پیام های انگیزشی :

نحوه ی محاسبه تاثیر معدل نهایی در کنکور۹۶

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۲۵ آبان ۱۳۹۵
  • 6,845 بازدید

نحوه ی محاسبه تاثیر معدل نهایی در کنکور۹۶

%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84

(تاثیر معدل نهایی در کنکور ۹۶ سرانجام چه شد؟برای چه کسانی خوب و برای کدام داوطلبان بد شد ؟تکلیف چیست؟چگونگی محاسبه تاثیر معدل در کنکور ۹۶)

یکی از موضوعاتی که این روزها ذهن داوطلبان کنکوری و حتی دبیرستانی ها را به خود مشغول کرده بحث تاثیر معدل در کنکور۹۶ و کنکورهای سالهای بعد است.اکثر داوطلبان دارن با برنامه و آزمون و …پیش میروند ولی هنوز دقیقا چگونگی تا

ثیر معدل را نمیدانند.امروز میخواهیم این بحث رو براتون باز کنیم و بطور مفصل در موردش صحبت کنیم تا دغدغه ها و آشفتگی های برخی ها کمتر بشه و از بین بره.

خب…حالا این بحث تاثیر معدل در کنکور اصلا چرا مطرح شد و فایده اش چیه؟

همیشه در کنکورهای سالهای گذشته صحبت از ناعادلانه بودن کنکور و عدم تاثیر نمرات و زحمات دبیرستان بود همین مسئله باعث شد که مجلس شورای اسلامی به فکر تصویب قانونی بیافتد و قدمی بردارد.لذا از کنکور سال ۹۳به بعد و طی یک دوره ی ۵ ساله قرار شد علاوه برکنکور،معدل داوطلبان نیز در نتیجه ی کنکور تاثیرگذار باشد.

نمرات خام و نمره کل زیرگروه ها:
– نمره خام در هر درس: با توجه به ضوابط آزمون سراسری برای محاسبه نمره خام در هر درس، به هر پاسخ صحیح
۳ امتیاز تعلق می گیرد و به ازای هر پاسخ غلط یک امتیاز کسر می شود. لذا نمره خام در هر درس (اعم از عمومی و
اختصاصی) به درصد از رابطه روبرو به دست می آید:

1%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1
با توجه به ناهمگونی و ناهمترازی نمرات دروس مختلف امتحانی در یک گروه آزمایشی که ناشی از نابرابری سطح دشواری دروس مختلف عمومی و اختصاصی
است، نمرات خام تراز می شود. برای تعیین نمره تراز، لازم است تمامی نمرات خام کلیه داوطلبان در هر گروه آزمایشی و هر درس در دسترس باشد؛ بنابراین،
یافتن نمره تراز دروس (اعم از عمومی و اختصاصی) توسط داوطلب امکانپذیر نیست.
– نمره کل در زیر گروه: نمره کل هر داوطلب در هر زیر گروه، میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومی و دروس اختصاصی وی با توجه به ضریب هر درس در آن
زیر گروه می باشد. متذکر می شود که ضریب دروس تخصصی ۳ برابر می شود.

– نمره کل سابقه تحصیلی:با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب   ۹۵/۲/۲۶ مجلس محترم شورای اسلامی و براساس مصوبه ششمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۵/۳/۲۳ میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ به صورت زیر میباشد:

الف)نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم:
نمره کل سابقه تحصیلی صرفاً برای داوطلبانی محاسبه خواهد شد که مشمول اعمال سابقه تحصیلی هستند. آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک،
علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد اخذ نمود هاند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی،
سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر
۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمر هکل نهایی آنان لحاظ می شود.
ب) نمره کل سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی:
داوطلبان دارای مدرک پی شدانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از
۱۳۹۰ به بعد اخذ کرد هاند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال – سال تحصیلی ۹۱
سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به
میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.
برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب هردو اعمال می شود.

این مقاله را از دست ندهید:  تکمیل ظرفیت رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری 95

 

فرمول به دست آوردن تراز کل:

جهت دانلود فرمول کلیلک کنید.

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1توجه:ماکزیمم مقدار روابط ۱و۴و۵و۶ به عنوان نمره کل نهایی لحاظ می شود.

نکته:(درو واقع به زبانی ساده تر اینکه اگر داوطلبی در نمره ی نهایی درسی ضعیف بوده ولی درکنکور بیشتر از تراز درصد نمره ی نهایی خود را به دست آورده ،نمره ی ضعیف اعمال نمیشود بلکه درصد کنکور وی لحاظ خواهد شد.پس جای جبران به شرط افزایش درصد و تراز در کنکور برای آن دسته از داوطلبانی که وضعیت نمرات نهایی ضعیفی دارند ،در کنکور هست.همچنین می توان گفت داوطلبی با معدل ۱۲ هم میتواند همانند داوطلبان با معدل بالای نهایی پزشکی قبول شود.)

همانگونه که ذکر شد میزان تأثیر نمرات دروس دیپلم با تأثیر مثبت و حداکثر ۲۵ % است (بطوری که اگر نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی وی یکسان باشد،میزان تأثیر دروس مؤثر ۲۵ % خواهد بود. اما اگر نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی وی متفاوت باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر وی بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره کل به جای ۲۵ % جایگزین می شود).

جهت دانلود جدول دیپلم  کلیک کنید.

%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84

 

همانگونه که ذکر شد، میزان تأثیر نمرات دروس پیش دانشگاهی با تأثیر مثبت و حداکثر ۵ درصد است؛ به طوری که اگر رشته پی ش دانشگاهی داوطلب با گروه آزمایشی وی یکسان باشد و نمرات تمامی دروس پیش دانشگاهی از سا ل ۱۳۹۱ به بعد اخذ شده باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر ۵ درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته پی شدانشگاهی داوطلب با گروه آزمایشی وی متفاوت باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر وی براساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره کل به جای ۵ درصد جایگزین می شود . برای داوطلبان مشمول که نمرات دروس سوابق تحصیلی آنها به طور کامل موجود نیست یا سال اخذ آنها قبل از سال ۱۳۹۱ است، ضرایب این دروس از درصد سوابق تحصیلی کسر خواهد شد. درصد تأثیر سوابق تحصیلی به تفکیک نوع پیش دانشگاهی و گروه های آزمایشی مختلف براساس جدول شماره ( ۲) خواهد بود.

جهت دانلود جدول پیش دانشگاهی کلیک کنید

%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c

پاسخ به برخی از سوالات متداول:

تاثیر معدل در کنکور ۹۶ برای کدام داوطلبان اعمال خواهدشد؟

داوطلبانی که دیپلم خود را در یکی از رشته های علوم تجربی ، ریاضی و فیزیک ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی از سال ۱۳۸۴ و پس از آن و همچنین مدرک پیش دانشگاهی خود را در رشته های که ذکر کردیم از سال تحصیلی ۹۱-۹۲ به بعد دریافت کرده اند، مشمول قانون تاثیر معدل در کنکور ۹۵ و ۹۶ می شوند.همچنین با توجه به قانونی که تصویب شده ،داوطلبان رشته ی علوم انسانی و ریاضی نیز میتوانند در کنکور رشته ی تجربی شرکت نمایند و برعکس آن نیز ممکن شد.اما تاثیر معدل برای رشته ای غیر هم نام طبق جداول بالا و با درصد کمتر لحاظ می شود.

این مقاله را از دست ندهید:  واکنش سازمان سنجش به راي ديوان - اعمال تاثير مثبت سوابق

تاثیر معدل به چه صورت اعمال میشود؟ تک درس یا معدل؟؟؟

تراز هر درس با توجه به فرمولی که در ابتدا ذکر کردیم در نمره کل داوطلب تاثیر میگذارد بنابراین هر درس به تنهایی در نمره کل داوطلب موثر است.

تاثیر بر کدام معدل است ؟معدل ترمی یا نهایی؟

تاثیر سوابق تحصیلی یا تاثیر معدل فقط برامتحانات نهایی است و امتحانات نیم سال اول که بصورت داخلی هستند تاثیری بر معدل ندارند.

تاثیر معدل و تراز کنکور؟!

بله .درست است تاثیر معدل براساس تراز کنکور شماست.براساس فرمولی ،نمره ی کتبی نهایی و رتبه ی کنکوری شما به تراز تبدیل میشود و حال تاثیر معدل براساس این تراز است.

 

روش محاسبه ی تاثیر معدل نهایی درکنکور چگونه است؟؟؟

محاسبه ی تراز هر درس برای یافتن سطح دشواری یا آسانی آن درس در بین داوطلبان است. در کنکور و  در هر رشته ای یکسری دروس عمومی و اختصاصی با ضرایب متفاوت وجود دارد که در برخی مواقع یک یا چند درس و یا مباحثی خاص به صورت تست های آسان و یا سطح سخت در کنکور مطرح میشوند تا داوطلبان را بسنجن.مثلا بعد از هر کنکوری داوطلبان به سختی یا آسانی یک درس خاص همیشه اشاره میکنند.

مثالی بزنیم در این مورد: همانطور که میدانید دو درس فیزیک و ریاضی( با توجه به ضریب ۳ اختصاصی) هر دو برای رشته تجربی و زیر گروه ۱  دارای ضریب ۶ (۳*۲)می باشند. تست های درس فیزیک امسال بسیار سخت بوده و تست های درس  ریاضی آسان تر بودند، آیا نمره ۴۵ درصد برای این دو درس در رتبه این داوطلب  تاثیر یکسانی دارد؟

مسلماًخیر. چون در کنکور برای محاسبه رتبه از نمره تراز استفاده می شود و در تراز سختی آزمون هم تاثیر گذار است مطمئا درس فیزیک که در این آزمون سخت تر بوده در تعیین رتبه داوطلب تاثیر بیشتری دارد.

در کل هر چقدرمیانگین جواب گویی به درسی ولو شده یک تست در بین دیگر رقبای هم رشته ،کم باشد آن تست و درس ارزش و اهمیت بسیار بالاتری حتی بیشتر از ضریب تعیین شده دارد.اینجاست که شما میتونید با تقویت و تسلط بر نقاط ضعف رقیب تا چند قدم جلوتر بزنید.

نمره ی نهایی هم به همین صورت است و اگر داوطلبی در درسی که نهایی سختی داشته بتواند نمره ی بالایی کسب کند این درس نمره تراز بالاتری دارد و تاثیر بالایی  در رتبه کنکورش خواهد داشت.

برای محاسبه نمره کل داوطلب برای یک درس در کنکور از جمع تراز نمره امتحان نهایی (۲۵%) و نمره کنکور (۷۵%) استفاده می شود. چون معمولا نمره تراز کنکور برای هر درس از ۱۵۰۰۰ محاسبه می شود و تراز امتحان نهایی ۲۵% و تراز نمره کنکور ۷۵% این تراز را شامل می شود، می توان گفت که نمره تراز نهایی از ۳۷۵۰ (۲۵% از ۱۵۰۰۰) و نمره تراز کنکور از ۱۱۲۵۰ (۷۵% از ۱۵۰۰۰) حساب می شود. سپس این دو را با هم جمع کرده و تراز آن درس بدست می آید که میشود:

این مقاله را از دست ندهید:  شرایط شرکت مجدد در کنکور سراسری برای فارغ التحصیلان علوم پزشکی

تراز نمره نهایی + تراز نمره کنکور = تراز کل برای آن درس

سپس برای محاسبه رتبه داوطلب در کنکور، نمره تراز هر درس را در ضریب آن درس در کنکور ضرب کرده و تراز کلیه دروس با هم جمع می شوند و تراز نهایی بدست می آید و رتبه فرد مشخص می شود. مشخص است هرچه تراز شما بالاتر باشد، رتبه شما هم بهتر خواهد شد.

مثال:کارنامه یک داوطلب در دروس عمومی به صورت زیر است:

دروس عمومی ادبیات دین و زندگی عربی زبان خارجه
درصد کنکور ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
تراز کنکور ۴۳۲۵ ۴۱۵۰ ۵۰۰۰ ۴۹۵۰
نمره نهایی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
تراز نهایی ۱۴۰۰ ۱۳۰۰ ۲۰۰۰ ۲۱۰۰
تراز کل ۵۷۲۵ ۵۴۵۰ ۷۰۰۰ ۷۰۵۰

پس میتوان نتیجه گرفت که درس عربی در کنکور از بقیه ی دروس دشوارتر بوده چرا که با وجود درصد یکسان با بقیه ی دروس تراز بهتری داشته است.و در امتحان نهایی درس زبان از بقیه سخت تر بوده .حال باید تراز نهایی و کنکور را با هم جمع کرد تا تراز کل بدست بیاید.

برای محاسبه نمره تراز کل دروس عمومی در رشته تجربی به این صورت  محاسبه می شود که (اعداد داخل پرانتز ضریب هر درس را مشخص می کند و نمره تراز ضرب آن می شود):

۱۰/(ترازدین و زندگی(۳)+تراز زبان(۲)+ترازعربی(۲)+ترازادبیات(۴))= تراز دروس عمومی

با این حساب نمره تراز این داوطلب در دروس عمومی برابر است با:

۶۷۴۵ =۱۰/ ۶۷۴۵۰ = ۱۰ / ۵۴۵۰×۳+ ۷۰۵۰×۲+ ۷۰۰۰×۲+ ۵۷۵۰×۴ = تراز کل دروس عمومی

تراز نمرات دروس تخصصی نیز به همین شیوه محاسبه و با هم جمع شده و تراز کل بدست می آید که تعیین کننده نمره داوطلب است. و داوطلبان بر اساس این نمره رتبه بندی می شوند. تاثیر تراز نهایی را به وضوح می توان دید که با وجود اینکه تفاوت چندانی بین تراز کنکور در دروس مختلف وجود ندارد، ولی تراز نمره نهایی این تاثیر را بیشتر کرده و تراز نمره عربی و زبان تفاوتی چشمگیر با دروس ادبیات و دین و زندگی پیدا کرده است.

و اما…کلام آخر:

%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c

مهم نیست الان در چه وضعیت درسی هستی!!

مهم نحوه عملکرد تو در مدت زمان  باقی مانده تا کنکور هستش…

همه  رویاهای ما میتواند به حقیقت تبدیل شود

اگر شهامت دنبال کردن آنها را داشته باشیم…پس رویایت را دنبال کن.

موفق باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برترین کانال کنکوری کشور
بزرگترین و بهترین دورهمی کنکوری ها هر روز با کلی نکات مشاوره ای اخبار کنکوری کلیپ های انگیزشی کارنامه های کنکوری
برنامه جمع بندی آمادگی 100 درصد در 70 درصد مباحث کنکور
مشاوره خصوصی