لقمه های تکنیکی برتر به روش رتبه های کنکور 95

دکتر رونقی

width=300

لقمه های تکنیکی برتر به روش رتبه های کنکور 95

شیمی

انحلال پذیری:

در بیشتر سوالات کنکور (95 % ) در مورد انحلال پذیری مواد باید به نکات زیر توجه کرد :

1-حلال قطبی : آب و اتانل ( البته قطبیت اتانل کمتر از آب است )

2-جامد های نا قطبی :مهمترین جامد های نا قطبی مورد هدف طراح سوال ، ید ، نفتالن و فسفر سفید است .

3-حلال های ناقطبی : مهمترین حلال های ناقطبی عبار ت اند از : هگزان ، تولوئن ، بنزن ، نفت و کربن تترا کلرید

4-اکثر اسید ها و باز ها و نمک ها در آب حل میشوند نه در حلال های نا قطبی همچنین حلال های نا قطبی در آب حل نمیشوند ، بنابراین مخلوط آنها با آب منجر به تشکیل یک مخلوط نا همگن میشود . توجه شود که ید در الکل به خوبی حل میشود .

5-اتانل در آب به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی قوی تر به خوبی حل میشود . به عبارتی در اتانل بخش قطبی بر بخش ناقطبی غلبه دارد ودر آب قطبی به خوبی حل میشود . ولی در بوتانل بخش نا قطبی بر بخش قطبی غلبه دارد و در مقایسه با اتانل به مقدار کمتری در آب حل میشود .

6-ویتامین آ مولکولی است که بخش نا قطبی بر بخش قطبی غلبه دارد . بنابراین در آب حل نمیشود و محلول در چربی است . ولی در ویتامین ث بخش قطبی بر بخش نا قطبی غلبه دارد ، بنا براین ویتامین ث در اب به خوبی حل میشود .

در انحلال های گرما ده محلول گرم میشود ودر انحلال های گرما گیر محلول سرد میگردد.7-

انحلال تمام گازها د رآب گرما ده است به جز گازهای نجیب.8-

نکات ویژ عربی ویژه

هر ضمیری که تعیین کننده ی صیغه ی فعل باشه فاعل یا نائب فاعل یا اسم آن فعل ناقصه است مانند : تما در – ذهبتما – نُصِرتما – أصبحتما

ولی اگر به فعل متصل شده و بیانگر صیغه ی آن فعل نباشد قطعاً مفعول به است و آن فعل متعدیه مانند : نصرَهما در اینجا هما تعیین کننده صیغه ی فعل نصر نیست .

اسم استفهام قبل از اسم یا ضمیر حتماً خبر مقدم است ( قبل از ناقصه خبرمقدم آن ) مانند : مَن الفائز ؟ کیف أنت ؟ أینَ کنتم ؟

اسم استفهام + یک اسم = خبر + مبتدا

ولی اگر قبل از فعل تام بیاید در پاسخ آن هر نقشی بیاید ؛ اسم استفهام همان نقش را خواهد داشت :

من و ما + فعل لازم = مبتدا + خبر مانند : من ذهب ؟

من و ما + فعل متعدی + مفعول = مبتدا + خبر مانند : من رأیتَهَ ؟

من و ما + فعل متعدی( اگر مفعولش نیاید ) من و ما مفعول به مقدم می شود مانند : من رأیت ؟

کیف + فعل تام > کیف حال و محلا منصوب کیف ذهب ؟ ذهب مسروراً .

آین یا متی + فعل = مفعول فیه مقدم و …. متی ذهب ؟ ذهب صباحاً.

در مورد پسوند ت در فعل ؛ اگر قبل از ت ساکن باشد حتماً ضمیر متصل فاعلی است و در غیر آن نشانه ی ماضی للغائبة است و نقشی ندارد.

سه اصل طلایی در مطالعه زیست شناسی

الف) عمیق خواندن

ب) مفهومی خواندن

ج) ترکیبی خواندن

:مفهومی خواندن

شاید طراح سؤال در رابطه با این مطلب تستی طراحی کند که یکی از

گزینه‌های آن این باشد: «در ملخ هموگلوبین گاز اکسیژن را به ماهیچه‌های

عقبی می‌رساند». کسی که عمیقاً درس را خوانده باشد متوجه می‌شود

که این گزینه‌ی غلطی است؛ زیرا گفته هموگلوبین اکسیژن را حمل می‌کند.

در حالی که گفتیم سیستم گردش مواد دخالتی در تنفس جانور ندارد؛

بنابراین شما با اجرای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید