۰۲۱ - ۲۸۴۲۴۴۶۵
شعار هفته : همه خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده، از درهایی وارد شده که آنها را به دقت بسته بودم. لرد بایرون.
نویسنده: دکتر رونقی 0 نظر 5486 بازدید

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af


معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


اولین درخواست برای ایجاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1313 ثبت گردید. موافقت نامه تاسیس این دانشگاه در سال 1318 از سوی دفتر نخست وزیر وقت با نامه ای به شماره 17450 اعلام شد.


در ابتدا به جای دانشکده پزشکی، یک آموزشگاه عالی بهداری در محل فعلی دانشگاه که آن زمان یک دبستان دولتی 6 کلاسه بود ایجاد شد و شادروان پروفسور ابرلین رئیس وقت دانشکده پزشکی تهران به این مأموریت برگزیده شد. این آموزشگاه به کوشش کارمندان آموزشی و اداری خود و پشتیبانی موثر شادروان دکتر مصطفی حبیبی استاد دانشگاه تهران به تدریج پاگرفت و چهار سال بعد وزارت فرهنگ به تأسیس نظایر آن در شیراز و اصفهان پرداخت .


%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1


ازسال 1326 مکاتبات و اقدامات لازم برای ارتقاء و تکمیل این آموزشکده به دانشکده علوم پزشکی انجام گرفت و در شهریور ماه 1328 اولین آگهی پذیرش دانشجو در این دانشکدده انتشار یافت و در دوم آذر ماه 1328 به عنوان اولین مرکز علمی پزشکی وسط مرحوم دکتر زنگنه ، وزیر فرهنگ آن زمان، رسما افتتاح شد و آموزشگاه عالی بهداری نیز با فارغ التحصیل شدن دانشجویان سال آخر منحل گردید .


این دانشکده در آن سال با یک دانشیار و هفت نفر معلم حق التدریس برای آموزش به 61 دانشجو آغاز نمود. پس از افزوده شدن بخش های دیگری به این دانشکده مانند دانشکده ادبیات در سال 1334 و از آنجا که این مجموعه دیگر تنها دانشکده پزشکی نبود از طرف وزارت فرهنگ در تاریخ 1335/5/25 با عنوان دانشگاه مشهد به کار خود ادامه داد. پس از آن نیز مجموعه های بسیار دیگری به این دانشکده افزوده شد که از آن جمله می توان به دانشکده علوم معقول و منقول در سال 1337، دانشکده کشاورزی در سال 1340(این دانشکده در سال 1341-42 منحل گردید و به جای آن دانشکده علوم تاسیس شد)، دانشکده دندان پزشکی در سال 1344 و دانشکده علوم دارویی و تغذیه در سال 1350 اشاره نمود.


پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تغییر کلی وزارت خانه ها این موسسه تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و از مجموعه وزارت علو و آموزش عالی جدا شد و به تبع این تغییر دانشگاه مشهد نیز به عنوان دو مجموعه مجزا از هم با نام های «دانشگاه فردوسی»و«دانشگاه علوم پزشکی مشهد» به فعالیت خود ادامه داد که هریک با مدیریتی جداگانه اداره می گردند.


دانشگاه علوم پزشکی همواره به عنوان یکی از موفق ترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور و پیشتاز و مبدع بسیاری از طرح های کشوری مطرح بوده است، به طور نمونه در سال 1367 به عنوان اولین دانشگاه در کشور ، برنامه های آموزش مداوم پزشکی را اجرا نمود و پیش نویس قانون آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. درحال حاضر ریاست این دانشگاه به عهده دکتر مصطفی مهرابی بهار می باشد.


دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال حاضر دارای 7 زیر مجموعه اصلی می باشد که شامل: دانشکده بهداشت، دانشکده پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشکده داروسازی، دانشکده دندانپزشکی و هچنین دانشکده طب سنتی و مکمل می باشد.


دانشکده بهداشت شامل 4 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:


گروه امار زیستی هیات علمی این گروه شامل :2 استاد، 1 دانشیار و 4 استادیار می باشد.


گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت هیات علمی این گروه شامل :‏ 5 استادیارمی باشد.


گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای هیات علمی این گروه شامل :‏4 استاد یار و 1 دانشیار می باشد.


گروه مدیریت اقتصاد و سلامت هیات علمی این گروه شامل : ‏6 استادیار می باشد.


ریاست دانشکده بهداشت در حال حاضر بر عهده دکتر محمد صفریان می باشد.


دانشکده پرستاری شامل 4 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏


گروه مامایی هیات علمی این گروه شامل : ‏15 مربی می باشد.


گروه داخلی جراحی هیات علمی این گروه شامل : ‏‏18 مربی می باشد.


گروه پرستاری کودک و نوزاد هیات علمی این گروه شامل : ‏5مربی می باشد.


گروه بهداشت، روان و مدیریت هیات علمی این گروه شامل : ‏6مربی می باشد.


ریاست دانشکده پرستاری در حال حاضر بر عهده دکتر عباس حیدری می باشد.‏


دانشکده پزشکی شامل 2 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏


گروه آموزشی بالینی هیات علمی این گروه شامل : ‏28 استادیار می باشد


گروه علوم های پایه هیات علمی این گروه شامل : ‏21 استادیار می باشد.


ریاست دانشکده پزشکی در حال حاضر بر عهده دکتر علی رضا خویی می باشد.‏


دانشکده علوم پیرا پزشکی شامل 6 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏


بیناییی سنجی، تکنولوژی پرتو شناسی، علوم آزمایشگاهی، فیزیو تراپی، گفتار درمانی، فناوری اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی


ریاست دانشکده علوم پیرا پزشکی در حال حاضر بر عهده دكتر علی فیضی می باشد.‏


دانشکده داروسازی شامل 9 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏


بیوتکنولوژی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس، فارما کوگنوزی، فارماکودینامی و سم شناسی، کنترل دارو، نانو فناوری داروئی


ریاست دانشکده داروسازی در حال حاضر بر عهده دکتر محسن ایمن شهیدی می باشد.‏


دانشکده دندانپزشکی شامل 11 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏


ارتدنسی، اندودانتیکس،بیماریهای دهان و تشخیص، پاتولوژی دهان، فک و صورت، پریودانتیکس،پروتزهای دندانی، ترمیمی، جراحی دهان، فک و لثه، دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی دهان فک و صورت، سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی


ریاست دانشکده دندانپزشکی ‏ در حال حاضر بر عهده دكتر حسن حسین پور جاجرم می باشد.‏


دانشکده طب سنتی شامل 3 گروه است که به ترتیب به معرفی آنها خواهیم پرداخت:‏


طب سنتی ایرانی، طب چینی و مکمل، دارو سازی سنتی و بالینی


ریاست دانشکده طب سنتی ‏ در حال حاضر بر عهده دكتر جلیل توکل افشاری می باشد.‏


مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:


%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87


رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ردیف دانشکده رشته مقطع
2 پزشكی علوم تشریحی کارشناسی ارشد ناپیوسته
3 پزشكی علوم تشریحی دکترای تخصصی( Ph.D)
4 پزشكی جراحی توراکس (جراحی قفسه صدری) فوق تخصصی
5 پزشكی فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
6 پزشكی فیزیک پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
7 پزشكی الرژی و ایمونولوژی بالینی (ایمونولوژی و الرژی کودکان) فوق تخصصی
8 پزشكی انگل شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
9 پزشكی فارماكولوژی دکترای تخصصی( Ph.D)
10 پزشكی میكروبشناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
11 پزشكی دوره عالی بهداشت عمومی دوره M.P.H
12 پزشكی فیزیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته
13 پزشكی فیزیولوژی دکترای تخصصی( Ph.D)
14 پزشكی بیماریهای مغز و اعصاب تخصصی بالینی(دستیاری)
15 پزشكی زنان و زایمان تخصصی بالینی(دستیاری)
16 پزشكی گوش و حلق و بینی تخصصی بالینی(دستیاری)
17 پزشكی بیماریهای داخلی تخصصی بالینی(دستیاری)
18 پزشكی جراحی کلیه و مجاری ادراری تخصصی بالینی(دستیاری)
19 پزشكی آسیب شناسی تخصصی بالینی(دستیاری)
20 پزشكی رادیولوژی تخصصی بالینی(دستیاری)
21 پزشكی چشم پزشكی تخصصی بالینی(دستیاری)
22 پزشكی بیماریهای عفونی و گرمسیری تخصصی بالینی(دستیاری)
23 پزشكی بیماریهای قلب و عروق فوق تخصصی
24 پزشكی بیماریهای قلب و عروق تخصصی بالینی(دستیاری)
25 پزشكی بیهوشی تخصصی بالینی(دستیاری)
26 پزشكی جراحی عمومی تخصصی بالینی(دستیاری)
27 پزشكی بیماریهای پوست تخصصی بالینی(دستیاری)
28 پزشكی ایمنی شناسی پزشكی کارشناسی ارشد ناپیوسته
29 پزشكی ایمنی شناسی پزشكی دکترای تخصصی( Ph.D)
30 پزشكی پرتودرمانی تخصصی بالینی(دستیاری)
31 پزشكی جراحی مغز و اعصاب تخصصی بالینی(دستیاری)
32 پزشكی روماتولوژی فوق تخصصی
33 پزشكی بیماریهای ریه فوق تخصصی
34 پزشكی غدد درون ریز و متابولیسم بالغین فوق تخصصی
35 پزشكی طب نوزادی و پیرامون تولد(نوزادان) فوق تخصصی
36 پزشكی نفرولوژی فوق تخصصی
37 پزشكی خون شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
38 پزشكی روانپزشكی تخصصی بالینی(دستیاری)
39 پزشكی گوارش بالغین فوق تخصصی
40 پزشكی بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد ناپیوسته
41 پزشكی بیوشیمی بالینی دکترای تخصصی( Ph.D)
42 پزشكی جراحی عروق فوق تخصصی
43 پزشكی پزشکی هسته ای تخصصی بالینی(دستیاری)
44 پزشكی غدد درون ریزومتابولیسم کودکان (غدد اطفال) فوق تخصصی
45 پزشكی ژنتیك انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
46 پزشكی ارتوپدی(جراحی استخوان و مفاصل) تخصصی بالینی(دستیاری)
47 پزشكی کودکان(بیماریهای کودکان) تخصصی بالینی(دستیاری)
48 پزشكی کلیه اطفال فوق تخصصی
49 پزشكی قرنیه فلوشیب
50 پزشكی ویتره و ریتن فلوشیب
51 پزشكی اموزش پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
52 پزشكی علوم تغذیه کارشناسی ارشد ناپیوسته
53 پزشكی علوم تغذیه دکترای تخصصی( Ph.D)
54 پزشكی علوم تغذیه MD-Ph.D
55 پزشكی جراحی اطفال فوق تخصصی
56 پزشكی باکتری شناسی پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
57 پزشكی انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
58 پزشكی انفورماتیک پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
59 پزشكی پزشکی اجتماعی تخصصی بالینی(دستیاری)
60 پزشكی طب اورژانس تخصصی بالینی(دستیاری)
61 پزشكی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون کارشناسی ارشد ناپیوسته
62 پزشكی زیست فن آوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) دکترای تخصصی( Ph.D)
63 پزشكی پزشکی مولکولی دکترای تخصصی( Ph.D)
64 پزشكی پزشکی مولکولی MD-Ph.D
65 پزشكی ژنتیک پزشکی دکترای تخصصی( Ph.D)
66 پزشكی تغذیه MD-Ph.D
67 پزشكی اندویورولوِژی فلوشیب
68 پزشكی اینترونشنال کاردیولوژی فلوشیب
69 پزشكی مغز و اعصاب کودکان فوق تخصصی
70 پزشكی بیماریهای قلب و عروق فوق تخصصی
71 پزشكی بیماریهای قلب و عروق تخصصی بالینی(دستیاری)
72 پزشكی طب کار تخصصی بالینی(دستیاری)
73 پزشكی ویروس شناسی پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
74 پزشكی قارچ شناسی پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته
75 پزشكی روانپزشکی کودک و نوجوان فوق تخصصی
76 پزشكی جراحی پلاستیک ترمیمی سوختگی فوق تخصصی
77 پزشكی انکولوژی زنان فلوشیب
78 پزشكی بیهوشی قلب فلوشیب
79 پزشكی مراقبت های ویژه اطفال فلوشیب
80 پزشكی مراقبت های ویژه فوق تخصصی
81 پزشكی اقدامات مداخله ای قلب بزرگسالان فلوشیب
82 پزشكی پزشکی دکتری حرفه ای
83 پزشكی بیماریهای قرنیه و خارج چشمی فلوشیب
84 پزشكی ناباروری فلوشیب
85 پزشكی رینولوژی فلوشیب
86 پزشكی اکو کاردیوگرافی فلوشیب
87 پزشكی رادیولوژی مداخله ای فلوشیب
88 پزشكی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت کارشناسی ارشد ناپیوسته
89 دندانپزشکی دندانپزشکی دکتری حرفه ای
90 دندانپزشکی دندانپزشکی تكمیلی دكتری
91 دندانپزشکی پاتولوژی فك و دهان تخصصی
92 دندانپزشکی دندانپزشكی كودكان تخصصی
93 دندانپزشکی پروتزهای دندانی تخصصی
94 دندانپزشکی پریودانتیكس تخصصی
95 دندانپزشکی ارتودانتیكس تخصصی
96 دندانپزشکی دندانپزشكی ترمیمی تخصصی
97 دندانپزشکی اندودانتیكس تخصصی
98 دندانپزشکی بیماریهای دهان و تشخیص تخصصی
99 دندانپزشکی رادیولوژی دهان و فك و صورت تخصصی
100 دندانپزشکی جراحی دهان و فك و صورت تخصصی
101 دندانپزشکی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دکترای تخصصی( Ph.D)
102 داروسازی داروسازی دکتری حرفه ای
103 داروسازی داروسازی تكمیلی دكتری
104 داروسازی فارماسیوتیكس دکترای تخصصی( Ph.D)
105 داروسازی بیوتکنولوژی دارویی دکترای تخصصی( Ph.D)
106 داروسازی سم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
107 داروسازی سم شناسی دکترای تخصصی( Ph.D)
108 داروسازی نانو فناوری دارویی دکترای تخصصی( Ph.D)
109 داروسازی کنترل دارو دکترای تخصصی( Ph.D)
110 داروسازی فارماکوگنوزی دکترای تخصصی( Ph.D)
111 داروسازی داروسازی سنتی دکترای تخصصی( Ph.D)
112 داروسازی شیمی داروئی دکترای تخصصی( Ph.D)
113 علوم پیراپزشکی فیزیوتراپی كارشناسی پیوسته
114 علوم پیراپزشکی علوم آزمایشگاهی كارشناسی پیوسته
115 علوم پیراپزشکی علوم آزمایشگاهی كارشناسی ناپیوسته
116 علوم پیراپزشکی تکنولوژی پرتوشناسی كارشناسی پیوسته
117 علوم پیراپزشکی تکنولوژی پرتوشناسی كارشناسی ناپیوسته
118 علوم پیراپزشکی بینایی سنجی كارشناسی پیوسته
119 علوم پیراپزشکی بینایی سنجی کارشناسی ارشد ناپیوسته
120 علوم پیراپزشکی بینایی سنجی دکترای تخصصی( Ph.D)
121 علوم پیراپزشکی ضبط آمار و مدارک پزشکی كارشناسی ناپیوسته
122 علوم پیراپزشکی فناوری اطلاعات سلامت كارشناسی پیوسته
123 علوم پیراپزشکی گفتار درمانی كارشناسی پیوسته
124 پرستاری و مامایی پرستاری کاردانی
125 پرستاری و مامایی پرستاری كارشناسی پیوسته
126 پرستاری و مامایی پرستاری كارشناسی ناپیوسته
127 پرستاری و مامایی پرستاری کارشناسی ارشد ناپیوسته
128 پرستاری و مامایی پرستاری دکترای تخصصی( Ph.D)
129 پرستاری و مامایی فوریتهای پزشکی كارشناسی ناپیوسته
130 پرستاری و مامایی بهداشت باروری دکترای تخصصی( Ph.D)
131 پرستاری و مامایی مامائی كارشناسی پیوسته
132 پرستاری و مامایی مامائی كارشناسی ناپیوسته
133 پرستاری و مامایی مامائی کارشناسی ارشد ناپیوسته
134 پرستاری و مامایی اتاق عمل كارشناسی پیوسته
135 پرستاری و مامایی اتاق عمل كارشناسی ناپیوسته
136 پرستاری و مامایی هوشبری كارشناسی پیوسته
137 پرستاری و مامایی هوشبری كارشناسی ناپیوسته
138 پرستاری و مامایی پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد ناپیوسته
139 پرستاری و مامایی پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان کارشناسی ارشد ناپیوسته
140 پرستاری و مامایی مشاوره درمامایی کارشناسی ارشد ناپیوسته
141 پرستاری و مامایی پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد ناپیوسته
142 پرستاری و مامایی پرستاری داخلی-جراحی کارشناسی ارشد ناپیوسته
143 پرستاری و مامایی پرستاری سلامت جامعه کارشناسی ارشد ناپیوسته
144 پرستاری و مامایی پرستاری کودکان کارشناسی ارشد ناپیوسته
145 پرستاری و مامایی روان پرستاری کارشناسی ارشد ناپیوسته
146 بهداشت آمار زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته
147 بهداشت بهداشت عمومی كارشناسی پیوسته
148 بهداشت بهداشت عمومی كارشناسی ناپیوسته
149 بهداشت مهندسی بهداشت محیط كارشناسی پیوسته
150 بهداشت مهندسی بهداشت محیط كارشناسی ناپیوسته
151 بهداشت مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد ناپیوسته
152 بهداشت مهندسی بهداشت حرفه ای كارشناسی پیوسته
153 بهداشت مهندسی بهداشت حرفه ای كارشناسی ناپیوسته
154 بهداشت اموزش بهداشت کارشناسی ارشد ناپیوسته
155 بهداشت بهداشت محیط كارشناسی پیوسته
156 بهداشت بهداشت محیط كارشناسی ناپیوسته
157 بهداشت بهداشت حرفه ای كارشناسی پیوسته
158 بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
159 پرستاری کاشمر پرستاری كارشناسی پیوسته
160 پرستاری کاشمر فوریتهای پزشکی کاردانی
161 پرستاری کاشمر اتاق عمل كارشناسی ناپیوسته
162 پرستاری کاشمر هوشبری كارشناسی ناپیوسته
163 دانشکده طب سنتی ایرانی طب سنتی ایرانی دکترای تخصصی( Ph.D)
164 پژوهشکده بو علی پزشکی هسته ای دکترای تخصصی پژوهشی
165 پژوهشکده بو علی ایمنولوژی دکترای تخصصی پژوهشی
166 پژوهشکده بو علی نانو فناوری دارویی دکترای تخصصی پژوهشی
167 پژوهشکده بو علی سم شناسی (ph.D پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
168 پژوهشکده بو علی بیوتکنولوژی (پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
169 پژوهشکده بو علی نانو فناوری(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
170 پژوهشکده بو علی مرکز تحقیقات دندانپزشکی(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
171 پژوهشکده بو علی علوم داروئی(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
172 پژوهشکده بو علی پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
173 پژوهشکده بو علی آلرژی (پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
174 پژوهشکده بو علی پزشکی هسته ای(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
175 پژوهشکده بو علی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند(پژوهشکده) دکترای تخصصی پژوهشی
176 دانشکده تربت جام بهداشت عمومی كارشناسی پیوسته
177 دانشکده تربت جام بهداشت عمومی كارشناسی ناپیوسته
178 دانشکده تربت جام مهندسی بهداشت محیط كارشناسی پیوسته
179 دانشکده تربت جام پرستاری كارشناسی پیوسته
180 دانشکده تربت جام فوریتهای پزشکی کاردانی
181 پرستاری قوچان پرستاری كارشناسی پیوسته
182 مرکز اموزشی درگز فوریتهای پزشکی کاردانی

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد:


%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af


آدرس:


مشهد مقدس، انتهای بلوار شهید فکوری، بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی، شهرك دانش سلامت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کد پستی: 99191-91778

مركز مخابرات: 38049-051

نمابر: 38713638 -051
پست الکترونیک: p.relations[at]mums.ac.ir

حوزه ریاست:


مشهد مقدس، خیابان دانشگاه، ساختمان قریشی حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد

كدپستی: 13944-91388

تلفن: 38413007 -051

نمابر: 38413006 -051
پست الکترونیک: presidentoffice[at]mums.ac.ir

آدرس سایت: www.mums.ac.ir


%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af

 

  روند کاری دپارتمان مشاوره دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتر رونقی

  متشکل از مشاوران پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی از دانشگاه های معتبر کشور، با مدیریت دکتر رونقی می باشد. با سابقه بیش از 7 سال فعالیت در حوزه کنکور و دارای مجوز رسمی از نهاد های مربوطه این افتخار را دارد که در طی این سالها رتبه های بسیاری را پرورش دهد و رموز موفقیت و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزانی که رویایی رتبه برتر شدن را در سر دارند ، قرار دهد. بیشتر بدانید...

  برنامه ریزی شخصی سازی شده

  برنامه ای که با آزمون های آزمایشی ، مدرسه، ساعت مطالعه و کلاس های خصوصی دانش آموزان هماهنگ می باشد. و به طور جزئی مشخص می کند که دانش آموز چه مبحثی را چند ساعت و چطور مطالعه کند . برنامه ریزی براساس تاکید بر نقاط ضعف دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است و مشخص می کند که دانش آموز بر اساس توانایی که دارد روزانه چه مقدار تست کار کند. بیشتر بدانید...

  مشاوره حرفه ای

  دانش آموزان در ساعات خاصی از روز می توانند سوالات خود را از مشاوران بپرسند و راهنمایی های لازم را از مشاور خصوصی خود دریافت کنند.از طرفی هر دانش آموز در ماه 4 جلسه مشاوره تلفنی دارد که با دریافت نوبت قبلی می تواند با مشاور شخصی خود مکالمه کند و مشکلات خود را با وی در میان بگذارد و تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد صورت پذیرد. بیشتر بدانید...

  پیگیری منظم

  در ساعاتی خاصی از روز از دانش آموز در خواست گزارش کار می شود. و روند مطالعه و کارنامه های دانش آموز تحلیل و بررسی می شود و توصیه های لازم در جهت بهبود عملکرد دانش آموز و رفع اشتباهات و نقاط ضعف وی گفته می شود. مشاوران با نوبت تماس های تلفنی به دانش آموزان نکات مهم و راهکارهای لازم برای پیشرفت دانش آموزان را به آنها آموزش میدهند و انگیزه رقابت و تلاش برای رسیدن به هدف را در دانش آموزان تقویت میکنند. بیشتر بدانید...

  آزمون آنلاین

  از دانش آموزان هر ماه هماهنگ با آزمون های آزمایشی که شرکت می کنند پیش آزمونی به صورت آنلاین گرفته می شود که سوالات آزمون کاملا استاندارد ،حرفه ای و شبیه ساز کنکور می باشد.که حتی دانش آموزان می توانند به جای شرکت در آزمون های آزمایشی سایر موسسات،به طور مستقل در این آزمون شرکت نمایند و از جامعه آماری خوب و امنیت بالای سوالات و کارنامه تحلیلی این آزمون بهرمند گردند. این آزمون برای افزایش مهارت آزمون دادن و کاهش استرس دانش آموزان در آزمون های آزمایشی تهیه و طراحی شده است. همچنین استفاده از آزمون آنلاین برای افرادی که توانایی حضور در آزمون های آزمایشی موسسات ندارند،بسیار مفید است. لازم به ذکر است که هزینه آزمون های آنلاین دپارتمان دکتر رونقی در مقابل امکاناتی که به دانش آموزان ارائه می دهد،بسیار مقرون به صرفه است. بیشتر بدانید...

  پنل شخصی دانش آموزان

  دپارتمان مشاوره وبرنامه ریزی دکتر رونقی برای ارتباط هرچه بهتر دانش آموزان با مشاوران خود و جلوگیری از حواشی نرم افزار هایی چون تلگرام که عملا شاهد آن بودیم که موجب برهم زدن تمرکز دانش آموزان می شود، پنلی خصوصی برای دانش آموزان در قالب سایت و اپلیکیشن طراحی کردیم که بتوانند بسیار راحت با مشاور خود در ارتباط باشند و از این پنل نمودار پیشرفت خود را مشاهده کنند و به نقاط ضعفشان پی ببرند و در صدد هرچه سریعتر رفع آن برآیند. بیشتر بدانید...

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی این افتخار را داشته است که از اکثر استان ها و شهرهای کشور و حتی کشور های حاشیه خلیج فارس در خدمت دانش آموزان عزیز باشد. بیشتر بدانید...

  تلگرام دکتر رونقی

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  عضویت در کانال
  صفحه اینستاگرام

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  مشاهده پروفایل

  ورود به حساب کاربری
  مرا به خاطر بسپار
  ثبت نام | بازیابی رمز عبور
  جستجو