۰۲۱ - ۲۸۴۲۴۴۶۵
شعار هفته : بردن همه چیز نیست، ولی تمایل به بردن همه چیز است. وینس لمباردی
نویسنده: دکتر رونقی 0 نظر 508 بازدید

نکات جمعبندی درصدآور تجربی


نکات جمعبندی درصدآور تجربی


شیمی-الکتروشیمی:نکته۱ : بطور کلی هرماده ای که کاهش یابد آن را اکسنده یاکاهیده شده می نامند .وماده ی اکسایش یافته راکاهنده ویا اکسید شده می نامند .عدداکسایش : تعدادالکترون هایی است که یک اتم در یک فرایند از دست می دهد یا می گیرد .بافرض انتقال کامل ا لکترون ازیک اتم به اتم دیگرنکته ۲ : برای محاسبه ی عدد اکسایش می توان پس از رسم ساختار لوویس الکترون های ظرفیتی نسبت داده شده رااز شماره گروه کم کرد .الکل ها ترکیب های آلی هستند، که دارای گروه عاملی هیدروکسیل (OH )هستند الکل ها سه دسته اند نوع اول ، نوع دوم ، نوع سومالکل نوع سوم الکلی است که عامل الکلی به کربنی وصل است که آن کربن به سه کربن دیگر متصل باشد .(نوع دوم و اول یعنی چه؟)الکل نوع اول دراثر اکسایش به آلدهید تبدیل می شود والکل نوع دوم دراثر اکسایش به کتون تبدیل می شود الکل نوع سوم درمقابل اکسایش مقاومت می کند.آلدهید وکتون :دودسته ازترکیب های مهم آلی هستند ، هر دو دارای گروه عاملی (C=O )گروه کربونیل هستند درآلدهیدها اتم هیدروژن به گروه کربونیل متصل است .آلدهیدها کاهنده تراز کتون ها هستند ،آلدهید ها دراثراکسایش به کربوکسیلیک اسید تبدیل می شوند درصورتی که کتون ها در برابر اکسایش مقاومت میکنند .نامگذاری : الکل ها( نام آلکان + ول ) ، آلدهید ها (نام آلکان + آل )، کتون (نام آلکان +ون )،اسیدآلی ( نام آلکان +اوییک اسید )سلول الکتروشیمیایی : دستگاهی است که می تواند انرژی شیمیایی واکنش ها را به انرژی الکتریکی( گالوانی یا ولتایی ) و انرژی

الکتریکی رابه انرژی شیمیایی تبدیل کند(ا لکترولیتی یا الکترولیز ).نیم سلول یاالکترود : مجموعه ی رسانای الکترونی( تیغه ی فلزی) درتماس با رسانای یونی ( محلول الکترولیت آن )پتانسیل الکترودی :اختلاف پتانسیل بین هررسانای الکترونی (تیغه ی فلزی ) ومحلول نمک آن (رسانای یونی) را پتانسیل الکترودی گویند وآن رابا علامت( E0 ) نشان می دهند .نکته ۳ : درسلول الکتروشیمایی آند (قطب منفی ) الکترودی که درآن عمل اکسایش وکاتد ( قطب مثبت ) الکترودی که درآن عمل کاهش روی می دهد .الکترودی استاندارد هیدروژن ( SHE )(standard Hydrogen Electrode) : این الکترود تشکیل شده ازیک الکترود پلاتینی که درون محلول اسیدی باPH=0) )[غلظت ۱M ] قرار دارد و گاز هیدروژن بافشار ۱atm ازروی آن عبورداده می شود .پتانسیل الکترودی آن بطور قرار دادی درهر دمایی برابر صفر ( E0=0 )در نظرگرفته می شود .نکته۴ : علامت منفی روی صفحه ی نمایشگر ولت سنج ( دستگاهی که اختلاف پتانسیل بین دو الکترودرا مشخص می کند ) نشان می دهد که قطب های ناهم نام به یکدیگر وصل شده اند .( روش شناسایی آند وکاتد )نیروی الکترو موتوری استاندارد ( lectromotive force) ( emf ) یا ( E0سلول ) یا ولتاژ سلول : اختلاف پتانسیل الکترودی استاندارد دو نیم سلول یک سلول الکتروشیمیایی راگویند از رابطه ی زیربدست می آید .

( E0cel = E0 c – E0a )پل نمکی : رسانای یونی ویا( دیواره ی متخلخلی از جنس سفال ،خاک چینی آزبست یاگرد فشرده ی شیشه ) است که با انتقال گونه های باردار الکتریکی بین دو محلول الکترولیت مدار الکتریکی راکامل می کند .وباعث خنثی ماندن محلول ها ازنظر بار الکتریکی می شود .سری الکتروشیمیایی : مجموعه ای ازگونه های شیمیایی وعناصر،که به ترتیب افزایش پتانسیل کاهشی ( E0 ) در یک ستون گردآوری

شده اند راسری الکتروشیمیایی گویند .( واحد یایکای اختلاف پتانسیل ولت V است )دانستن نکات زیر درمورد سری الکتروشیمیایی لازم است( مقایسه ی دو گونه دراین سری به صورت زیر است )نکته ۵ : گونه بالاتر : E0 کوچک تری دارد – تمایل بیش تری برای ازدست دادن الکترون دارد – اکسایش می یابد – قطب منفی یا آند سلول را تشکیل می دهد – کاهنده قوی تری است – اکسنده ی ضعیف تری است –باکارکردن سلول ازجرم آن کاسته می شودوبه تدریج لاغر و خورده می شود- می تواند کاتیون پایین تر از خود رابکاهدنکته۶ : گونه پایین تر E0 بزرگ تری دارد – تمایل بیش تری برای گرفتن الکترون دارد–کاهش می یابد – قطب مثبت ویا کاتد سلول را تشکیل می دهد– اکسنده ی قوی تری است –کاهنده ی ضعیف تری است –باکارکردن سلول برجرم آن افزوده می شود وبه تدریج چاق می شود-می تواند عناصر بالاتراز خود رااکسید کندنکته ۷ : حرکت الکترون ها درسلول الکتروشیمیایی از آند به کاتد ،و از طریق مداربیرونی صورت می گیرد

ادبیات

فرق_بین_تناقض_تضادبه خاطر شباهت جزئی بین دو آرایه تناقض و تضاد ، برخی اوقات ممکن است این دو با هم اشتباه گرفته شوند.

در زیر به ذکر تفاوت های بین این سه آرایه میپردازیم:

ابتدا توضیح و تعریف هر آرایه:آرایه تناقض (پارادوکس) : این آرایه هم مثل آرایه ی تضاد آوردن دو کلمه یا لفظ متضاد است اما با این تفاوت که بین این دو کلمه به نوعی ارتباط برقرار میشود و آن دو را در یکجا جمع میکند.

مثلا : بحرِ آتش - فریادِ خاموشی - پر از خالی - از تهی سرشار

یا این بیت : دولت فقر خدایا بر من ارزانی دار

کین کرامت سبب حشمت و تمکین من استاگر بین دو لفظ متضاد ارتباطی وجود نداشته باشد و به طور جداگانه در شعر یا نثر مطرح شوند ، در این صورت میگوئیم آرایه از نوع تضاد یا طباق است.مثال:

هان ای عزیز،فصل *جوانی* به هوش باش

در *پیری* از تو، هیچ نیاید به غیر خوابدر بیت بالا کلمات *جوان* و *پیر* بدون اینکه به هم ارتباط پیدا کنند و در یک جا جمع شوند به کار رفته اند.اگر بین دو لفظ متضاد ، بوسیله ی نقش نمای اضافه ( -ِ ) یا حروف ربط ، ارتباطی برقرار شود ، آرایه از نوع تناقض می باشد. در واقع تناقض ساخت ترکیبی ناممکن با کلمات متضاد می باشد.مثال:

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزیحافظ در این بیت از دو لفظ متضاد یعنی *وزیدن باد* و *روشن کردن چراغ* یک ترکیب ناممکن ساخته و میگوید که برای روشن کردن چراغ ، از وزش باد کمک بگیر.

 

  روند کاری دپارتمان مشاوره دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتر رونقی

  متشکل از مشاوران پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی از دانشگاه های معتبر کشور، با مدیریت دکتر رونقی می باشد. با سابقه بیش از 7 سال فعالیت در حوزه کنکور و دارای مجوز رسمی از نهاد های مربوطه این افتخار را دارد که در طی این سالها رتبه های بسیاری را پرورش دهد و رموز موفقیت و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزانی که رویایی رتبه برتر شدن را در سر دارند ، قرار دهد. بیشتر بدانید...

  برنامه ریزی شخصی سازی شده

  برنامه ای که با آزمون های آزمایشی ، مدرسه، ساعت مطالعه و کلاس های خصوصی دانش آموزان هماهنگ می باشد. و به طور جزئی مشخص می کند که دانش آموز چه مبحثی را چند ساعت و چطور مطالعه کند . برنامه ریزی براساس تاکید بر نقاط ضعف دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است و مشخص می کند که دانش آموز بر اساس توانایی که دارد روزانه چه مقدار تست کار کند. بیشتر بدانید...

  مشاوره حرفه ای

  دانش آموزان در ساعات خاصی از روز می توانند سوالات خود را از مشاوران بپرسند و راهنمایی های لازم را از مشاور خصوصی خود دریافت کنند.از طرفی هر دانش آموز در ماه 4 جلسه مشاوره تلفنی دارد که با دریافت نوبت قبلی می تواند با مشاور شخصی خود مکالمه کند و مشکلات خود را با وی در میان بگذارد و تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد صورت پذیرد. بیشتر بدانید...

  پیگیری منظم

  در ساعاتی خاصی از روز از دانش آموز در خواست گزارش کار می شود. و روند مطالعه و کارنامه های دانش آموز تحلیل و بررسی می شود و توصیه های لازم در جهت بهبود عملکرد دانش آموز و رفع اشتباهات و نقاط ضعف وی گفته می شود. مشاوران با نوبت تماس های تلفنی به دانش آموزان نکات مهم و راهکارهای لازم برای پیشرفت دانش آموزان را به آنها آموزش میدهند و انگیزه رقابت و تلاش برای رسیدن به هدف را در دانش آموزان تقویت میکنند. بیشتر بدانید...

  آزمون آنلاین

  از دانش آموزان هر ماه هماهنگ با آزمون های آزمایشی که شرکت می کنند پیش آزمونی به صورت آنلاین گرفته می شود که سوالات آزمون کاملا استاندارد ،حرفه ای و شبیه ساز کنکور می باشد.که حتی دانش آموزان می توانند به جای شرکت در آزمون های آزمایشی سایر موسسات،به طور مستقل در این آزمون شرکت نمایند و از جامعه آماری خوب و امنیت بالای سوالات و کارنامه تحلیلی این آزمون بهرمند گردند. این آزمون برای افزایش مهارت آزمون دادن و کاهش استرس دانش آموزان در آزمون های آزمایشی تهیه و طراحی شده است. همچنین استفاده از آزمون آنلاین برای افرادی که توانایی حضور در آزمون های آزمایشی موسسات ندارند،بسیار مفید است. لازم به ذکر است که هزینه آزمون های آنلاین دپارتمان دکتر رونقی در مقابل امکاناتی که به دانش آموزان ارائه می دهد،بسیار مقرون به صرفه است. بیشتر بدانید...

  پنل شخصی دانش آموزان

  دپارتمان مشاوره وبرنامه ریزی دکتر رونقی برای ارتباط هرچه بهتر دانش آموزان با مشاوران خود و جلوگیری از حواشی نرم افزار هایی چون تلگرام که عملا شاهد آن بودیم که موجب برهم زدن تمرکز دانش آموزان می شود، پنلی خصوصی برای دانش آموزان در قالب سایت و اپلیکیشن طراحی کردیم که بتوانند بسیار راحت با مشاور خود در ارتباط باشند و از این پنل نمودار پیشرفت خود را مشاهده کنند و به نقاط ضعفشان پی ببرند و در صدد هرچه سریعتر رفع آن برآیند. بیشتر بدانید...

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی این افتخار را داشته است که از اکثر استان ها و شهرهای کشور و حتی کشور های حاشیه خلیج فارس در خدمت دانش آموزان عزیز باشد. بیشتر بدانید...

  تلگرام دکتر رونقی

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  عضویت در کانال
  صفحه اینستاگرام

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  مشاهده پروفایل

  ورود به حساب کاربری
  مرا به خاطر بسپار
  ثبت نام | بازیابی رمز عبور
  جستجو