تنوع مرور در دوران جمعبندی با لقمه های تکنیکی رتبه ها

دکتر رونقی

width=361

تنوع مرور در دوران جمعبندی با لقمه های تکنیکی رتبه ها

زیست

گوارش

ساختار لوله گوارش در انسان در تمام طول آن از خارج به داخل عبارتند از : لايه هاي پيوندي ، ماهيچه اي طولي ، ماهيچه اي حلقوي ، زير مخاطي و مخاطي .

لايه پيوندي خارجي در حفره شكمي تشكيل دهنده ي بخشي از پرده صفاق (روده بند ) است .

پرده صفاق ، اندامهاي موجود در حفره شكمي را از خارج به هم وصل مي كند .

لایه ماهیچه ای به صورت یک لایه حلقوی در داخل و یک لایه طولی در خارج است.

لایه ی ماهیچه ای در دهان و حلق و انتهای راست روده از نوع مخطط و ارادی است.

لایه ی ماهیچه ای در دیگر نواحی از نوع صاف و غیر ارادی است.

عمل لایه ی ماهیچه ای ایجاد حرکات مختلف در لوله گوارش و مخلوط کردن محتویات آن است.

در معده علاوه بر ماهیچه طولی و حلقوی ماهیچه های مورب هم دیده می شوند که داخلی ترین لایه ماهیچه ای را می سازند.

لایه زير مخاطي ، لايه پيوندي با رگ هاي خوني فراوان و رگ های لنفی و اعصاب است كه مخاط را از ماهيچه جدا مي كند .

لایه مخاطی لوله گوارش ، بافت پوششي با آسترپيوندي است كه در دهان و مری سنگفرشي مركب ودر روده و معده استوانه اي ساده است .

لایه مخاطی موکوز ترشح می کند و در اکثر نواحی چین خورده است.

زیست

سلول_گیاهی

1-سلول هایی که قدرت میتوز دارند:مریستم و پارانشیم جوان

2-سلولهایی که قدرت میوز دارد:پارانشیم (خورش) . سلول مادر دانه گرده

3-سلول بدون واکوئل:سلول بنیادی (مریستم)

4-سلول فتوسنتز کننده :کلرانشیم ،سلول های نگهبان روزنه و گاهی کلانشیم

5-کم ترین فضای بین سلولی :مریستم

6-سلول با ضخیم ترین دیواره نخستین :کلانشیم

7-سلول با متنوع ترین اعمال: پارانشیم (هم فتوسنتز می کند،هم آب و مواد غذایی ذخیره می کند،هم در ترشح نقش دارد)

8-بیشترین فضای بین سلولی :پارانشیم

9-سلول با دیواره ناهمگن (غیر یکنواخت):کلانشیم و سلول های نگهبان روزنه(دیواره داخلی سلول های نگهبان روزنه قطورتر است)

10-سلول با بیشترین میتوکندری(سلول همراه)

11-بیشترین تعداد انواع سلول در یک بافت(بافت هادی ابکش)

12-بزرگترین واکوئل:پارانشیم بالغ و سلول آبکشی

13-سلول زنده بدون هسته:سلول آبکشی

14-سلول های مریستمی بیشتر با تقسیم شدن ،سلول های پارانشیمی بیشتر با بزرگ شدن و سلول های کلانشیمی فقط با بزرگ شدن سبب رشد گیاه می شوند.

سلول الکترولیتی روی-مس

(شیمی 4- الکتروشیمی)

سلولهای الکترولیتی برخلاف سلولهای گالوانی خودبخودی نیستند و به اعمال جریان الکتریکی بیرونی نیاز دارند.

در سلولهای الکترولیتی علامت آند مثبت و علامت کاتد منفی است (برخلاف سلولهای گالوانی)

در سلول الکترولیتی که مس به پایانه مثبت متصل شده باشد نقش آند را ایفا کرده و اکسید میشود (میله مسی کاتد نازکتر می شود)

فلز روی که به پایانه منفی متصل است نقش کاتد را ایفا کرده و یونهای روی در محلول در کاتد احیا شده و میله روی ضخیمتر میشود.

با اکسایش مس در خانه آندی، الکترولیت خانه آندی بار مثبت پیدا میکند و برای خنثی ماندن، آنیونهای پل نمکی به سمت خانه آندی حرکت میکنند( همانندسلول گالوانی)

با احیای یون Zn در خانه کاتدی، اکترولیت این خانه بار منفی پیدا میکند و کاتیونهای پل نمکی به سمت خانه کاتدی حرکت میکنند ( مثل سلول گالوانی)

width=273

زیست

فصل_11_سوم

در دوره خونریزی همه ی هورمونها

(شامل استروژن . پروژسترون . FSH . LH ) به حداقل رسیده اند.

در نیمه ی اول : همه ی هورمون ها به تدریج افزایش می یابند غیر از پروژسترون که منبع مولد آن یعنی جسم زرد وجود ندارد.

افزایش هورمون ها در نیمه ی اول با افزایش هورمون های آزاد کننده شروع می شود.

به دنبال افزایش هورمون های آزاد کننده FSH . LH رو به افزایش می گذارند که به دنبال آن هورمون فولیکول یعنی استروژن زیاد می شود.

در روز چهاردهم : همه ی هورمونها به غیر از پروژسترون به بالاترین حد خود می رسند و گامت از فولیکول رسیده آزاد می شود.

در نیمه ی دوم: مقدار هورمون های تخمدان یعنی استروژن و به ویژه پروژسترون به علت تشکیل جسم زرد زیاد است

در نیمه ی دوم : مقدار FSH . LH هیپوفیز پیشین که محرک تخمدان هستند و هورمون های آزاد کننده که FSH . LH را کنترل می کنند کم هستند.

در نیمه دوم :با افزایش مقدار استروژن و پروژسترون ترشح FSH . LH با خود تنظیمی منفی مهار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید