معرفی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر رونقی

%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c

معرفی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

این رشته علمی است که با پیش بینی ها ، شناسایی ، ارزشیابی و کنترل کردن عوامل خطر زا ی شغلی سر و کار دارد و حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان بر عهده ی این کارشناسان میباشد

این رشته یک شعار بسیار معروف دارد که در کارگاه ها و کارخانجات بسیار به چشم میخورد !!

SAFTY FIRST

این شعار معروف این رشته است که ترجمه به زبان فارسی آن همان جمله ی اول ایمنی بعد کار میباشد که جمله ای آشنا برای عموم افراد است .

این رشته را میتوان به طور خلاصه علم تامین سلامت در محیط های شغلی و کارگاهی تعریف نمود .

یک تعریف بین المللی از این رشته وجود دارد که توسط سازمان جهانی بهداشت و سازمان جهانی کار ارائه شده است و آن بصورت زیر است :

تامین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی واجتماعی برای کارگران همهٔ مشاغل، پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار، به‌کارگماردن نیروی کار درمحیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آنرا دارد

تطابق کار با وضعیت انسان مهمترین اصل در این رشته است .

مهندسان این رشته خطراتی که در محیط کار وجود دارد را بررسی میکنند و برای جلوگیری و کاهش خسارت های ناشی از این خطرات دست به عمل میشوند .

هدف کلی این رشته بهبود سلامت جسمی و روانی و اجتماعی کارکنان است و این امر از طریق پیشگیری از خطراتی که سلامت کارگران را به خطر می اندازد انجام میپذیرد و در نتیجه از این طریق باعث کنترل بیماری ها و اسیب های حین انجام شغل میشود .

سرفصل دروس مهندسی بهداشت حرفه ای و تعداد واحد ها :

تعداد کل واحدها : ۱۲۸ واحد

دروس عمومی : ۲۰ واحد

دروس پایه و اختصاصی : ۹۲ واحد

کارآموزی در عرصه : ۱۶ واحد

دروس عمومی
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام ۴ ادبیات فارسی ۳
یک درس از دروس اخلاق اسلامی ۲ زبان عمومی ۳
یک درس از دروس انقلاب اسلامی ۲ تربیت بدنی ۱ ۱
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی ۲ تربیت بدنی ۲ ۱
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی ۲ جمع ۲۰
دروس پایه مهندسی بهداشت حرفه ای
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مکانیک جامدات ۲ کمکهای اولیه ۲
فیزیک اختصاصی ۱ ۲ آمار حیاتی ۳
فیزیک اختصاصی ۲ ۲ برنامه نویسی کامپیوتر ۲
شیمی عمومی(معدنی ـ آلی) ۲ نقشه کشی صنعتی ۲
بیوشیمی و اصول تغذیه ۲ مدیریت صنعتی ۲
شیمی تجزیه ۳ روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت ۲
ریاضیات عمومی ۱ ۲ مکانیک سیالات ۳
ریاضیات عمومی ۲ ۳ آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی ۲
فیزیولوژی و کالبد شناسی ۳ جمع ۹۲
دروس اختصاصی مهندسی بهداشت حرفه ای
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روشنایی در محیط کار ۲ ایمنی در محیط کار ۳ ۳
صدا و ارتعاش در محیط کار ۳ ارزیابی و مدیریت ریسک ۲
تنش های حرارتی در محیط کار ۲ مهندسی فاکتورهای انسانی ۱ ۲
بهداشت پرتوها ۳ مهندسی فاکتورهای انسانی ۲ ۳
دینامیک گازها و آئروسل ۲ سم شناسی شغلی ۴
مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا ۳ زبان تخصصی ۲
تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا ۳ بیماریهای شغلی ۲
مبانی کنترل آلودگی هوا ۲ سیستم های مدیریت یکپارچه ۲
طراحی تهویه صنعتی ۳ اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی ۲
ایمنی در محیط کار ۱ ۳ کلیات محیط زیست ۲
ایمنی در محیط کار ۲ ۳ جمع ۵۳

دروس کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
کارآموزی در عرصه ۱ ۸ کارآموزی در عرصه ۲ ۸