۰۲۱ - ۲۸۴۲۴۴۶۵
شعار هفته : زمان شما محدود است، پس آن را به تقلید از زندگی دیگران هدر ندهید. استیو جابز
نویسنده: دکتر رونقی نظر 2312 بازدید

آحرین رتبه قبولی رشته داروسازی

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی

رتبه های زیر آخرین رتبه های پذیرفته شدگان رشته داروسازی روزانه در دوره اخیر می باشد.

 آخرین رتبه ها با در نظر گرفتن نیمسال دوم نیز میباشد یعنی نهایت رتبه ای که فرد

میتواند با آن در این رشته و دانشگاه قبول شود

رتبه ها بدون در نظر گرفتن سهمیه مناطق محروم و ...

و فقط سهمیه مناطق 1 تا 3 است

نتایج زیر برگرفته از سایت کانون فرهنگی آموزش میباشد .

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  تهران  :

آخرین رتبه کشوری: 6645

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 957

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1689

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1021

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  :

آخرین رتبه کشوری: 10606

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1028

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2047

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1755

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران  :

آخرین رتبه کشوری: 7725

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 936

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1594

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1228

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  مازندران  :

آخرین رتبه کشوری: 8588

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1142

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2374

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1394

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز   :

آخرین رتبه کشوری: 5606

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1571

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2057

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 824

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  زنجان  :

آخرین رتبه کشوری: 6227

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1622

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2608

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: ----

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  مشهد  :

آخرین رتبه کشوری: 4851

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1328

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1842

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 688

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   :

آخرین رتبه کشوری: 5651

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1503

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2170

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 833

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه  :

آخرین رتبه کشوری: 5353

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1164

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2134

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 775

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  البرز کرج  :

آخرین رتبه کشوری: 5725

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1371

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1498

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 846

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  رشت  :

آخرین رتبه کشوری: 6694

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1448

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2515

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1033

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شیراز   :

آخرین رتبه کشوری: 6793

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1464

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1917

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1059

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمان   :

آخرین رتبه کشوری: 10898

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1335

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2497

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1809

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی همدان   :

آخرین رتبه کشوری: 6587

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2750

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 802

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز   :

آخرین رتبه کشوری: 5340

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1540

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2226

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 713

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یزد   :

آخرین رتبه کشوری: 5119

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1385

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2178

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 582

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   :

آخرین رتبه کشوری: 7038

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1629

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2795

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1110

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس   :

آخرین رتبه کشوری: 9105

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1590

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2570

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1482

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  خرم آباد  :

آخرین رتبه کشوری: 9393

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2810

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1532

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بقیه الله  :

آخرین رتبه کشوری: 8399

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2670

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1362

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی زابل   :

آخرین رتبه کشوری: 8968

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2420

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1459

 

آحرین رتبه قبولی رشته پزشکی

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی

آخرین رتبه قبولی پرستاری

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی

 

  روند کاری دپارتمان مشاوره دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتر رونقی

  متشکل از مشاوران پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی از دانشگاه های معتبر کشور، با مدیریت دکتر رونقی می باشد. با سابقه بیش از 7 سال فعالیت در حوزه کنکور و دارای مجوز رسمی از نهاد های مربوطه این افتخار را دارد که در طی این سالها رتبه های بسیاری را پرورش دهد و رموز موفقیت و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزانی که رویایی رتبه برتر شدن را در سر دارند ، قرار دهد. بیشتر بدانید...

  برنامه ریزی شخصی سازی شده

  برنامه ای که با آزمون های آزمایشی ، مدرسه، ساعت مطالعه و کلاس های خصوصی دانش آموزان هماهنگ می باشد. و به طور جزئی مشخص می کند که دانش آموز چه مبحثی را چند ساعت و چطور مطالعه کند . برنامه ریزی براساس تاکید بر نقاط ضعف دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است و مشخص می کند که دانش آموز بر اساس توانایی که دارد روزانه چه مقدار تست کار کند. بیشتر بدانید...

  مشاوره حرفه ای

  دانش آموزان در ساعات خاصی از روز می توانند سوالات خود را از مشاوران بپرسند و راهنمایی های لازم را از مشاور خصوصی خود دریافت کنند.از طرفی هر دانش آموز در ماه 4 جلسه مشاوره تلفنی دارد که با دریافت نوبت قبلی می تواند با مشاور شخصی خود مکالمه کند و مشکلات خود را با وی در میان بگذارد و تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد صورت پذیرد. بیشتر بدانید...

  پیگیری منظم

  در ساعاتی خاصی از روز از دانش آموز در خواست گزارش کار می شود. و روند مطالعه و کارنامه های دانش آموز تحلیل و بررسی می شود و توصیه های لازم در جهت بهبود عملکرد دانش آموز و رفع اشتباهات و نقاط ضعف وی گفته می شود. مشاوران با نوبت تماس های تلفنی به دانش آموزان نکات مهم و راهکارهای لازم برای پیشرفت دانش آموزان را به آنها آموزش میدهند و انگیزه رقابت و تلاش برای رسیدن به هدف را در دانش آموزان تقویت میکنند. بیشتر بدانید...

  آزمون آنلاین

  از دانش آموزان هر ماه هماهنگ با آزمون های آزمایشی که شرکت می کنند پیش آزمونی به صورت آنلاین گرفته می شود که سوالات آزمون کاملا استاندارد ،حرفه ای و شبیه ساز کنکور می باشد.که حتی دانش آموزان می توانند به جای شرکت در آزمون های آزمایشی سایر موسسات،به طور مستقل در این آزمون شرکت نمایند و از جامعه آماری خوب و امنیت بالای سوالات و کارنامه تحلیلی این آزمون بهرمند گردند. این آزمون برای افزایش مهارت آزمون دادن و کاهش استرس دانش آموزان در آزمون های آزمایشی تهیه و طراحی شده است. همچنین استفاده از آزمون آنلاین برای افرادی که توانایی حضور در آزمون های آزمایشی موسسات ندارند،بسیار مفید است. لازم به ذکر است که هزینه آزمون های آنلاین دپارتمان دکتر رونقی در مقابل امکاناتی که به دانش آموزان ارائه می دهد،بسیار مقرون به صرفه است. بیشتر بدانید...

  پنل شخصی دانش آموزان

  دپارتمان مشاوره وبرنامه ریزی دکتر رونقی برای ارتباط هرچه بهتر دانش آموزان با مشاوران خود و جلوگیری از حواشی نرم افزار هایی چون تلگرام که عملا شاهد آن بودیم که موجب برهم زدن تمرکز دانش آموزان می شود، پنلی خصوصی برای دانش آموزان در قالب سایت و اپلیکیشن طراحی کردیم که بتوانند بسیار راحت با مشاور خود در ارتباط باشند و از این پنل نمودار پیشرفت خود را مشاهده کنند و به نقاط ضعفشان پی ببرند و در صدد هرچه سریعتر رفع آن برآیند. بیشتر بدانید...

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی این افتخار را داشته است که از اکثر استان ها و شهرهای کشور و حتی کشور های حاشیه خلیج فارس در خدمت دانش آموزان عزیز باشد. بیشتر بدانید...

  تلگرام دکتر رونقی

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  عضویت در کانال
  صفحه اینستاگرام

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  مشاهده پروفایل

  ورود به حساب کاربری
  مرا به خاطر بسپار
  ثبت نام | بازیابی رمز عبور
  جستجو