که دارای بنیان آمونیوم هستند،یونی محسوب میشوند مانندNH4Cl

مواد نامحلول کتاب درسی:

پنج نمک نقره دار Agcl AgBr AgI Ag2CrO4 AgCN

دو نمک فسفات دار

Mg3(po4)2 Ca3(po4)2

دو نمک سرب دار

pbl2 pbcro4

یک نمک سولفات دار

BaSo4

دو نمک هیدروکسید دار

AL(oH)3 Fe(oh)3

چند ماده نامحلول

cr2o3 caco3

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *