پیام های انگیزشی :

معرفی رشته زبان انگلیسی

 • نویسنده : دکتر حسین رونقی
 • ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

زبان انگلیسی

معرفی رشته زبان انگلیسی

معرفی رشته زبان انگلیسی .همانطور که میدانید زبان انگلیسی زبان مادری حداقل ۱۲ یا ۱۳ کشور جهان است و به عنوان یک زبان بین المللی شناخته شده است هر کشوری برای ارتباط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و حتی مذهبی با کشورهای دیگر نیاز به مترجمانی قدرتمند و متبحر دارد. و این مساله در ارتباط با زبان انگلیسی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

رشته‌ زبان‌ انگلیسی‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ دارای‌ دو گرایش‌ زبان‌ وادبیات‌ انگلیسی‌ و مترجمی‌ زبان‌ انگلیسی‌ است‌.

گرایش‌ زبان‌ و ادبیات‌ انگلیسی‌:
در گرایش‌ زبان‌ و ادبیات‌ انگلیسی‌ طی‌ سه‌ ترم‌، دروس‌ پایه‌ که‌ شامل‌ خواندن‌، نگارش‌ و مکالمه‌ است‌، آموزش‌ داده‌ می‌شود تا دانشجو با مسائل‌ اساسی‌ زبان‌ آشنا گشته‌ و آماده‌ مطالعه‌ دروس‌ تخصصی‌ خود شامل‌ ادبیات‌ انگلیسی‌، ترجمه‌، زبان‌شناسی‌ و روش‌ تدریس‌ ، آزمون‌سازی‌ و نقد ادبی‌ گردد.

درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل :

دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ زبان‌ انگلیسی‌:
خواندن‌ و درک‌ مفاهیم‌، دستور و نگارش‌ ، گفت‌ و شنود آزمایشگاه‌، متون‌ یادگیری‌ زبان‌، نگارش‌ پیشرفته‌، ترجمه‌ متون‌ ساده‌، اصول‌ و روش‌ ترجمه‌، کاربردهای‌ اصطلاحات‌ و تعبیرات‌ در ترجمه‌، آواشناسی‌ انگلیسی‌، درآمدی‌ بر ادبیات‌ انگلیسی‌، خواندن‌ متون‌ مطبوعاتی‌، نمونه‌های‌ نثر ساده‌، بیان‌ شفاهی‌ داستان‌، نامه‌نگاری‌ انگلیسی‌، مقاله‌نویسی‌، بررسی‌ آثار ترجمه‌شده‌ اسلامی‌، اصول‌ و روش‌ تحقیق‌، آزمون‌سازی‌ زبان‌، روش‌ تدریس‌.
دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ زبان‌ و ادبیات‌ انگلیسی‌:
کلیات‌ زبان‌شناسی‌، زبان‌ دوم‌ (فرانسه‌ یا آلمانی‌)، داستان‌ کوتاه‌، سیری‌ در تاریخ‌ ادبیات‌ انگلیسی‌، فنون‌ و صناعات‌ ادبی‌، ترجمه‌ متون‌ ادبی‌، نمایشنامه‌، شعر انگلیسی‌ ، آشنایی‌ با رمان‌، اصول‌ و روش‌ نقد ادبی‌، مکتب‌های‌ ادبی‌، متون‌ برگزیده‌ نثر ادبی‌

یک‌ فارغ‌التحصیل‌ ادبیات‌ انگلیسی‌ می‌تواند در حوزه‌ کاری‌ خود به‌ ترجمه‌ بپردازد؛ یعنی‌ متون‌ ادبی‌ از جمله‌ داستان‌ یا شعر را ترجمه‌ کند

گرایش مترجمی زبان انگلیسی

دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی به سه بخش دروس عمومی، تخصصی پایه و تخصصی اصلی تقسیم می شود و همانطور که گفته شد دروس عمومی و تخصصی پایه بین دو رشته زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی مشترک است و دروس تخصصی اصلی مجزا می باشد. یعنی دانشجویان رشته مترجمی در این بخش، انواع دروس ترجمه مثل ترجمه انفرادی، ترجمه پیشرفته، ترجمه متون ادبی و اصول و روش ترجمه را می گذرانند و دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی شعر، ادبیات نمایشی، رمان و تاریخ ادبیات انگلیسی را مطالعه می کنند. در ضمن لازم است گفته شود که حتی در بخش دروس تخصصی اصلی نیز واحدهای مشترکی بین دو رشته وجود دارد که از جمله می توان به زبان شناسی اشاره کرد. در ترم های اول این رشته، چارچوب اولیه ترجمه و تفاوت زبان ها به دانشجویان آموزش داده می شود و تئوری ترجمه به ساده ترین وجه مطرح می گردد. در ترم های آخر نیز انواع تئوری های ترجمه مطرح شده و یک نگرش نظری کلی در مورد ترجمه به دانشجویان داده می شود و همچنین دانشجویان به مرور ترجمه جملات کوتاه و بلند و سپس جملات پیچیده و مرکب و یا بندهای طولانی و بالاخره ترجمه متون ادبی و یا متونی که دارای محتوای سنگینی هستند می پردازند. در ضمن دانشجویان این رشته با مطالعه درس زبان شناسی، ساختار زبان انگلیسی را به جای یاد گرفتن، لمس می کنند. و به همین دلیل سریع تر و مطلوب تر از زبانی به زبان دیگر گذر کرده و قادر به ترجمه کتبی یا شفاهی زبان می گردند.

این مقاله را از دست ندهید:  معرفی رشته ی علوم آزمایشگاهی

دروس تخصصی گرایش مترجمی زبان

ساخت‌ زبان‌ فارسی‌، آشنایی‌ با ادبیات‌ معاصر ایران‌، نگارش‌ فارسی‌، واژه‌شناسی‌، ترجمه‌ پیشرفته‌، ترجمه‌ متون‌ اقتصادی‌، ترجمه‌ متون‌ علوم‌انسانی‌ (جامعه‌شناسی‌، تعلیم‌ و تربیت‌، روانشناسی‌ و حقوق‌)، ترجمه‌ متون‌ سیاسی‌، ترجمه‌ مکاتبات‌ و اسناد زبان‌ دوم‌، ترجمه‌ متون‌ مطبوعاتی‌ زبان‌ دوم‌، ترجمه‌ شفاهی‌، ترجمه‌ نوار و فیلم‌ ، بررسی‌ مقابله‌ای‌ ساخت‌ جمله‌ ، اصول‌ و مبانی‌ نظری‌، ترجمه‌ متون‌ ادبی‌.

برای یک فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان فرصت های شغلی زیادی است از جمله می تواند  جذب‌ صداوسیما، خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ و وزارت‌ امور خارجه‌ شود یا در سازمان‌ها و مؤسسات‌ خصوصی‌ که‌ با خارج‌ از کشور ارتباط‌ دارند و نیازمند به‌ مترجم‌ هستند، فعالیت‌ کند.

سوال :گرایش مترجمی را انتخاب کنم یا ادبیات:

اگر فردی هستید که به ادبیات، نقد آثار و شناختن نویسنده ها و تفکراتشان اهمیت می دهد بهترین رشته و پربار ترین رشته ادبیات انگلیسی است. اما اگر به ترجمه ی آثار علاقه مندید مترجمی را برگزینید. یک تفاوت جالب در این رشته ها اینست که در ادبیات انگلیسی ۹ واحد فرانسه هم می گذرانید در صورتی که در مترجمی زبان دیگری نمی خوانید.

(طبق آمار  رشته مترجمی زبان پرفدار تر می باشد.)

 تفاوت فردی که در موسسه های آزاد آموزش دیده با کسی که در دانشگاه تحصیل کرده:

فردی که در موسسه های آزاد آموزش دیده است، فقط انگلیسی عمومی را آموخته اما یک فارغ التحصیل دانشگاه با زبان شناسی و روش تدریس آشنا است و در نتیجه در تدریس زبان انگلیسی بسیار موفق تر است. همچنین چون روش تحقیق را به طور علمی فراگرفته است و با زبان و ادبیات انگلیسی نیز به خوبی آشنا است، بعد از فارغ التحصیلی در هر رشته ای که مطالعه و تحقیق کند، در صورت علاقه مندی موفق خواهد شد. دانشجوی خوب این رشته می تواند یک فارغ التحصیل موفق باشد و در نتیجه فرصت های شغلی زیادی دارد. برای مثال می تواند جذب صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد سازندگی و وزارت امور خارجه شده و یا در سازمان ها و موسسات خصوصی که با خارج از کشور ارتباط دارند و نیازمند به مترجم هستند، فعالیت کند. یک فارغ التحصیل ادبیات انگلیسی نیز می تواند در حوزه کاری خود به ترجمه بپردازد، یعنی متون ادبی از جمله داستان یا شعر را ترجمه کند. البته چون دانشجوی ادبیات انگلیسی به اندازه کافی دروس ترجمه را نمی گذراند، باید علاوه بر درسهای خود به صورت آزاد از کلاس های ترجمه رشته مترجمی زبان انگلیسی نیز استفاده کند.

این مقاله را از دست ندهید:  تغییرات کتاب درسی سال 96

وضعیت بازا کار رشته های زبان خارجی:

۱ امکان دبیری این رشته‌ها در مراکز آموزش
۲ کار مترجمی این رشته‌ها در صورتی که گرایش مترجمی را انتخاب کرده باشید موقعیت مناسبی را برای شما فراهم می‌کند.
۳وزارت امور خارجه به عنوان اصلی‌ترین مرکز جذب دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشکده‌های زبان سراسر کشور محسوب می‌شود و تعامل بین دانشکده زبان‌های خارجی با وزارت خارجه گرچه در شکل ایده‌آل خود قرار ندارد ولی در آینده نه چندان دور این ارتباط به نحو مطلوبی شکل خواهد گرفت.
۴ بازار کار رشته‌های زبان‌های خارجی ارتباط مستقیمی با جهان خارج نیز داد و این نحو ارتباط می‌تواند در این بخش‌ها صورت پذیرد.
در بخش فرهنگ ارتباطات و رفت و آمدهایی که در اثر برگزاری سمینارها و جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و مانند آن برگزار می‌شود.
رونق بازار ترجمه آثار خارجی در اثر حمایت‌های بخش دولتی و خصوصی می‌تواند اشتغال مناسبی باشد برای تحصیل کردگان این رشته‌ها

در بخش صنعت: رفت و آمد در بخش صنعت و بازرگانی و بطور عموم در حوزه اقتصاد بسیار گسترده است و حضور زبان‌دان در کارخانه‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها برای ارتباط با بخش‌های خصوصی و دولتی کشورهای خارجی بخش وسیبع و مهمی است برای جذب دانش‌آموختگان رشته‌های زبان خارجی
استفاده از اینترنت و منابع خارجی در شرکت‌های خصوصی و ارتباط این شرکت‌ها با دنیای خارج بسیار گسترده شده و دانستن زبان خارجی و تسلط بر یک زبان به نحوی که بتوان مخاطب را جذب نمود موقعیت خوبی را فراهم نموده است.

کلاس‌های خصوصی برای دانش‌آموزانی که در این درس ضعف دارند نیز بخشی از بازار کار این رشته‌ها را فراهم آورده.

مواد امتحانی هر یک از زیرگروه ها و ضرائب هر یک از دروس امتحانی در زیرگروه مربوط به گرو ه آزمایشی زبان های خارجی:

زیر گروه زبانjpg

زیرگروه ۱ گروه آزمایشی زبان های خارجی مربوط به رشته های زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی می باشد.
زیرگروه ۲ گروه آزمایشی زبان های خارجی مربوط به رشته های زبان آلمانی مترجمی زبان آلمانی م یباشد.
زیرگروه ۳ گروه آزمایشی زبان های خارجی مربوط به رشته های زبان فرانسه گرایش ادبی زبان فرانسه گرایش مترجمی م یباشد.
زیرگروه ۴ گروه آزمایشی زبا نهای خارجی مربوط به رشته های زبان های خارجی ایتالیایی، روسی، ژاپنی، اسپانیایی، چینی و زبان و ادبیات اردو، زبان و
ادبیات ترکی استانبولی می باشد و درس زبان تخصصی ندارد.

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی زبان های خارجی ، زیرگروه، مقطع تحصیلی و نوع گزینش :

این مقاله را از دست ندهید:  فهرست منابع سوالات آزمون سراسری 96

رشته های زبان خارجه

جدول ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی گروه آزمایشی زبان های خارجی در دور ه های مختلف سال ۹۵ :

جدول پذیرش

نمونه کارنامه قبولی در رشته زبان:

چارک پایین رتبه لازم برای قبولی در یکی از دانشگاه های معتبر

زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه تهران-روزانه

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۴۲۵ رتبه کشوری : ۸۰۰
نام درسچند از ۱۰درصد
زبان و ادبیات فارسی۷۷۲%
زبان عربی۵۵۴٫۷%
فرهنگ و معارف اسلامی۷۶۶٫۷%
زبان خارجی۸۷۸٫۷%
زبان تخصصی انگلیسی،فرانسه،آلمانی۹۸۵٫۳%

 

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:

زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد شامل سه گرایش آموزش، ترجمه و ادبیات است. در حال حاضر، هر سه گرایش در مقطع دکتری در دانشگاه­­های ایران تدریس می­شوند. دفترچه‌ی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه‌ی زبان انگلیسی شامل ۲۴۰ سوال است که ۶۰ سوال مربوط به زبان عمومی و ۱۸۰ سوال مربوط به سه گرایش این رشته است. هر گرایش شامل ۶۰ سوال تخصصی است و داوطلبان هر گرایش موظف به پاسخ­گویی به ۶۰ سوال زبان عمومی و نیز ۶۰ سوال مربوط به گرایش مورد نظر خود هستند. برای هر سه گرایش ضریب درس زبان عمومی ۲ و ضرایب تمامی دروس تخصصی ۳ میباشد. درس­های امتحانی هر گرایش و تعداد سوالات هر درس به شرح زیر است:

زبان عمومی
تعداد سوالاتنام درس
۱۰Grammar
۲۰Vocabulary
۱۰Cloze test
۲۰ سوال در ۳ متنReading comprehension
آموزش زبان انگلیسی
تعداد سوالاتنام درس
۲۰Language Teaching Methodology
۲۰Language Testing
۲۰Linguistics
ادبیات انگلیسی
تعداد سوالاتنام درس
۲۰Literary Terms and Criticism
۲۰History of Language Literature
۲۰Literary Genres
مترجمی زبان انگلیسی
تعداد سوالاتنام درس
۲۵Translation Theories
۱۰Linguistics
۱۰Contrastive Analysis
۱۰Lexicology
۵Practice of Translation

توانمندی های فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:

با توجه به جنبه های نظری، عملی و علمی در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، این امکان را برای فارغ التحصیلان فراهم می آورد تا با پشتوانه علمی کافی و آشنایی کامل با شیوه های تدریس زبان انگلیسی و با در نظر گرفتن روان شناسی تدریس، هر چه صحیح تر و مناسب تر به تدریس زبان انگلیسی در سطوح مختلف مبتدی، متوسط و پیشرفته مشغول گردند.

همچنین امکان همکاری در دانشگاهها و سایر مراکز علمی و پژوهشی به عنوان عضو هیات علمی نیز برای آنان میسر می گردد.

موفق باشید

 

 

 

22,461 بازدید

نظرات شما

  نظرات و نوشته های ارزشمندتون رو برای ما بنویسید :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 1. سِدري گفت:

  سلام
  متن بسیار بسیار کامل، جامع، مفصل، مفید و اغناء کننده بود.
  متچکر

 2. طاها گفت:

  سلام. من کنکوری سال ۹۷ ام و رشته ام تجربه . معدل کتبی نهاییم ۱۹٫۰۱ هستش . با این که زیست و زبانم هردو ۱۹٫۵ شده ولی از زیست متنفرم و به همون اندازه عاشق زبانم . میخوام این یه سال باقی مونده رو جوری برنامه ریزی کنم که زبان کنکور بدم و به رتبه ۲ رقمی فکر میکنم . اما همه نا امیدم میکنن. نظر شما چیه ایا واقعا زبان ریسکه؟؟

  • دکتر حسین رونقی دکتر حسین رونقی گفت:

   سلام نگاهتون رو به جلو باشه و تنها به هدفتون فکر کنید و براش تلاش کنید مطمعن باشید موفق خواهید شد.

 3. آیان گفت:

  سلام.من در کنکور زبان ۹۶ رتبم ۴۰۰۰شد.به نظرتون اگه تعیین رشته کنم دبیری زبان قبول میشم??

 4. زینب گفت:

  سلام آقای رونقی من هم کنکوری ۹۷ هستم و میخوام علاوه بر کنکور انسانی کنکور زبان هم بدم . آموزشگاه هم نزدیک ۵ ترم هست که میرم و خیلی علاقه دارم .سوالم از شمااینه ک به نظرتون سوالای زبان کنکور تا چه حد تخصصیه ؟ آیا خیلی سخته ؟ و اینکه رشته مترجمی
  چه رتبه ای میخاد ممنون 🙂

  • واحد پاسخگویی دپارتمان دکتر رونقی واحد پاسخگویی دپارتمان دکتر رونقی گفت:

   سلام.
   همونطور که از اسمش معلومه زبان تخصصی است و شما حتما باید اطلاعات زبانتون رو گسترش بدین و خصوصا دایره لغاتتون رو زیاد کنین.همچنین گرامر رو اصولی یاد بگیرین و فقط به اینکه میتونین محاوره ای خوب صحبت کنین اکتفا نکنین.حتما چند سال سوالات رو دانلود کنین و با دقت نگاه بندازین تا میزان و سطح سختی سوالات رو با میزان معلومات خودتون بسنجید ..برای قبولی در زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران رتبه کشوری زیر ۲۰۰۰

 5. محمد گفت:

  سلام خسته نباشید به تمام ادمینای عزیز
  من به شدت به رشته زبان علاقه پیدا کردم و میخواستم بدونم تحصیل در این رشته چطوری من الان در رشته مکانیک خودرو در شاخه کاردانش تحصیل میکنم چجوری میتونم به زبان تغییر رشته بده چون خودمو تو زبات قوی میدونم
  ممنون میشم راهنمایی کنید مرسی…

  • واحد پاسخگویی دپارتمان دکتر رونقی واحد پاسخگویی دپارتمان دکتر رونقی گفت:

   سلام
   برای خوندن رشته زبان در دانشگاه باید از طریق دیگر گروه ها مثل تجربی،ریاضی و … در کنکور سراسری شرکت کنین و در صورت اوردن رتبه مورد نیاز مشغول به تحصیل تو اون رشته شین ..
   برای تغییر رشته باید امتحان درس های مربوط به تغییر رشترو بدین و بستگی به پایه تحصیلیتون داره.
   البته با داشتن مدرک کاردانی میتونین هر کنکوری از قبیل ریاضی،انسانی،تجربی رو شرکت کنین و نیازی نیس تغییر رشته بدین.

مشاوره خصوصی