لقمه های تکنیکی هفته های مرور و جمعبندی تا روز کنکور

دکتر رونقی

width=354

لقمه های تکنیکی هفته های مرور و جمعبندی تا روز کنکور

سلام به شما داوطلب کنکور سراسریامروز هم با شما هستیم و می خواهیم مروری سریع و حرفه ی داشت باشیم بر مهمترین و پرتکرار ترین مباحثدقایقی را به مرور این نکات بپردازید

 

کلمات مشابه و متشابه در املا:

 

نذر: پیمان؛ نذور (نذرها)، نُذُر (ترس)، نذیر (ترساننده)

نزر: کم شدن، نزار

نظر: نگاه؛ ناظر، انظار (نظرها)، نظیر (مانند)، مناظره، نظایر

 

باذل: بذل کننده؛ بذل (بخشش)، بذله (شوخی)، مبتذل (پیش پا افتاده)/ بذل: بخشش

مبتزل: شکافته شده بزل: شکافتن

 

عرض: پهنا، آشکار کردن؛ عریض (پهناور)، تعریض (پهن کردن)، عرض (شکایت)، عرایض (جمع عریضه)، عارض (چهره)، عارضه (بیماری)، معارض (مخالف)

ارض: زمین اریض (چاق)

ارز: ارزش عارظ: شایسته

 

غزا: جنگ؛ غازی (جنگجو)، مغزی (جنگ)، غزو (جنگ با دشمنان دین)، غزوه (جنگ های پیامبر (ص))

غذا: خوردنی؛ تغذیه، اغذیه

قضا: سرنوشت، قضاوت، به جا آوردن، حکم دادن؛ قضی (فرمان دادن)، قضیّه(کار)، مقتضی(مناسب)، اقتضا(مناسب بودن)

 

هایل: ترسناک

حایل: مانع

 

کحل: سرمه کشیدن

کهل: میان سالی؛ کهولت (پیری)، کاهل (تنبل)

 

اهتزاز: جنبیدن

احتزاز: بریدن

 

بهار: زمان شکوفه، فصل ربیع

بحار: جمع بحر، دریاها

 

مهجور: دور افتاده؛ هجر، هجران

محجور: منع شده،دیوانه

 

مناهی: چیزهای نهی شده؛/ نواهی (نهی شده ها)/ منهی (خبررسان)

مناحی: گریه آلود نواحی (اطراف)

 

حاوی: مشتمل؛ محتوا

هاوی: هوادار

 

مباهات: افتخار

مباحات: کارهای مشروع و روا

 

تکنیک تست ترجمه عربی:

فعل هیچ گاه بصورت مصدر ترجمه نمیشود مگر اینکه قبل از فعل مضارع أن ناصبه بیاد که در این صورت میتوان فعل مضارع را بصورت مصدر و مضارع التزامی ترجمه کرد:(یُحب هذا الاعبُ أن یسابقَ مصدر:این بازیکن مسابقه دادن را دوست دارد…مضارع التزامی: این بازیکن دوس دارد مسابقه بدهد)

 

هرگاه خبر لعلّ یا لیتَ فعل مضارع باشد فعل مضارع بصورت مضارع التزامی ترجمه میشود(لعلّ التلمیذ ینجحُ فی الامتحان شاید دانش آموز در امتحان موفق شود)

 

هرگاه اسم اشاره +اسم ال دار شود بصورت مفرد ترجمه میشود(هولاء الطلاب این دانشجویان)

 

هرگاه ا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید