لقمه های تکنیکی جمع بندی صد زنها

دکتر رونقی

width=364

لقمه های تکنیکی جمع بندی صد زنها

سعی کن نگاهتو نسبت به زندگی مثبت تر کنی

سلام دوستان و همراهان عزیز… در همین ابتدا می خواهم پاسخ برخی از داوطلبانی که می پرسند ؛ این لقمه های تکنیکی دقیقا برای چی هست و چرا نکات بصورت ترکیبی است نه دسته بندی شده؛؛؛

پاسخ:

همانطور که میدانید و ما نیز در سایت چندین مورد آموزش مرور و جمعبندی در یک ماه مانده تا کنکور را به طور مفصل توضیح داده ایم، بهترین و حرفه ای روش مرور و جمعبندی ؛ روش ترکیبی است تا مغز در مهارت پرش از یک مبحث به مبحث دیگر به تسلط برسد .لذا در سری لقمه های تکنیکی که عموما یا به روش رتبه ها آورده شده اند یا از جزوات نفرات قبولی استخراج ، به روش ترکیبی ارائه می شوند که شما می توانید با پیگیری روزانه این بخش ، مرورهای دقیق تری داشته باشید .همچنین توجه داشته باشید که این نکات از مباحث پرتکرار و کلیدی کنکور هستند لذا به دقت مطالعه نمایید.

شیمی سال دوم فصل دوم:

در بین فلزات قلیایی خاکی گروه 2 بیشترین نقطه ذوب و جوش متعلق به بریلیم و کمترین نقطه ذوب و جوش متعلق به منیزیم است.

عنصر رادیم Ra 88 را با عنصر رادون Rn 86 که گاز نجیب متعلق به تناوب ششم است را با هم اشتباه نگیرید.

بین منیزیم و کلسیم (از بالا ب پایین) نقطه ذوب و جوش افزایش می یابد.

در گروه دوم باریم از نظر نقطه جوش در رتبه دوم پس از بریلیم ولی از نظر نقطه ذوب در رتبه چهارم قبل از منیزیم قرار دارد

اگردرزندگی نگاهت به

داشته ‌هایت باشد

بیشترخواهی داشت

اما اگر مدام به

نداشته‌هایت فکر کنی

هیچ‌وقت هیچ چیز

برایت کافی نخواهدبود..

عربی-اعلال:

تنا نَست أن تدعونا إلی حفلة میلادها.

۲.یرجو والداک أن تکون أیّامک مملوءة بالنّجاح بعدهذا

۳.قام المومنون بعمل یرجون أن یکون مفیداً للمجتمع

۴.إنّهنّ سرن یوم أمس في حدیقة الحیوانات خارج المدینة

پاسخ : گزینه

گزینه یک جوابست. و درست آن نسیتاست

نکته: فعل ناقص ماضی(از نسی_ ینسی فقط)در صیغه سوم اعلال به حذف صورت می گیرد.

کدام ترکیب خصلت کووالانسی بیشتری دارد؟

1-BaCl2

2-BCl3

3-AlCl3

4-KCl

پاسخ: هر چه اختلاف الکترونگاتیوی بین دو اتم کمتر باشد، خصلت کووالانسی آن پیوند بیشتر؛ و هر چه اختلاف الکترونگاتیوی بین دو اتم بیشتر باشد خصلت یونی آن پیوند بیشتر است. الکترونگاتیوی عناصر به صورت زیر است:

Cl=3، B=2، Al=1.5، Ba=0.9، K=0.8

در BCl3 اختلاف الکترونگاتیوی کمتر و خصلت کووالانسی بیشتر است.

وادی که حل شدن آنها گرماده است:

اسیدها:H2SO4،HBr،HCL،HF،

CH3OOH

و….

بازهای قوی:شامل کلیه هیدروکسیدهای گروه اول ودوم بجزBeOH2،MgOH2

کلسیم کلرید(CaCL2)

الکل های سبک:C2H5OH،CH3OH

کلیه گازها:CO2،SO2،O2….

فلزهای فعال،اکسید،هیدریدآنها:Na،NaO2،NaH

زیست_سال_سوم

نکته_فصل 2

سد خونی- مغزی بافت سنگ فرشی تک لایه ای دارد.(شبیه گلومرول کلیه وکیسه های هوایی)

مویرگهای مغزی کمترین نفوذ پذیری را دارند که سد خونی-مغزی راتشکیل میدهند.گلوکز و اکسیژن وکربن دی اکسید وآمینواسیدها واملاح وازبرخی ازمواد که درمتابولیسم سلول های مغز ندارند(نیکوتین،هروئین)ونیز برخی میکروب ها از سد خونی-مغزی عبورمیکنند.

درمغز زیر نرم شامه،قشر خاکستری مخ قرار دارد ولی درنخاع زیر نرم شامه بخش سفید قرار دارد.

مایع مغزی نخاعی ازپلاسمای خون منشأمیگیرد.درفاصله بین سخت شامه ونرم شامه قرار دارد.

دربین دونیم کره پرده مننژ سه لایه وجوددارد.ولی دربین شیارهای چین خوردگی های مخ سخت شامه وجود ندارد.سخت شامه دربخش هایی ازهم فاصله میگیرد وتشکیل حفره هایی میدهد.

یک عصب نخاعی شامل:دندریت نورون حسی وآکسون نورون حرکتی است.

تمام اعصاب نخاعی مختلط هستند.

جسم سلولی نورون حسی عصب نخاعی درریشه پشتی واقع شده،ولی جسم سلولی نورون حرکتی درماده خاکستری نخاع است.

توجه:ریشه شکمی نخاع فاقد گره نخاعی(جسم سلولی نورون)است.

هرانسان دارای 31جفت عصب نخاعی است.یعنی 62تاعصب نخاعی وجود دارد پس 124ریشه نخاعی داریم.که 62ریشه شکمی(حرکتی) و62ریشه پشتی(حسی).

دستگاه عصبی محیطی دارای 31جفت عصب نخاعی 12جفت عصب مغزی است یعنی درکل 43جفت عصب(86عددعصب)درانسان وجود دارد،که اعصاب مغزی برخی فقط حسی وبرخی فقط حرکتی وبرخی مختلط اند ولی اعصاب نخاعی همه مختلط هستند.

همه نورون های دستگاه عصبی پیکری وخودمختار حرکتی هستند واگر بخواهند ازنخاع خارج شونداز ریشه شکمی آن خارج میشوندنه ازریشه پشتی.

انعکاسها رفتارغریزی هستند وتحت کنترل ژنها هستند.بطورمعمول آموخته نمیشوند مرکز انعکاس سرفه،عطسه وبلع دربصل النخاع(پایین ترین بخش ساقه مغز)است.

در زردپی زیر زانو:

1-نورون حسی بانورون حرکتی جلو ران که نورون تحریکی است.

2-نورون حسی بانورون رابط که تحریکی است.

3-نورون رابط باعقب ران که مهاری است.

4-نورون حرکتی جلوران باماهیجه که تحریکی است.

5-نورون حرکتی با دوسر پشت ران فعالیتی ندارد.

کنکور۹۴تجربی (خارج کشور)

ترکیبات_مولکولی

شیمی۲_فصل۴

اگر دو اتم کلر به یکدیگر نزدیک شوند، …

1هنگام تشکیل پیوند بین اتمهای کلر، اثر نیروهای جاذبه ای از مجموع نیروهای دافعه ای ذرات بیشتر است.

2 پس از رسیدن به فاصله تعادلی، با نزدیکتر شدن دو اتم کلر به یکدیگر، نیروی جاذبه بیشتر میشود.

3 طول پیوند میان دو اتم کلر که فاصله تعادلی نامیده میشود، مقداری ثابت و بدون نوسان است.

4 سطح انرژی مولکول کلر بالاتر از اتمهای کلر و تشکیل پیوند گرماده است.

▪️درست؛ در هنگام تشکیل پیوند نیروی جاذبه بیشتر از نیروهای دافعه است. هر چند بعد از تشکیل پیوند، هر دو برابر میشوند.

▪️نادرست؛ با نزدیک شدن دو اتم به همدیگر، نیروی دافعه بیشتر میشود

▪️نادرست؛ طول پیوند ثابت نبوده و نوسان میکند.

▪️نادرست؛ سطح انرژی مولکول کلر پایینتر از اتمهای کلر است

با قدرت رو به جلو حرکت کن

دیگه چیزی به موفقیت نمونده

موفق باشید…

width=300

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *