روش مطالعه درس شیمى

دکتر رونقی

width=267

روش مطالعه درس شیمى

شیمى از دروس خیلى مهم رشته تجربى است که براى کسب رتبه خوب باید درصد خوبى در آن بدست اورد.

سوالات شیمى از ٣ کتاب سال دوم و سوم و پیش دانشگاهى مطرح مى شوند

که از هر ٣ کتاب تقریبا به یک اندازه سوال می آید.
شیمى سال دوم از این جهت اهمیت دارد که پایه ى دو کتاب دیگر است

و براى داشتن پایه ى خوب باید آن را خیلى خوب خواند.مطالب حفظى زیادى دارد پس منبع اصلى کتاب است

و توصیه مى شود کتاب را به طور کامل مسلط باشید.با حل تست در این درس و حفظ بودن

برخى موضوعات مثل عدد اتمى و ساختار لوییس ترکیبات سرعتتان در تست زنى بسیار بالا مى رود.
شیمى سال سوم داراى بخش هاى محاسباتى است و در کنکور حل مسائل مربوط به این کتاب وقت گیر است

البته مباحث حفظى نیز دارد پس با تسلط با سریع پاسخ دادن به سوالات حفظى وقت را براى مسائل وقت گیر نگه دارید.

حتما بعد از مطالعه از یک منبع خوب به حل مسائل بپردازید و هر چه بیشتر تست کار کنید بیشتر به مسائل اشراف پیدا مى کنید.
شیمى پیش دانشگاهى داراى ٢ فصل بسیار آسان است که با مطالعه و تمرین مى توانید

از پس سوالاتش بربیایید فصل ٣ و ۴ دشوارتر هستند فصل ٣ داراى مفاهیم پیچیده است

که درک آن ها نیاز به پایه قوى دارد و سوالاتش نیز نسبتا سخت است.

فصل ۴ فصل حفظى با کمى مفاهیم و مسائل است که اگر آن را به خوبى مطالعه کنید

راحت تست هایش را حل مى کنید زیرا سوالاتش بسیار آسان هستند.

مهسا باباخانى
دانشجوى پزشکى دانشگاه علوم پزشکى گیلان
عضو دپارتمان مشاوره و برنامه ریزى دکتر رونقى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *