نکاتی پرتکرار از

دکتر رونقی

width=372

نکاتی پرتکرار از سه درس رتبه ساز

ادامه نکات زیست شناسی سال دوم

نکته 21

بافت پیوندی رشته ای در رباط , زردپی , صلبیه چشم و سخت شامه ی مننژ وجود دارد.

نکته 22

تنها بافتی که در کپسول بومن وجود دارد بافت پوششی است.

نکته 23

عضلات اسکلتی در دوران جنینی تقسیم میتوز دارند ولی سیتوکینز ندارند به این دلیل پس از تولد چند هسته ای می باشند.

نکته 24

غلاف میلین سرعت هدایت پیام عصبی را افزایش می دهد نه سرعت انتقال پیام (انتقال از یک سلول به سلول دیگر )

نکته 25

سلول های سازنده غلاف میلین (سلول های پشتیبان) از بافت غیر عصبی هستند.

زیست – دستگاه تنفسی پرندگان:

1 پرندگان علاوه بر ششها دارای 9 کیسه هوادار هم هستند.

2 کیسه های هوادار با ششها و نیز با هم ارتباط دارند.

3انشعابات باریکی از کیسه های هوادار به استخوانهای بدن می رود.

4کیسه ها ی هوادار ۲ گروهند:

کیسه های هوایی جلویی ( پیشین )

کیسه های هوادار عقبی ( پسین )

5 كيسه هاي هوادار با انقباض ماهيچه ها جمع و با انبساط آن ها باز مي شوند..

6 در هنگام دم :

حدود 75 در صد هوای دمی بی آنکه وارد ششها شود وارد کیسه های هوایی عقبی می شود.

25 در صد دیگر وارد ششها می شود.

7 در هنگام بازدم:

این هوای پر اکسیژن از کیسه های هوایی عقبی وارد ششها می شود.

8 پس در طی یک دم و باز دم هوای اکسیژن دار در ششهای پرنده وجود دارد .

9 جریان هوا در شش پرندگان یک طرفه : از عقب به طرف جلو است.

برای آن که هوا مسیر خود را در دستگاه تنفس پرنده به طور کامل طی کند به دو تنفس نیاز است .

در تنفس اول

در دم: هوا وارد کیسه های هوایی عقبی می شود.

در بازدم: از این کیسه ها به ششها وارد می شود.

درتنفس دوم :

در دم: هوا از ششها به کیسه های هوایی جلویی فرستاده می شود

در بازدم: هوا از کیسه های هوایی جلویی به نای و از آنجا به بیرون فرستاده می شود .

پس همیشه هوای تازه در اختیار سطوح تنفسی قرار می گیرد .

لغت های پرکاربرد با پیشوند Dis

پیشوند Dis به معنی نه و برخلاف است

و معمولا با فعل می آیند.

disconnect

عدم اتصال/ قطع/ جدا کردن

〰〰〰〰

disappear

ناپديد شدن ،غايب شدن ،پيدا نبودن

〰〰〰〰

disagree

مخالف بودن

〰〰〰〰

discover

کشف کردن / پی بردن

〰〰〰〰

dishonest

نادرست/ دغل/متقلب

〰〰〰〰

disadvantage

عیب/ ضرر

〰〰〰〰

disability

ناتوانی

〰〰〰〰

disapprove

تصویب نکردن

disable

ناتوان/ غیر فعال

〰〰〰〰

disloyal

بی آبرویی/ فضاحت

〰〰〰〰

distrust

اعتماد نداشتن/ سوءظن

〰〰〰〰

displace

جای چیزی را عوض کردن

〰〰〰〰

disappoint

ناامید کردن

〰〰〰〰

dislike

بیزار بودن/ دوست نداشتن

〰〰〰〰

disrespect

بی حرمتی/ بی احترامی

〰〰〰〰

discomfort

ناراحت/ رنج

عربی-انواع جمله:

در زبان عربی جمله بر دو نوع است .

1 – جمله فعلیه ، 2 – جمله اسمیه

* جمله فعلیه جمله ای که بافعل شروع شود و دارای فعل و فاعل و گاهی مفعول است.

فاعل همیشه بعد از فعل می آید و از جهت اعراب مرفوع است.

فاعل گاهی به صورت ضمیر در فعل مستتر است.

* جمله اسمیه با اسم شروع می شود و دارای مبتدا و خبر است.

جمله اسمیه معمولا با مبتدا آغاز می شود.

مبتدا و خبر از جهت اعراب مرفوع هستند.

خبر باید از لحاظ جنس (مذکر و مؤنث) و عدد (مفرد و مثنی و جمع) با مبتدای خود مطابقت کند

. خبر ممکن است از نوع مفرد، جمله فعلیه و یا یک شبه جمله باشد.

مثال1 : انزلنا الیکم نورا مبینا

انزلنا(فعل و فاعل) / نوراً(مفعول)

جمله فعلیه (فاعل ضمیر بارز یا است)

مثال 2- الصلاه عمود الدین

الصلاةُ(مبتدا- مرفوع )

عمودُ (خبر – مرفوع)

جمله اسمیه ( خبر این جمله از نوع مفرد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید