مباحث پرتكرار در درس رياضيات تجربي

دکتر رونقی

width=215

مباحث پرتكرار در درس رياضيات تجربي

⭕ترتيب بندي مباحث پرتكرار در درس رياضيات تجربي با اولويت اهميت:

 

✅١)احتمال

⚪قانون دو جمله اي يااستفاده از ابزار تركيب در احتمال و برداشتهاي يكي يكي

⚪سوال تركيبي از قوانين احتمال

 

✅٢)درجه دوم

⚪رابطه اصلي و فرعي بين ريشه

⚪ساخت معادله درجه دوم از روي معادله درجه دوم

⚪تغيير متغير

 

✅٣)تعيين علامت

⚪حل نامعادله شامل قدر مطلق

⚪استفاده از روش هست و نيست

⚪سوال غير مستقيم در ساير مباحث

 

✅٤)تصاعد

⚪مجموع جملات تصاعد حسابي و هندسي و تست تركيبي از فرمول ها شبيه سوالات سالهاي قبل

 

✅٥)ماتريس

⚪معكوس ماتريس و تركيب آن با دترمينان و ضرب

 

✅٦)تابع

⚪وارون

⚪تركيب تابع

⚪يك به يك بودن

⚪مقدار گذاري به ويژه در توابع نمايي

 

✅٧)لگاريتم

⚪رشد و زوال

⚪معادله لگاريتمي

⚪رسم تابع لگاريتمي

 

✅٨)مثلثات

⚪معادله مثلثاتي

⚪اتحادهاي مثلثاتي به ويژهCos(2x استفاده غير مستقيم در ساير مباحث)

 

✅٩)حد و پيوستگي

⚪پيوستگي تابع در نقطه مرزي

⚪حد مبهم و تركيب آن با قدرمطلق و حد در بي نهايت)

 

✅١٠)مشتق

⚪مشتق گيري از مثلثاتي و راديكالي و كسري

⚪آهنگ تغييرات

⚪شرايط مشتق پذيري در يك نقطه

⚪مشتق گيري قدرمطلق و براكت

⚪مشتق ضمني

⚪مشتق تركيب تابع

 

✅١١)كاربرد مشتق

⚪معادله خط مماس و قائم

⚪ترسيم نمودار

⚪عطف و تقعر

⚪اكسترمم مطلق

⚪اكسترمم نسبي

 

✅١٢)انتگرال

⚪انتگرال قدرمطلق و براكت

⚪انتگرال مثلثاتي و ساده كردن آن از روي اتحادها

⚪مساحت و مساحت جبري

⚪قضيه اول انتگرال

 

✅١٣)آمار

⚪شاخص هاي پراكندگي

⚪جدول هاي آماري و نمودارها به ويژه دايره اي و ساقه برگ و جعبه اي و ميله اي

 

✅١٤)دنباله ها

⚪همگرايي

⚪كرانداري

⚪يكنوايي

 

⭕مباحث داخل پرانتز در هر فصل طبق پرتكرار بودن آن طبقه بندي شده است.

 

⭕بنابراين مطالعه طبق ترتيب بندي فوق?بالای ٩٠درصد تستهاي كنكور را شامل خواهد شد.?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید