بهترین قبولی های کنکور چه درصدهایی داشتند و کجا قبول شدند؟؟؟

دکتر رونقی

 

 

photo_2016-07-119_03-30-21

بهترین قبولی های کنکور چه درصدهایی داشتند و کجا قبول شدند؟؟؟

آمار زیر مربوط به بهترین قبولی های کنکور چند سال اخیر گروه مشاوره دکتر رونقی میباشد.ونشان می دهد که با چه میانگین درصد هایی می توان کدام دانشگاه و رشته قبول شد و در سه گروه علوم ریاضی-علوم تجربی-علوم انسانی تقسیم بندی شده اند.این آمار نشان میدهد که برای قبولی در کد رشته ی مشخص ،از هر 10 تست چند تست صحیح بوده اند.

این آمار صرفا جهت آگاهی بیشتر شما داوطلبان عزیز در مورد میانگین درصد های تست زنی است که باعث میشود کمی از استرس و نگرانی های شما کاسته شود و باور داشته باشید که با رعایت و حفظ آرامش میتوانید شما هم به این نتایج برسید.این نتایج مربوط به قبولی ها در برترین دانشگاههای کشور میباشد. اکثر داوطلبان فکر میکنند برای قبولی در این دانشگاهها حتما باید درصدهای 100 در کنکور داشت ولی واقعا اینطور نیست و این نتایج نشان میدهد که با یک تست زنی اصولی و منطقی سرجلسه ی کنکور میتوان با کسب نتایج کمتر از اینها هم در یک رشته و دانشگاه خوب قبول شد.

توجه:بازهم تاکید میکنم که این نتایج مربوط به بهترین قبولی ها در بهترین رشته ها و دانشگاههاست بنابراین قبولی در دانشگاههای سطح متوسط در دیگر مناطق،نیازمند درصدهایی کمتراز دانشگاههای تراز اول کشور است.

1-رشته ی ریاضی فیزیک

مهندسی برق

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
شریف تهران 7 9 9 8 6 8 6
دانشگاه تهران 5 7 8 7 4 6 3
صنعتی امیرکبیر 6 8 8 7 5 6 4
علم و صنعت ایران 5 7 8 7 4 6 3
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 5 7 8 7 4 5 3
صنعتی اصفهان 4 5 7 6 3 4 2
شهید بهشتی تهران 5 6 7 6 4 5 3
صنعت نفت اهواز 4 6 8 6 3 5 3
دانشگاه شیراز 4 5 7 6 3 5 2
دانشگاه تبریز 4 6 7 6 3 5 3

مهندسی مکانیک:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
شریف تهران 7 9 9 8 6 7 5
دانشگاه تهران 6 8 8 8 5 6 4
صنعتی امیرکبیر 5 7 8 7 5 6 4
علم و صنعت ایران 5 6 8 7 4 5 3
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 5 7 8 7 4 6 3
صنعتی اصفهان 4 5 7 6 3 4 2
شهید بهشتی تهران 5 7 8 7 4 5 3
صنعت نفت اهواز 4 5 8 5 3 5 3
دانشگاه شیراز 5 6 7 6 4 5 3
دانشگاه تبریز 4 6 7 6 3 5 3

مهندسی عمران:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
شریف تهران 6 8 8 8 6 7 4
دانشگاه تهران 6 7 8 8 5 6 4
صنعتی امیرکبیر 5 8 8 7 5 6 4
علم و صنعت ایران 5 7 8 6 4 5 3
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 4 7 7 7 4 5 3
صنعتی اصفهان 4 7 8 6 4 5 3
شهید بهشتی تهران 5 6 7 6 4 5 3
شهیدباهنرکرمان 3 4 6 5 2 4 2
دانشگاه شیراز 5 6 7 6 3 5 3
دانشگاه تبریز 4 5 7 6 3 4 2

مهندسی کامپیوتر:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
شریف تهران-نرم افزار

8 9 9 10 7 8 6
دانشگاه تهران-نرم افزار

6 8 9 8 5 7 5
صنعتی امیرکبیر-نرم افزار

5 8 8 8 5 6 4
علم و صنعت ایران-نرم افزار

5 7 8 7 4 5 3
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی-نرم افزار 5 6 7 7 4 5 3
صنعتی اصفهان-نرم افزار 5 7 8 7 5 6 3
شهید بهشتی تهران-نرم افزار 5 7 8 8 4 6 3
صنعت بابل-نرم افزار 4 5 7 5 2 4 2
دانشگاه شیراز-نرم افزار 4 6 7 7 3 4 2
دانشگاه تبریز-فناوری اطلاعات 4 4 6 6 2 3 1

مهندسی نفت:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
شریف تهران 6 8 8 6 5 6 4
دانشگاه تهران 5 6 8 5 4 6 3
صنعتی امیرکبیر 5 6 8 6 4 5 3
صنعت نفت اهواز-بهره برداری از منابع نفت 4 6 8 5 3 5 3
صنعت نفت آبادان-اکتشاف نفت 4 6 6 4 3 4 3
دانشگاه شیراز- مخازن هيدروكربوري 4 5 6 5 2 4 2

مهندسی صنایع:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
شریف تهران 6 8 8 8 5 6 4
دانشگاه تهران 6 8 8 7 5 6 4
صنعتی امیرکبیر 5 7 8 7 4 5 3
علم و صنعت ایران 5 7 7 6 3 5 3
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 5 6 7 6 4 5 2
صنعتی اصفهان 4 6 7 5 3 4 3
فردوسی مشهد 5 6 7 5 3 4 2
دانشگاه خوارزمی-کرج 5 6 7 6 3 4 2
دانشگاه شیراز 4 5 6 6 2 3 2
دانشگاه تبریز 4 6 6 6 2 4 2

2-رشته ی تجربی

پزشکی

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
علوم پزشکی تهران 7 8 8 8 1 6 7 7 8
علوم پزشکی شیراز 7 8 8 8 1 6 6 7 7
شهید بهشنی تهران 7 8 8 8 1 5 6 6 7
علوم پزشکی مشهد 7 7 8 8 1 5 6 5 7
علوم پزشکی تبریز 6 7 8 8 1 5 6 5 6
علوم پزشکی اصفهان 6 7 8 7 1 4 6 5 6
علوم پزشکی ارومیه 5 6 7 7 1 4 5 4 5
جندی شاپور اهواز 5 6 7 7 1 4 5 4 6
علوم پزشکی سمنان 6 7 7 6 1 4 5 4 5
علوم پزشکی یزد 5 6 7 6 1 4 5 4 5

داروسازی:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
علوم پزشکی تهران 5 6 7 7 1 4 4 4 5
علوم پزشکی تبریز 6 6 7 7 2 4 4 4 6
علوم پزشکی مشهد 5 6 7 6 2 4 5 4 5
علوم پزشکی اردبیل 5 6 7 7 1 4 4 3 5
علوم پزشکی رشت 5 5 7 6 1 3 4 4 5
شهید بهشتی تهران 5 6 7 7 2 3 4 3 5
علوم پزشکی ارومیه 4 6 7 6 1 4 4 3 4
علوم پزشکی ساری 5 6 7 6 1 3 4 3 5
علوم پزشکی اصفهان 5 6 7 6 1 3 4 4 5
علوم پزشکی کرمانشاه 5 5 6 5 1 3 4 3 5

پرستاری:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
علوم پزشکی تهران 4 4 6 5 1 3 3 3 3
علوم پزشکی مشهد-نیم سال اول 4 5 7 5 1 3 3 2 3
علوم پزشکی سنندج 4 4 6 4 1 2 3 2 3
علوم پزشکی تبریز 4 5 6 5 1 3 3 2 4
علوم پزشکی شیراز 4 4 7 4 1 2 4 2 3
علوم پزشکی مشهد-نیم سال دوم 4 5 6 5 1 2 3 2 3
شهید بهشتی تهران 4 4 6 5 1 2 3 2 3
علوم پزشکی همدان 4 4 6 4 1 2 3 2 3
علوم پزشکی ارومیه 4 4 6 5 1 2 3 2 3
علوم پزشکی کرمانشاه 4 4 6 4 1 2 3 2 3

دندانپزشکی:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
شهید بهشتی تهران 7 8 8 8 1 6 6 6 7
علوم پزشکی تهران 7 8 8 8 1 5 6 6 6
علوم پزشکی مشهد 6 7 8 7 1 5 6 5 6
علوم پزشکی ارومیه 5 7 7 7 1 4 5 4 5
علوم پزشکی کرج 6 7 8 8 1 4 5 5 6
علوم پزشکی بابل 6 7 7 7 1 4 5 4 5
شهید بهشتی همدان 5 6 7 7 1 4 5 4 5
علوم پزشکی اصفهان 6 7 8 7 1 5 5 5 6
علوم پزشکی یزد 6 7 7 6 1 4 5 5 5
علوم پزشکی قزوین 5 7 7 7 1 4 5 4 5

فیزیوتراپی:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
علوم پزشکی تهران 5 5 6 6 1 3 4 3 4
علوم پزشکی اصفهان 5 6 7 6 1 3 4 3 4
علوم پزشکی تبریز 5 6 7 5 1 3 4 3 4
علوم پزشکی مشهد 5 5 7 6 1 3 4 3 4

هوشبری:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
علوم پزشکی تهران 4 5 7 5 1 3 4 2 3
شهیدبهشتی تهران 5 5 7 5 1 2 3 2 4
علوم پزشکی شیراز 4 4 6 5 1 2 3 2 3
علوم پزشکی ایران 4 5 6 5 1 2 3 2 3
علوم پزشکی تبریز 4 5 6 4 1 2 3 1 3
علوم پزشکی مشهد 4 4 7 4 1 2 3 2 3
علوم پزشکی اصفهان 4 4 6 5 1 2 3 2 3
علوم پزشکی یزد 3 4 6 4 1 2 3 2 3
علوم پزشکی ارومیه 4 3 6 3 1 1 2 1 3

اتاق عمل:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
علوم پزشکی تهران 5 5 6 5 1 3 4 2 4
علوم پزشکی مشهد 5 4 6 5 1 2 3 1 3
علوم پزشکی کرمان 3 3 6 4 1 1 2 1 2
علوم پزشکی فسا 3 4 6 4 1 1 2 1 2
علوم پزشکی استهبان 4 4 6 5 1 2 3 1 3
علوم پزشکی مشهد 5 4 6 5 1 2 3 1 3
شهید بهشتی تهران 3 4 6 6 1 3 3 2 3
علوم پزشکی همدان 3 4 5 3 1 2 2 1 2
علوم پزشکی جیرفت 3 3 5 2 1 1 2 1 2
علوم پزشکی زاهدان 4 3 5 3 1 1 2 1 2

مامایی:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
علوم پزشکی مشهد 4 5 6 4 1 3 3 2 3
علوم پزشکی تهران 4 5 6 4 1 2 3 2 3
علوم پزشکی اصفهان 4 4 6 5 1 2 3 2 3
علوم پزشکی شیراز 4 4 6 4 1 2 3 1 3
علوم پزشکی ایران 4 5 7 5 1 3 3 2 3
علوم پزشکی تبریز 4 4 6 4 1 2 3 2 3
شهید بهشتی سبزوار 4 4 6 5 1 2 2 2 3
علوم پزشکی جندی شاپوراهواز 3 4 6 3 1 1 2 1 2
علوم پزشکی ارومیه 3 4 6 4 1 2 3 1 2
علوم پزشکی بم 3 2 6 3 1 1 2 1 2

3-رشته ی علوم انسانی

حقوق:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
دانشگاه تهران 6 8 8 7 5 7 8 9 6 8 5 8
علامه طباطبایی -تهران 6 7 7 5 3 7 7 8 5 7 4 7
شهید بهشتی تهران 5 7 7 6 3 6 6 8 4 7 4 8
فردوسی مشهد 5 6 6 5 3 6 6 7 4 6 3 7
مازنداران-بابلسر 5 5 6 4 1 5 6 7 3 4 2 7

حسابداری:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
دانشگاه صنعت نفت تهران 5 6 7 5 3 7 5 7 4 7 3 7
شهید چمران اهواز 2 3 5 1 3 6 2 3 2 3 1 5

فقه و حقوق:

نام دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
دانشگاه شاهد تهران 4 5 5 3 1 4 4 6 3 4 2 6
دانشگاه یزد 2 3 4 1 1 4 3 4 3 3 2 5
دانشگاه ارومیه 3 3 5 2 1 4 2 4 3 3 1 5
دانشگاه گنبد 2 2 4 1 1 3 3 4 3 3 1 5

افراد موفق فقط اصول را خوب میدانند…موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید