پیام های انگیزشی :

معرفی رشته روانشناسی

 • نویسنده : دکتر حسین رونقی
 • ۱ مرداد ۱۳۹۵

 

معرفی رشته روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی

روانشناسی علمی است که در آن به بررسی رویدادهای ذهنی و درونی مانند افمار و احساسات و خاطرات فرد می پردازد. در علم روانشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی و روحی انسان و تحلیل رفتارها و فرآیند های ذهنی و با توجه به یافته های علمی به بررسی دقیق ساختار روحی و عاطفی انسان می پردازد.

روانشناسی علمی نو ظهور است و هنوز مراحل تکاملی خود را می گذراند.با وجود اینکه گستردگی مباحث علم روانشناسی بسیار است و زمینه های مطالعاتی بسیاری را شامل می شود اما بازهم به طور مستمر به دلیل تنوع رفتارهای انسانی زمینه های تازه ای در حال پدید آمدن هستند.

رشته‌ی ‌روان‌شناسی ‌در مقطع ‌کارشناسی ‌دارای‌ چهار گرایش‌ بالینی‌، آموزش‌ کودکان ‌استثنایی‌، صنعتی ‌و سازمانی ‌و عمومی ‌است‌.

روان‌شناسی ‌بالینی: ‌خدمات ‌تشخیص‌ و درمان‌  (روان‌درمانی‌)  به بیماران دارای رفتارهای ‌نابهنجار ‌مثل ‌افسردگی‌، اضطراب‌، وسواس‌، و غیره شامل این گرایش می شود که‌ این‌ خدمات‌ در سه‌ زمینه‌‌ی تشخیص‌، درمان‌ و پیشنهادِ روش‌هایی‌ برای‌ پیشگیری ‌از معضلات ‌و ناهنجاری‌های‌ رفتاری‌ ارائه ‌می‌شود.

روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی: یافته‌های‌ روان‌شناسی ‌ در تمام‌ محیط‌ های ‌کاری را شامل می شود در این گرایش به بررسی چگونگی ‌محیط‌ کار به جهت دارا بودن بالاترین بازدهی و همچنین ارتباط ‌بین‌ کارفرما و کارگر و تعیین ‌عواملی که ‌باعث‌ عدم ‌تفاهم ‌بین ‌کارفرما و کارگر می‌شود ،می پردازد.

روان‌شناسی‌ عمومی: به‌ مطالعه‌‌ی کلیات مباحث ‌روان‌شناسی ‌می‌پردازد.

روان‌شناسی‌ و آموزش‌ کودکان ‌استثنایی:‌ کاربرد یافته‌های ‌روان‌شناسی‌ در رابطه ‌با کودکان ‌استثنایی‌ (تیزهوشان‌ و معلولین ‌جسمانی‌) را شامل می شود‌.

توانایی‌های‌لازم برای رشته‌ی روان‌شناسی:

در رشته روانشناسی دروسی مانند زیست شناسی و شیمی از اهمیت بالایی برخوردار هستندو توصیه میشود داوطلبان پایه قوی از این ۲ درس داشته باشند. این رشته بین داوطلبان گروه انسانی و تجربی و ریاضی مشترک بوده و از هر سه گروه آزمایشی دانشجو پذیرفته می گردد.از دیگر نیازمندی های این رشته تقویت دروسی مانند زبان انگلیسی،ریاضی و همچنین آمار می باشد.همچنین تحصیل در این رشته نیازمندی بینش عمیقی نسبت به محیط جامعه و رفتارها و واکنش های اطرافیان می باشد تا بتواند به بررسی ویژگی های رفتاری افراد مختلف بپردازد.

این مقاله را از دست ندهید:  نتایج انتخاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد در کنکور 95

دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های مختلف روان‌شناسی:

روا‌ن‌شناسی ‌عمومی‌، علم‌النفس‌ از دیدگاه ‌دانشمندان ‌اسلامی‌، آمار توصیفی‌، فیزیولوژی ‌عمومی‌، کلیات ‌فلسفه‌، مبانی ‌جامعه‌شناسی‌، روان‌شناسی‌ احساس ‌و ادراک‌، متون‌ روان‌شناسی‌ به‌ زبان ‌خارجی‌، آمار استنباطی‌، روش‌ تحقیق ‌در روان‌شناسی‌، روان‌شناسی‌ فیزیولوژیک‌، روان‌شناسی‌ تجربی‌، روان‌شناسی ‌رشد، روان‌شناسی‌ یادگیری‌، روان‌شناسی ‌تربیتی‌، روان‌شناسی‌ اجتماعی‌، روان‌سنجی‌، انگیزش‌ و هیجان‌، شخصیت‌، آسیب‌شناسی‌ روانی‌، بهداشت‌ روانی‌، روان‌شناسی‌ مرضی‌ کودک‌، تاریخچه ‌و مکاتب‌ روان‌شناسی‌.

دروس ‌تخصصی ‌گرایش ‌روان‌شناسی ‌بالینی:‌

کاربرد مقدماتی‌ روش‌های‌ تشخیص ‌بالینی‌، کاربرد مقدماتی‌ روش‌های‌ درمان‌، مصاحبه‌، سمینار مسائل‌ روان‌شناسی ‌بالینی‌ در جهان ‌و ایران‌، پژوهش‌های ‌عملی‌  در روان‌شناسی ‌بالینی‌، روان‌شناسی‌ پویایی ‌گروه‌، کلیات‌ روان‌پزشکی‌، بررسی‌ مقدماتی‌ نظریه‌های ‌روان‌درمانی‌، روان‌شناسی مشاوره ‌و راهنمایی‌، روان‌شناسی ‌کودکان ‌استثنایی‌.

دروس ‌تخصصی ‌گرایش ‌رو‌ان‌شناسی ‌عمومی :‌

طرح‌ها و ‌پژوهش‌های ‌آزمایشگاهی‌، مقدمات ‌نوروبسیکولوژی‌، ارزشیابی ‌شخصیت‌، روان‌شناسی ‌مشاوره ‌و راهنمایی‌، روان‌شناسی ‌هوش‌ و سنجش ‌آن‌، تفکر و زبان‌، روان‌شناسی ‌پویایی‌ گروه‌، روان‌شناسی ‌کودکان ‌استثنایی‌، سمینار در مسائل ‌روان‌شناسی‌عمومی‌، اختلالات ‌یادگیری‌، روان‌شناسی‌ جنایی‌، پژوهش‌های‌ عملی ‌در روان‌شناسی ‌عمومی

دروس ‌تخصصی ‌گرایش‌ رو‌ان‌شناسی ‌استثنایی‌ :

روان‌شناسی ‌مشاوره ‌و راهنمایی‌، نظریه‌ها و کاربرد آزمون‌های‌ شناختی‌، روان‌شناسی‌ کودکان ‌تیزهوش ‌و روش‌های‌ آموزش ‌آن‌ها، روان‌شناسی‌ کودکان ‌عقب‌مانده‌ و روش‌های ‌آموزش ‌آن‌ها، اختلالات‌ تکلم‌ و گفتار درمانی‌، روان‌شناسی ‌تدریس ‌به‌ کودکان ‌ناشنوا، روان‌شناسی ‌تدریس ‌به‌ کودکان ‌نابینا، متون‌ روان‌شناسی ‌کودکان ‌استثنایی ‌به‌ زبان‌های ‌خارجی‌، بهداشت‌ روانی‌ کودکان ‌استثنایی ‌و خانواده‌، زمینه ‌پیشگیری ‌از تولد کودکان ‌عقب ‌افتاده‌، روان‌شناسی‌ کودکان ‌ناسازگار، روش‌های‌ تغییر و اصلاح‌ رفتار کودکان‌، سمینار مسائل ‌کودکان ‌استثنایی ‌در جهان ‌و ایران‌، پژوهش‌های ‌عملی ‌در روان‌شناسی ‌و آموزش‌ کودکان‌ استثنایی‌.

تعداد واحدها:

تعداد کل واحدهای درسی دو‌ره کارشناسی روانشناسی ۱۴۴ واحد به‌ شرح زیر است:

این مقاله را از دست ندهید:  مروری بر نکات مهم مهندسی ژنتیکی(فصل 2 زیست پیش دانشگاهی)

دروس عمومی ۲۳ واحد

دروس پایه و اصلی شاخه‌های عمومی استشنایی ۷۱ واحد

دروس پایه و اصلی گرایش بالینی ۹۸ واحد

دروس اختصاصی شاخه‌های عمومی – استثنایی ۴۰ واحد

دروس اختصاص گرایش بالینی ۱۳ واحد

دروس انتخابی برای شاخص‌ها و گرایش‌ها ۱۰ واحد

توضیح این‌که مجموع دروس هر یک از شاخه‌های عمومی و استثنایی وهم چنین گرایش بالینی ۱۴۴ واحد می‌باشد.

آینده شغلی برای دانش آموختگان رشته روانشناسی:

 • مشاوره شغلی: مشاوران شغلی با ارزیابی شخصیت، تعیین علاقه مندی ها و سایر معیار های ارزیابی در انتخاب شغل به افراد کمک می کنند.
 • روان‌شناس مدرسه: روانشناس مدرسه وظیفه پرداختن به مشکلات هیجانی تحصیلی و اجتماعی کودکان می پردازد.
 • مشاور: مشاوران در مسائل مختلفی مانند ازدواج، مسائل خانوادگی، هیجانی و تحصیلی و… به کمک مردم میشتابند.
 • مشاور ژنتیکی: مشاوران ژنتیکی غالباً به صورت تیمی با پزشکان، پرستاران و متخصصان ژنتیک کار می‌کنند و به خانواده‌هایی که دارای عضو با اختلال ژنتیکی هستند یا در خطر انتقال یک اختلال ارثی قرار دارند، راهنمایی و کمک می‌کنند.
 • روان‌شناس قانونی: این روانشناسان در امور قانونی مانند تشخیص علل قتل و سایر امور جنایی و حقوقی فعالیت دارند.
 • روان‌شناس ورزش: این روانشناسان بر جنبه های شناختی ورزش و ورزشکاران و معضلات پیش روی آنها مانند نحوه عملکرد و آسیب ها فعالیت دارند.
 • روان‌شناس بالینی: تشخیص و درمان بیماران دارای اختلالات روانی را شامل می گردد.
 • آموزگار آموزشهای خاص: جهت آموزش و کار با کودکان استثنایی و دارای محدودیت.

ضرایب دروس برای داوطلبان از گروه های ریاضی به صورت زیر می باشد:
ریاضی               ۴
فیزیک                ۳
شیمی               ۲

این مقاله را از دست ندهید:  آماری مفصل از درصدهای تاثیرگذار کنکور...

ضرایب دروس برای داوطلبان از گروه های تجربی به صورت زیر می باشد:
ریاضی               ۲
زیست شناسی   ۴
فیزیک                ۲
شیمی               ۳

ضرایب دروس برای داوطلبان از گروه های انسانی به صورت زیر می باشد:

ریاضیات                ۳

اقتصاد                  ۲

ادبیات اختصاصی     ۲

عربی اختصاصی      ۱

تاریخ و جغرافیا        ۱

علوم اجتماعی        ۳

منطق و فلسفه       ۲

روانشناسی           ۳

نمونه کارنامه قبولی رشته روانشناسی  دانشگاه تهران از طریق گروه آزمایشی تجربی:

روانشناسی تجربی

نمونه کارنامه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه تهران  از طریق گروه آزمایشی انسانی:

نمونه کارنامه روانشناسی

 

49,593 بازدید

نظرات شما

  نظرات و نوشته های ارزشمندتون رو برای ما بنویسید :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 1. فائزه گفت:

  قبولی در رشته ی روانشناسی با رشته ی تجربی بهتره یا ریاضی،یا اینکه کدوم یک شانس بیشتری دارند

  • دکتر حسین رونقی دکتر حسین رونقی گفت:

   سلام به عوامل متعددی بستگی داره و هرکدام از موارد زیر تاثیر گذارن
   نوع دانشگاه
   نوع انتخاب رشته به تفکیک گروه ریاضی و تجربی اینکه در اون سال چه تعداد از داوطلبین این رشته رو انتخاب میکنن
   تعداد شرکت کننده
   و…
   هرکدوم از موارد بالا میتونن کفه ترازو رو تغییر بدن.

 2. Zahra گفت:

  سلام اقای دکتر میخوام روانشناسی شهر خودم دانشگاه دولتی قبول شم منطقه سه هستم تا چه رتبه ای میتونم قبول بشم خیلی برام مهمه خیلی ممنون میشم هرچه زودتر جواب بدین

 3. Zahra گفت:

  درسته ک گرایش بالینی رفته واسه ارشد راستش زیاد سر در نمیارم میگن ک باید دانشگاه روانشناسی قبول شی لیسانس بگیری بعد ارشد بالینی انتخاب میکنی

 4. Zahra گفت:

  رشتم تجربیه میخوام روانشناسی دانشگاه دولتی شهر خودم منطقه سه بخونم تا چه رتبه ای امکان قبولی هست

 5. Zahra گفت:

  سلام اقای دکتر میشه توی سایتتون رتبه ی قبولی دانشگاه دولتی رشته روانشناسی هر شهر یا منطقه رو بزارین مثلا تا این سقف رتبه میتونین دانشگاه شیراز قبول شین یا تا این رتبه میتونین دانشگاه یاسوج قبول شین ممنون

 6. مائده گفت:

  سلام رشتم ریاضی میخوام روانشناسی بخونم اما بعضی جاها نوشتن که روانشناسی از رشته ریاضی مثل رشته تجربی و انسانی نیست و صنعتیه.درسته؟بعدم برای این که اگه فرقی نداره برای این که رونشناسی دانشگاه تهران قبول شم حدود رتبم چقدر باید باشه؟

 7. negar lavasani گفت:

  با سلام من رشته ام ریاضیه ولی به من گفتن نمیتونم روانشناسی بالینی بخونم و داوطلب های رشته ی ریاضی فقط میتوانند روانشناسی صنعتی بخونند میخواستم بدونم ایا این موضوع صحت دارد یا خیر ؟و اگر درسته باید برای خوندن روانشناسی بالینی از رشته ریاضی چیکار کنم؟

 8. (ghazale)ashena گفت:

  میشه ضرایب دروس برای رشته ریاضی روهم بزاریدبرای قبولی روانشناسی صنعتی

 9. مریم گفت:

  سلام
  تاچه رتبه ای روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه (روزانه و شبانه )قبول میشه؟(از رشته تجربی بومی کرمانشاه)

 10. زهرا گفت:

  با سلام ببخشید من رشته ریاضی ام و هر کسی یه چیزی میگه ولی شنیدم میشه رفت روان شناسی و بعدش برای فوق لیسانس روان شناسی بالینی ادامه بدم درسته؟ و اگه میتونم روان شناسی برای لیسانس انتخاب کنم رتبه برای منطقه ۱ حدود چند میخواد

 11. نیلو گفت:

  سلام خسته نباشین.
  من رشتم تجربیه میخام سال ۹۷ کنکور بدم.
  برای قبول در دانشگاه آزاد تهران واسه روانشناسی چ رتبه ای باید بیارم؟
  شنیدم میگن دانشگاه های آزاد بدون آزمون هم قبول میکنن،درسته این موضوع؟

  • دکتر حسین رونقی دکتر حسین رونقی گفت:

   سلام به سایت دانشگاه مربوطه مراجعه کنید لیست رشته های بدون آزمون درج شده…رتبه قبولی بستگی به رقابتون داره که چه درصد هایی کسب کنند.

 12. fateme گفت:

  سلام ببخشید میخواستم بدونم قبولی دانشگاه دولتی برای روانشناسی از طریق کدوم رشته ادبیات یا تجربی راحتتره وبرای هررشته حداقل رتبه برای دانشگاه هایی مثل دانشگاه اصفهان چقدر باید باشه؟
  جدا بفرمایید لطفا حداقل رتبه برای ادبیات و حداقل رتبه برای تجربی ؟

  • واحد پاسخگویی دپارتمان دکتر رونقی واحد پاسخگویی دپارتمان دکتر رونقی گفت:

   سلام
   از طریق رشته تجربی حدود رتبه زیر ۵٠٠٠ منطقه یک،درصدای عمومی میانگین ۵٠ تا ۶٠
   درصدای اختصاصی میانگین ۴٠ تا ۴۵

   از طریق رشته ادبیات حدود رتبه منطقه یک زیر ۵٠٠ و درصدای
   ادبیات : ۵٠
   عربی : ۶٠
   معارف : ٨٠
   زبان: ۴۴
   ریاضی :٣۵
   اقتصاد: ٧٠
   ادبیات تخصصی: ۴٠
   عربی تخصصی : ۶٠
   تاریخ و جغرافیا : ١٠
   علوم اجتماعی: ۵٠
   فلسفه و منطق: ٣۵
   ووانشناسی : ٨۶
   راجع به اینکه از کدوم طریق راحت تره باید به میزان شرکت کننده ها و ظرفیت ها توجه کنین.

 13. Sepide گفت:

  سلام خسته نباشید
  روانشناسی بدون کنکور آزاد رو می صرفه برم !؟

 14. محبوبه گفت:

  سلام. من رشته م ریاضی هست. منطقه دو هستم. میخوام برای سال دیگه کنکور روانشناسی بیارم. برای قبولی تهران یا اصفهان باید حدودا رتبه م چند باشه؟
  میشه درصدهای قبولی روانشناسی از دانشگاه تهران برای بچه های ریاضی هم بذارید. ممنون میشم

  • واحد پاسخگویی دپارتمان دکتر رونقی واحد پاسخگویی دپارتمان دکتر رونقی گفت:

   سلام
   رتبه کشوری مورد نیاز دانشگاه اصفهان : حدود ۱۱۰۰۰
   برای دانشگاه تهران رتبه کشوری حدودا ۳۵۰۰ لازمه و درصدا به این صورته
   ادبیات فارسی ۷۳٫۴%
   عربی ۶۵٫۴%
   معارف ۶۶٫۷%
   زبان ۴۰٫۳%
   ریاضیات ۳۰٫۴%
   فیزیک ۴۸٫۹%
   شیمی ۴۰%

 15. ندا گفت:

  سلام..داوطلب تجربی هستم برای قبولی در رشته روانشناسی دانشگاه روزانه تبریز،چه رتپه ای از منطقه سه لازم هست؟؟؟

 16. نگین گفت:

  سلام اقای دکترمن رشتم انسانیه وامسال کنکور میدم یک سوال داشتم درمورد رشته روانشناسی…..میخواستم بدونم ایا توی رشته روانشناسی بعدازفارغ تحصیلی باید دوسال دوره طرح بگذرونیم اصلا رشته روانشناسی طرح داره یانه…..ممنون میشم جواب بدید

 17. عاطفه گفت:

  باسلام و خسته نباشد
  می خواستم بدونم ک برای قبول شدن رشته ی
  روانشناسی در دانشگاه دولتی تهران باید چه
  رتبه ای گرفت؟

 18. حوریا گفت:

  سلام. من رشته ی تجربی و کنکوری ۹۷ هستم.سهمیه منطقه دو .. از مازندران! روانشناسی رو دوست دارم و نکته جالب این رشته ارتباطیه که با کشور مورد علاقم داره. من شنیدم تو فرانسه این رشته خیلی رونق داره و صد البته برای ادامه تحصیل تو اون کشور باید مدرک معتبری داشته باشم مثلا فارغ التحصیل دانشگاه شیراز .. ولی نمیدونم جستجوی من کافی نبوده یا اصلا دانشگاه شیراز برای رشته روانشناسی مناسب نیست! خوشحال میشم راهنماییم کنین . چه رتبه ای باید بیارم برای قبولی در این رشته دانشگاه شیراز و اینکه ایا بنظرتون تو فرانسه اینده ای برای روانشناس ها هست؟! مرسی روزتون بخیر

 19. فاطمه گفت:

  سلام یه سوال مهم داشتم من فارغ التحصیل رشته تجربی هستم و منطقه۳ خوزستان،برای قبولی در رشته روانشناسی دانشگاه دولتی چه رتبه و درصد هایی لازمه؟؟

 20. محبوب گفت:

  سلام خسته نباشید، در صفحه ۱۶ دفترچه ثبتنام کنکور سراسری ۹۷ نوشته که دانش آموخته گان ارشد در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی فقط در پردیس خودگردان و مازاد حق تحصیل دارند. من ارشد هستم و تابحال روزانه نخوندم. آیامن هم مشمول این مصوبه هستم!؟ و اینکه ایا رشته های دیگر پزشکی مثل فیزیوتراپی، به طور روزانه میتونم بخونم یا نه؟

مشاوره خصوصی