تحلیل کنکور سراسری ۹۸

نگار

یکی از مهمترین وظایفی که به عهده دانش آموز قبل از شرکت کنکور ۹۹ است، بررسی و تحلیل سوالات کنکورهای گذشته است. چرا که بخش عمده ای از سوالات کنکور معمولا مشابه با سوالات قبلی است و همین مسئله باعث میشود آشنایی و تسلط شما نسبت به آزمونی که پیش رو دارید، بیشتر شود. در ادامه به تحلیل کنکور سراسری ۹۸ همراه ما باشید. اگر در روند تحلیل به سوالی برخورد کردید می توانید در صفحه سوالات متداول کنکوری ها آن را مطرح کنید

تحلیل کلی کنکور ۹۸

برای تحلیل و بررسی کامل کنکور سال گذشته، آزمون را از چند منظر مختلف مورد بررسی قرار میدهیم.

بودجه بندی زیست کنکور ۹۸

بودجه بندی زیست کنکور 98

بودجه بندی شیمی کنکور ۹۸

بودجه بندی شیمی کنکور 98

بودجه بندی فیزیک کنکور ۹۸

بودجه بندی فیزیک کنکور 98

بودجه بندی ریاضی تجربی کنکور ۹۸

بودجه بندی ریاضی تجربی کنکور 98

بودجه بندی زمین شناسی کنکور ۹۸

بودجه بندی زمین شناسی کنکور 98

بودجه بندی عربی کنکور ۹۸

بودجه بندی عربی کنکور 98

سطح دشواری کنکور ۹۸

حتما شما هم از داوطلبینی که تجربه شرکت در کنکور ۹۸ را داشته اند، در مورد اینکه آیا سطح سوالات همانطور که تصور میکرده اند، بوده یا نه، سوال کرده اید. با توجه به اینکه سطح دشواری سوالات کنکور ۹۸، یکی از پرتکرارترین سوالات داوطلبین کنکور ۹۹ در جلسه مشاوره رایگان کنکور است، در ادامه آماری که نتیجه نظرسنجی از ۳۱۶۶ نفر است، را در خصوص میزان دشواری کنکور ۹۸ در اختیارتان قرار میدهیم.

سطح دشواری کنکور 98

دروس عمومی:

ادبیات :

بطور کلی سوالات درس ادبیات در سال ۹۸ بر مبنای سال های گذشته بوده و تغییرات خاصی در تیپ سوالات مشاهده نشده و سوالات, فرم و ساختار گذشته را داشته اند. با این حال طبق گفته ی دانش آموزان در س ادبیات نسبت به سایر درس ها در سال ۹۸ سختتر بوده است.

سوالات ادبیات سال ۹۸ به صورت زیر بوده است:

 1. معنی واژه »» ۳ سوال و میزان سختی آنها ساده و متوسط بوده اند.
 2. تاریخ ادبیات»» نسبت به سالهای گذشته کاهش تعداد سوال داشته تنها ۱ سوال از تاریخ ادبیات در کنکور سال ۹۸ آمده است.
 3. املای واژگان»» ۳ سوال و میزان سختی آنها ساده و متوسط بوده اند.
 4. آرایه های ادبی»» نسبت به سالهای گذشته افزایس تعداد سوال داشته و ۴ سوال از آرایه های ادبی با میزان سختی متوسط تا نسبتا دشوار و چالشی طرح شده است.
 5. زبان فارسی »» ۵ سوال با میزان سختی متوسط و نسبتا دشوارو ترکیبی مطرح شدند.
 6. مفهوم و قرابت معنایی »» ۹ سوال با میزان سختی متوسط طرح شدند.

عربی:

در درس عربی کنکور سال ۹۸ شاهد تغییراتی بودیم که در زیر آمده است. با این حال اکثر سوالات عربی سال ۹۸ در حد انتظار بوده و تنها ۲۹  درصد سوالات سخت تر از حد انتظار بود.

 1. ترجمه »»  9 تست ترکیبی در کنکور آمده بود.
 2. مفهوم »»برخلاف این که هرساله از بحث مفهوم از آیه ها و شعرهای عربی سوالاتی طرح میشد , سال ۹۸ از این مبحث هیچ سوالی طرح نشده بود.
 3. تعریب »» برخلاف کتاب درسی که در آن تاکید به طرح نشدن سوال از قسمت تعریب شده بود در کنکور ۱ تست مانند آزمون های سنجش از تعریب طرح شد.
 4. درک مطلب »» بر خلاف سال های گذشته متن طولانی تر بود(( حدود ۶ خط و نیم)). و از متن ۴ تست نسبتا ساده طرح شده بود که با مطالعه ی کامل متن قابل پاسخدهی بود.
 5. اعراب گذاری »» بازهم برخلاف گفته های کتاب درسی مبنی بر طرح نشدن تست از این قسمت شاهد ۱ تست از این مبحث در کنکور بودیم.
 6. تحلیل صرفی»» ۳ تست شامل ۲ فعل و یک اسم طرح شده بود.
 7. تست لغت »» ۱ تست طرح شده بود به اینصورت که توضیحاتی داده شده بود و شما باید  از روی توضیحات کلمه ی مناسب را انتخاب می کردید.
 8. قواعد »» ۶ تست که از این تست ها ۳ تست سهم سال دوازدهم و ۲ تست سهم سال یازدهم و ۱ تست از سال دهم طرح شدند.

معارف :

در درس معارف نیز شاهد تغییراتی بودیم نسبت به سال های گذشته , به اینصورت که حدودا بیشتر سوالات از متن بوده درصورتیکهسال های گذشته بیشتر سوالات از آیه ها طرح می شدند.

سوالات سال ۹۸ نسبت به سال های گدشته راحت تر بوده است.

تغییرات بودجه بندی سوالات به صورت زیر بوده است:

سال دهم»» ۸ سوال

سال یازدهم»» ۸ سوال

سال دوازدهم»» ۹ سوال برخلاف سال های گدشته که از سال دواردهم سوال های بیشتری طرح       می شدند.

در بین سوالات, سوال ۶۹ مشکل داشته و دارای دو پاسخ بوده است.

بصورت کلی از لحاظ سختی : ۱۲ تست ساده , ۹ تست متوسط و تنها ۴تست سخت و چالشی طرح شده بودند.

زبان انگلیسی:

در این درس تغییراتی در بودجه بندی و سوالات وجود نداشت و تقریبا سوالات مانند همیشه بود.

سطح سوالات کاملا در حد انتظار بوده و تنها چند سوال چالشی وجود داشته.

دروس اختصاصی :

ریاضیات:

حسابان » تست های حسابان به ترتیب از سوالات آسان تر شروع می شد و سوالات پایانی سخت تر بودند.

تعداد سوالات حسابان به ۲۰ تست کاهش پیدا کرد که ۱۰ تست از سال دوازدهم و ۵ تست از سال یازدهم و همچنین ۵ تست از سال دهم طرح شده بود.

سوالات بگونه ای طرح شده بودند که تمامی مسائل کتاب را پوشش می دادند و اکثر سوالات مشابه تمرین های کتاب درسی بودند.

بطورکلی سوالات سطح متوسطی داشتند.

مبحث تابع »» ۲ تست ( تعاد تست ها کاهش داشته و سالهای گدشته از این مبحث ۳ تست طرح میشد)

مبحث کاربرد مشتق »» از قسمت کاربرد ۲ تست و از قسمت مشتق ۳ تست

مبحث مثلثات »» ۳ تست ( از سال یازدهم و دوازدهم)

مبحث حد»» سوالات کمی سخت بوده است.

مبحث پیوستگی و تابع نمایی»» سوالی طرح نشده بود.

هندسه » در درس هندسه نیز تغییراتی در سوالات وجود داشت. یکی ازاین تغییرات , تعداد سوالات بود. تعداد سوالات تا امسال همیشه ۱۶ تست بوده ( ۸ تست از پایه و ۸ تست از دوازدهم) , درحالیکه در سال ۹۸ تعداد سوالات ۱۸ تا بوده ( ۱۱ تست از پایه و ۷ تست از دوازدهم).

در بین سوالات یک سوال درباره ی دایره کاملا جدید بوده و تا به حال مشاهده نشده بود!!

از فصل اول و دوم هندسه دهم سوالی طرح نشده بود!

بطور کلی سطح سوالات به اینگونه بود: ۱۳ تا ۱۴ سوال آسان و ۴-۵ سوال چالشی

گسسته» در درس ریاضیات گسسته تغییری در سختی و یا آسانی سوالات وجود نداشت و مانند سالهای گذشته سطحی متوسط رو به بالا داشته.

تنها تغییر این درس در بودجه بندی آن بوده.

نظریات اعداد»» ۴ تست ( در حالیکه هر ساله ۲ تا ۳ تست از این بخش طرح میشود تعداد تست ها به ۴ تست افزایش پیدا کرده). همچنین از بین این سوالات بیشتر مبحث همنهشتی مطرح بوده که بسیار زمانگیر و سخت است.

گراف»» ۲ تست

ترکیبیات»» ۴ تا ۵ تست که نسبتا آسانتر از مباحث دیگر بوده اند.

** نکته ی قابل توجه در تست های ریاضیات گسسته این بود که اکثر سوالات از تمرین ها و مثال های کتاب بوده است!!

فیزیک:

سوالات درس فیزیک کاملا در حد انتظار و منطقی بود.

بطور کلی  20 درصد سوالات سخت , ۴۰ درصد سوالات متوسط و ۴۰ درصد آنها آسان بوده است.

همچنین بطر کلی ۷۰ درصد سوالات از سال دوازدهم بوده و تنها ۳۰ درصد از تست ها مربوط به کتاب های درسی دهم و یازدهم بوده.

از مطالب اضافه شده و کتاب های نظام جدید سوال خاصی طرح نشده بود!! تنها ۲ سوال حفظی از متن کتاب طرح شده بود.

مبحث حرکت» ۴ تست

مبحث دینامیک » ۵ تست

مبحث کار وانرژی » ۳ تست

مبحث برهمکنش » ۲ تست

مبحث نوسان و موج » ۴ تست

مبحث اتمی » ۲ تست

شیمی:

در درس شیمی سطح سوالات کمی منطقی تر و آسانتر از سالهای پیش بود.

در تمامی سوالات معادله ی واکنش ها ( بدون موازنه ) داده شده بود!

از حفظیات مطالب جدید کتاب درسی تقریبا سوالی طرح نشده بود.

تعداد مسائل شیمی در کنکور سال ۹۸,  13 تا بوده که به نسبت سالهای گذشته کاهش داشته( معمولا هرساله ۱۵ تا ۱۶ تست مختص مسائل شیمی بوده اند).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *