آحرین رتبه قبولی رشته داروسازی

دکتر رونقی

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی

رتبه های زیر آخرین رتبه های پذیرفته شدگان رشته داروسازی روزانه در دوره اخیر می باشد.

 آخرین رتبه ها با در نظر گرفتن نیمسال دوم نیز میباشد یعنی نهایت رتبه ای که فرد

میتواند با آن در این رشته و دانشگاه قبول شود

رتبه ها بدون در نظر گرفتن سهمیه مناطق محروم و …

و فقط سهمیه مناطق 1 تا 3 است

نتایج زیر برگرفته از سایت کانون فرهنگی آموزش میباشد .

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  تهران  :

آخرین رتبه کشوری: 6645

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 957

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1689

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1021

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  :

آخرین رتبه کشوری: 10606

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1028

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2047

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1755

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران  :

آخرین رتبه کشوری: 7725

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 936

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1594

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1228

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  مازندران  :

آخرین رتبه کشوری: 8588

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1142

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2374

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1394

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز   :

آخرین رتبه کشوری: 5606

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1571

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2057

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 824

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  زنجان  :

آخرین رتبه کشوری: 6227

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1622

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2608

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: —-

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  مشهد  :

آخرین رتبه کشوری: 4851

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1328

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1842

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 688

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   :

آخرین رتبه کشوری: 5651

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1503

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2170

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 833

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه  :

آخرین رتبه کشوری: 5353

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1164

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2134

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 775

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  البرز کرج  :

آخرین رتبه کشوری: 5725

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1371

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1498

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 846

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  رشت  :

آخرین رتبه کشوری: 6694

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1448

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2515

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1033

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شیراز   :

آخرین رتبه کشوری: 6793

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1464

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1917

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1059

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمان   :

آخرین رتبه کشوری: 10898

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1335

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2497

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1809

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی همدان   :

آخرین رتبه کشوری: 6587

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2750

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 802

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز   :

آخرین رتبه کشوری: 5340

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1540

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2226

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 713

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یزد   :

آخرین رتبه کشوری: 5119

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1385

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2178

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 582

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   :

آخرین رتبه کشوری: 7038

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1629

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2795

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1110

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس   :

آخرین رتبه کشوری: 9105

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1590

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2570

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1482

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  خرم آباد  :

آخرین رتبه کشوری: 9393

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2810

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1532

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بقیه الله  :

آخرین رتبه کشوری: 8399

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2670

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1362

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی زابل   :

آخرین رتبه کشوری: 8968

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2420

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1459

 

آحرین رتبه قبولی رشته پزشکی

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی

آخرین رتبه قبولی پرستاری

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *