تله های احتمالی تست های کنکور سراسری از مباحث کلیدی شیمی

دکتر رونقی

width=337

تله های احتمالی تست های کنکور سراسری از مباحث کلیدی شیمی

ایزومر

ایزوتوپ

آلوتروپ

تعریف این سه مفهوم خیلی ساده بوده و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد، اما طراحان کنکور می توانند این کلمات را به جای هم در گزینه ها استفاده کنند و داوطلب خسته و کلافه شده سرجلسه کنکور را مثل آب خوردن به اشتباه بیندازند!

بهتر است یکبار دیگر تعریف آنها را مرور کنیم:

▪️ایزومر: ترکیبهایی که فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوتی دارند، مثل اتانول و دی متیل اتر که فرمول مولکولی هر دو C2H6O می باشد. یا بوتان و متیل پروپان که فرمول مولکولی هر دو C4H10 می باشد.

▪️ایزوتوپ: اتمهایی که عدد اتمی برابر ولی عدد جرمی متفاوتی دارند. اختلاف ایزوتوپها در تعداد نوترون می باشد.

▪️آلوتروپ: به شکل های گوناگون از یک عنصر گفته می شود که در طبیعت یافت می شود، مثلا الماس و گرافیت دگرشکل های عنصر کربن و اکسیژن و اوزون دگر شکل های اکسیژن می باشند.

بعضی ویژگی های عناصر واسطه گروههای سوم تا دوازدهم جدول تناوبی

▪️همه عناصر واسطه مانند فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی فلز هستند اما واکنش پذیری کمتری نسبت به آنها دارند.

▪️همه عناصر واسطه به جز جیوه در دمای اتاق و فشار یک اتمسفر جامد هستند.

▪️نقطه ذوب و جوش آنها از فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بیشتر است.

▪️به جز جیوه، این فلزها از فلزات قلیایی و قلیایی خاکی، سخت تر، چگال تر و دیرذوب تر هستند.

▪️به غیر از اسکاندیم، در واکنش های شیمیایی به آرایش گاز نجیب نمیرشند.

▪️در زیر لایه s لایه ظرفیت کروم و مس تنها یک الکترون وجود دارد.

▪️در زیر لایه d لایه ظرفیت کروم و منگنز 5 الکترون و در زیرلایه d لایه ظرفیت مس و روی، 10 الکترون وجود دارد.

▪️روی، نقره و اسکاندیم، تنها یک ظرفیت دارند.

صفر تا 100 آسپارتام

فرمول مولکولی آن C14H18N2O5 است.

گروه عاملی های استری، آمینی، آمیدی، کربوکسیل #دارد.

گروه عاملی آلفا-آمینواسید #ندارد (ولی گروه آمین و کربوکسیل را یکجا می توان بتا-آمینواسید در نظر گرفت)

گروه عاملی کتونی، آلدهیدی و اتری #ندارد.

یک حلقه آروماتیک بنزنی دارد.

6 پیوند دوگانه دارد.

33 پیوند یگانه دارد.

12 جفت الکترون ناپیوندی (24 عدد) روی اتمها قرار دارد.

از 14 اتم کربن موجود، 9 تا سه قلمرویی (زاویه 120 و سه ضلعی مسطح) و 5 تا چهارقلمرویی (زاویه 109/5 و چهاروجهی) هستند.

صفر تا صد درباره ایبوبروفن

فرمول مولکولی آن C13H18O2 است.

یک گروه کربوکسیل و یک گروه بنزن دارد.

4 پیوند دوگانه و بقیه یگانه هستند.

کلا 4 جفت الکترون ناپیوندی دارد (روی 2 اتم اکسیژن).

7 اتم کربن و یک اتم اکسیژن 3 قلمرو الکترونی دارند (زاویه 120 درجه و مسطح مثلثی)

6 اتم کربن و یک اتم اکسیژن 4 قلمرو الکترونی دارند (زاویه 109/5 درجه چهاروجهی)

از جمله داروهای کاهش درد، تب و التهاب محسوب می شوند.

3 مولکولی هیدروژن برای سیر کردن پیوندهای دوگانه کربن-کربن نیاز است.

از سمت گروه کربوکسیل توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارد.

آبکافت آنیونهای حاصل از اسید

♦️آنیون حاصل از اسیدهای ضعیف آبکافت می شوند. این آنیونها، پروتون حاصل از آب را جذب کرده و یون هیدروکسید را افزایش می دهند و به محلول خاصت بازی می دهند.

♦️هر جه اسید ضعیفتر باشد، باز مزدوج آن ناپایدار بوده و خاصیت بازی (تمایل برای جذب پروتون) قویتری دارد و میزان آبکافت آن بیشتر است.

♦️چند نمونه آنیون های اسیدهای ضعیفی که آبکافت می شوند: فلورید، استات، سیانید، سولفات، فسفات، …..

♦️آنیون اسیدهای قوی پایداری بالایی دارند و در محلول به صورت آب پوشی شده باقی می مانند و تمایلی برای جذب پروتون ندارند.

♦️هر چه اسید قویتر باشد، آنیون آن باز ضعیفتری بوده و تمایل کمتری برای آبکافت دارند.

♦️اسیدهای H2SO4, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HClO4 قوی بوده و آنیونهای حاصل از آنها آبکافت نمی شوند یعنی آنیونیهای زیر:

Cl, Br, I, NO3, ClO3, ClO4, HSO4

ویژگی های پیچیده فعال

پیچیده فعال ذره ای پرانرژی، بسیارفعال و ناپایدار است.

فقط در طی برخورد موثر به وجود می آید.

تشکیل پیچیده فعال در واکنشهای برگشت پذیر، هم از واکنش دهنده و هم از فرآورده ها امکان پذیر است و فرآیندی گرماگیر است.

سطح انرژی پیچیده فعال از واکشن دهنده و فرآورده ها بالاتر است.

تبدیل پیچیده فعال به واکنش دهنده ها یا فرآورده ها گرماده است.

در ساختار آن، همزمان برخی پیوندهای اولیه در حال گسستن و برخی پیوندهای جدید در حال تشکیل می باشند.

عمر پیچیده فعال خیلی کوتاه بوده و ازین رو نمی توان آن را حین واکنش جداسازی و شناسایی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید