انواع روش تست زنی

دکتر رونقی

انواع روش تست زنی

width=300

1-.تست آموزشي: بدون در نظر گرفتن زمان با صرف وقت و دقت كافي تست را بزنيد.

حداكثر بعد از زدن هر 5 تست پاسخنامه ي تشريحي(هم پاسخ تست درست و هم پاسخ تست غلط)

به طور كامل مطالعه شود!!نكات مهم حاشيه نويسي شود! بدليل فراواني تعداد اين دسته تست ها

در طي هفته اي كه درس را مطالعه نموده ايد اين تست ها را در هفته تقسيم بندي كرده

و روزانه تعداد برنامه ريزي شده اي را بزنيد.اين دسته تست ها حتما بايد نشانه گذاري شوند كه در نكات بعدي اشاره ميكنم.

2.تست سنجشي: تست هايي كه بدون گرفتن زمان زده ميشوند اما در انتها درصد گيري انجام ميشود!

سعي كنيد اين تست ها را در مجموعه هاي 50 تايي و به صورت مباحث مجزا بزنيد. درصد ها ي خود را محاسبه كرده و بعد تحليل كنيد.

3.تست دوره اي: براي دوره ي مطالبي كه در يك ماه گذشته مطالعه شده است.اين گروه شامل تست هاي زده شده

از مباحث مورد مطالعه و براي يادآوري مطالب مباحث گذشته ميباشد. در اين دسته تست ها ميتوانيد از تست هاي نشانه گذاري شده ي

تكراري و يا از منابعي كه داراي سوالات ساده تري نسبت به منبع تست آموزشي هستند استفاده كنيد.

4.تست با زمان: شامل تست هايي از تمامي مباحث مطالعه شده داراي درجات سطحي آسان،متوسط،

دشوار و بسيار دشوار هستند كه تمامي نكات اصلي آن مباحث را در تست هاي آموزشي فراگرفته ايد!

زمان اين تست ها با توجه به نوع درس متفاوت و منطبق بر كنكور است. از نيمسال دوم سال تحصيلي

و به خصوص از ماه هاي اسفند و فروردين به بعد در زدن اين تست ها بسيار مصر باشيد.

5.تست چالشي: حداكثر 20 تست دشوار در 20 دقيقه/35تست متوسط در 20 دقيقه

 

نیکتا مساوات دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان-عضو دپارتمان مشاوره وبرنامه ریزی کنکور دکتررونقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *