۰۲۱ - ۲۸۴۲۴۴۶۵
شعار هفته : همه خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده، از درهایی وارد شده که آنها را به دقت بسته بودم. لرد بایرون.
نویسنده: دکتر رونقی 0 نظر 3763 بازدید

معرفی دانشگاه شهید بهشتی

%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

معرفی دانشگاه شهید بهشتی


دانشگاه شهید بهشتی در بهمن سال 1338 در منطقه ی اوین )غرب ولنجک و شرق درکه( با

مساحت 60 هکتار با نام دانشگاه ملی ایران توسط علی

شیخ السلام احداث شد.

این دانشگاه یکی از دانشگاه های دولتی ایران محسوب میشود و دانشجوهای خود را در سه

نوبت روزانه ، شبانه و دوره های الکتریکی می پذیرد.

دانشگاه شهید بهشتی تحت نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد و ریاست فعلی آن

بر عهده ی دکتر محمدمهدی طهرانچی است.

%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

دانشکده ها و پردیس ها

این دانشگاه دارای 19 دانشکده ی مختلف است که اسامی آنها به صورت ذیل آمده است :

دانشکده ی الهیات و ادیان ، دانشکده ی مهندسی و علوم کامپیوتر ، دانشکده ادبیات و علوم

انسانی ، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده حقوق ، دانشکده علوم اقتصادی و

سیاسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشکده ی علوم ریاضی ، دانشکده علوم زمین ،

دانشکده ی علوم زیستی ، دانشکده ی علوم شیمی و نفت ، دانشکده ی فیزیک ، دانشکده

مدیریت و حسابداری ، دانشکده ی معماری و شهرسازی ، دانشکده مهندسی انرژی و فن آوری

های نوین، دانشکده مهندسی هسته ای ، دانشکده مهندسی برق ، دانشکده مهندسی عمران ،

دانشکده آب و محیط زیست و دانشکده مکانیک و انرژی

همچنین این دانشگاه دارای سه پردیس مختلف شامل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور)

با 58 هکتار( ، پردیس علمی تحقیقاتی زیر آب ) با 10 هکتار( و پردیس دانشگاهی اکباتان )

با 1.5 هکتار( می باشد.

لازم به ذکر است از بین دانشکده های ذکر شده دانشکده ی مکانیک و انرژی ، دانشکده ی

برق و دانشکده ی عمران ، آب و محیط در پردیس فنی عباسپور قرار گرفته است.

دانشکده ی علوم زیستی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c

پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

دانشگاه شهید بهشتی دارای 10 پژوهشکده و 9 مرکز تحقیقاتی مختلف است که پژوهشکده ی

اعجاز قرآن ، پژوهشکده خانواده ، پژوهشکده علوم شناختی و مغز ، پژوهشکده علوم محیطی ،

پژوهشکده فضای مجازی ، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه ی دارویی ، پژوهشکده ی لیزر و

پلاسما ، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ، مرکز تحقیقات پروتیین و مرکز سنجش

از دور و GIS از جمله ی آن است.

رشته های دانشگاه شهید بهشتی

این دانشگاه در مجموع 230 رشته ی تحصیلی را ارائه می دهد که از این بین 45 رشته در

مقطع کارشناسی ، 123 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 62 رشته در مقطع دکتری است و

لیست رشته های ارائه شده در هر دوره به صورت زیر است :

کارشناسی :

زبان و ادبیات فارسی ، تاریخ ، علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی ، زبان و

ادبیات فرانسه ، زبان آلمانی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، فلسفه ، زبان و ادبیات عربی ، زبان

چینی ، زبان روسی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، حقوق ، شیمی ، شیمی گرایش فناوری

اطلاعات ، علوم سیاسی ، علوم اقتصادی ، آمار ، ریاضی گرایش کاربردی ، ریاضی گرایش

محض ، علوم کامپیوتر ، جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی ، ژئومورفولوژی ، جغرافیای

انسانی ، گرایش شهری ، روستایی ، زمین شناسی ،زیست شناسی گرایش زیست دریا ، زیست

شناسی گرایش علوم جانوری ، زیست شناسی سلولی ملوکولی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و

برنامه ریزی آموزشی ، روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی ، روانشناسی گرایش آموزش

کودکان استثنایی ، راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره ، فیزیک ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت

دولتی ، مدیریت مالی ، مدیریت صنعتی ، حسابداری ، آبادانی روستاها ، مهندسی معماری ،

مهندسی مکانیک نیروگاه ، مهندسی مکانیک ، مهندسی عمران ، مهندسی عمران کاربردی - -

عمران گرایش ساختمان های آبی ، مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار و نرم افزار ،

مهندسی علمی کاربردی عمران گرایش شبکه های آب و فاضلاب ، مهندسی علمی کاربردی - -

عمران گرایش سد و شبکه و مهندسی برق

دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر

%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1

کارشناسی ارشد :

تاریخ ، زبان و ادبیات انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی

زبانان ، پژوهش علوم اجتماعی )پژوهشگری علوم اجتماعی( ، مترجمی زبان انگلیسی ، فلسفه ،

زبان شناسی همگانی ، آموزش زبان آلمانی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فرانسه ،

مترجمی زبان فرانسه ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و

نوجوان ، فرهنگ و زبانهای باستانی ، مدرسی معارف اسلامی ، عرفان تطبیقی ، کلام تطبیقی ،

فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی و کلام اسلامی ، عرفان اسلامی ، تاریخ و تمدن

ملل اسلامی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی- -

فیزیولوژی ورزشی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی ، -

حقوق خصوصی ، حقوق بین الملل ، حقوق عمومی ، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق بشر ،

حقوق تجارت بین الملل ، حقوق مالکیت فکری ، حقوق محیط زیست ، حقوق اقتصادی ،

حقوق خانواده ، روانشناسی خانواده درمانی ، شیمی ، روابط بین الملل ، مطالعات منطقه ای ،

علوم اقتصادی ، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ، علوم سیاسی ، آموزش ریاضی ، آمار بیمه

، آمار اقتصادی و اجتماعی ، ریاضی ، علوم کامپیوتر ، آمار ریاضی ، جغرافیا و برنامه ریزی

شهری ، جغرافیای سیاسی ، جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی ، -

جغرافیای طبیعی ژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی ، زمین شناسی ، سنجش از دور -

سیستم اطلاعاتی جغرافیا ، زیست شناسی ، زیست دریا جانوران دریا ، محیط زیست ، -

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست با گرایش زیستگاهها و تنوع ، مدیریت آموزشی ، آموزش -

بزرگسالان ، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ، روانشناسی تربیتی ، مدیریت و برنامه ریزی

آموزش عالی ، برنامه ریزی درسی ، روانشناسی عمومی ، مشاوره خانواده ، علم اطلاعات و -

دانش شناسی ، مشاوره مدرسه ، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، مهندسی فناوری اطلاعات -

گرایش سیستم های چند رسانه ای ، فیتوشیمی ، علوم باغبانی ، شیمی دارویی ، فوتونیک ،

مدیریت بازرگانی ، مهندسی پلاسما ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت مالی ، مدیریت

صنعتی ، حسابداری ، مدیریت دولتی ، معماری ، طراحی شهری ، معماری منظر ، مدیریت

پروژه و ساخت ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، مطالعات معماری ایران ، مرمت و احیای

بناها و بافت های تاریخی ، بازسازی پس از سانحه ، مهندسی علمی کاربردی عمران گرایش

شبکه های آب و فاضلاب ، مهندسی عمران آب و فاضلاب ، مهندسی عمران آب های زیر - -

زمینی ، مهندسی عمران مهندسی زلزله ، مهندسی عمران مهندسی آب ، مهندسی مکانیک- - -

تبدیل انرژی ، مهندسی مکانیک مدیریت انرژی الکتریکی ، مهندسی مکانیک سیستم های - -

انرژی ، مهندسی مکانیک انرژیهای تجدید پذیر ، مهندسی مکانیک ایمنی بازرسی فنی ، - -

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ، مهندسی مکانیک مکانیک جامدات ، مهندسی عمران- - -

مهندسی رودخانه ، مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی ، مهندسی برق مخابرات ، کشاورزی- - -

اکولوژی ، مهندسی فضایی ، دینامیک پرواز و کنترل ، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر ،

مهندسی هوافضا سازه های هوایی ، مهندسی هسته ای ، مدیریت در سوانح طبیعی )سیل و -

زلزله( ، مهندسی عمران مکانیک خاک و پی ، مهندسی برق الکترونیک ، مهندسی برق قدرت - - -

، مهندسی کامپیوتر نرم افزار ، مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر ، مهندسی مکانیک- - -

دینامیک، کنترل و ارتعاشات ، شیمی پلیمر ، شیمی کاتالیست ، اندیشه سیاسی در اسلام و نانو

زیست فناوری

دکتری :

زبان و ادبیات فارسی ، آموزش زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، زبان و ادبیات فرانسه ،

زبان و ادبیات عرب ، فلسفه ، پژوهش علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی ،

جماعه شناسی مسائل ایران ، تاریخ ، ایران شناسی جامعه شناسی ، زبان شناسی همگانی ، - -

مدرسی معارف اسلامی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، حقوق عمومی ، حقوق کیفری و جرم

شناسی ، حقوق بین الملل ، حقوق خصوصی ، حقوق نفت و گاز ، شیمی ، علوم اقتصادی ،

علوم سیاسی ، روابط بین الملل ، آمار ، آمار ریاضی ، آموزش ریاضی ریاضی ، ریاضی گرایش

محض ، علوم کامپیوتر ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، زمین

شناسی در 8 گرایش ، فیزیولوژی جانوری ، زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی ،

زیست دریا ، علوم شناختی گرایش مدل سازی شناختی ، علوم شناختی گرایش روانشناسی

شناختی ، مدیریت آموزشی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی تربیتی ، آموزش عالی در 5

گرایش ، آموزش بزرگسالان ، فیزیک ، فیتوشیمی ، فوتونیک ، مدیریت دولتی گرایش سیستم

ها ، مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی ، معماری ,

طراحی شهری ، مهندسی مکانیک در گرایش های مکانیک جامدات ، دینامیک ، کنترل و

ارتعاشات و تبدیل انرژی ، مهندسی عمران ، مهندسی برق گرایش معماری کامپیوتر ،

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ، مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی ، -

مهندسی هسته ای ، محیط زیست ، مهندسی پلاسما و حسابداری

امکانات

از امکانات این دانشگاه می توان به :

پارک علمی تحقیقاتی زیر آب شهرستان سوادکوه مازندران -

کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد

گروه معارف اسلامی

خوابگاه های دانشجویی

وبگاه رایانه

اداراه ی بهداشت ، امور درمان و دانشجویان

مرکز خدمات مشاوره ای

اداره ی تربیت بدنی

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه شامل کانون های مختلف دانشجویی ، تشکل های

دانشجویی ، نشریات دانشجویی ، انجمن های علمی دانشجویی ، ستادهای فرهنگی و ادارات

فرهنگی اشاره کرد.

اعضای هیئت علمی

این دانشگاه دارای 9562 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری )تحصیلات تکمیلی( ، 8215

دانشجوی کارشناسی و 860 عضو هیئت علمی است.

از بین اساتید هیئت علمی این دانشگاه ، دکتر احمد خاتمی ، محمد مهدی طهرانچی ، ناصر

صفری به ترتیب اساتید نمونه در کشوری در سال های 90 ، 91 و 93 شناخته شده اند.

همچنین در دانشکده ی مهندسی و علوم کامپیوتر این دانشگاه 1 استاد تمام ، 6 استادیار ، 5

دانشیار و 1 مربی و در دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی ، 4 استاد تمام ، 28 استادیار و

11 دانشیار و در دانشکده ی حقوق 13 استاد تمام ، 33 استادیار و 14 دانشیار و همچنین در

دانشکده ی مدیریت و حسابداری 3 استاد تمام ، 31 استادیار و 13 دانشیار وجود دارد.

برای کسب اطلاع از درجه ی علمی اساتید سایر دانشکده ها به سایت دانشگاه شهید بهشتی

مراجعه کنید.

جایگاه دانشگاه در ایران و جهان

در آخرین رتبه بندی نظام رتبه بندی QS در سال 2016 - 2017 دانشگاه شهید بهشتی یکی

از 5 دانشگاه برتر ایران شناخته شده است.

این دانشگاه برای اولین بار توانسته در این لیست حضور پیدا کند و با کسب رتبه ی 701 در

جمع 916 دانشگاه برتر جهان جای گیرد.

همچنین به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

دانشگاه شهید بهشتی رتبه ی 5 کشوری را پس از دانشگاه های صنعتی شریف ، علم و صنعت

، امیر کبیر و تهران کسب کرده است.

نشانی

این دانشگاه واقع در تهران ، بزرگراه شهید چمران ، خیابان یمن ، میدان شهید شهریاری و

بلوار دانشجو است.

کد پستی : 198396411

http://www.sbu.ac.ir/ سایت:

نشانی پردیس 2 دانشگاهی شهید بهشتی : تهران ، شهرک اکباتان ، فاز 3 ، جنب بیمارستان

صارم

http://www.sbu.ac.ir/pardis/PARDIS2/Pages/default.aspx وبسایت :

شماره ی تماس : 29908000 - 021

نشانی پردیس فنی شهید عباسپور : تهران ، میدان نوبنیاد ، انتهای اتوبان شهید بابایی ،

نرسیده به حکیمیه

http://www.sbu.ac.ir/pardis/ace/Pages/default.aspx وبسایت :

شماره ی تماس : 73931 - 021 و 73932866 - 021

%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82

برچسب ها:(معرفی دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده ها و پردیس ها،رشته های تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی تهران،اساتید دانشگاه شهید بهشتی ،امکانات دانشگاه شهید بهشتی،آدرس وسایت دانشگاه شهید بهشتی،اعضای هیئت هلمی دانشگاه شهید بهشتی،دکتر رونقی،مشاور برتر کنکور،مشاوره کنکور،معرفی دانشگاه ها،مشلاوره تلفنی و حضوری کنکور،)

 

  روند کاری دپارتمان مشاوره دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتر رونقی

  متشکل از مشاوران پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی از دانشگاه های معتبر کشور، با مدیریت دکتر رونقی می باشد. با سابقه بیش از 7 سال فعالیت در حوزه کنکور و دارای مجوز رسمی از نهاد های مربوطه این افتخار را دارد که در طی این سالها رتبه های بسیاری را پرورش دهد و رموز موفقیت و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزانی که رویایی رتبه برتر شدن را در سر دارند ، قرار دهد. بیشتر بدانید...

  برنامه ریزی شخصی سازی شده

  برنامه ای که با آزمون های آزمایشی ، مدرسه، ساعت مطالعه و کلاس های خصوصی دانش آموزان هماهنگ می باشد. و به طور جزئی مشخص می کند که دانش آموز چه مبحثی را چند ساعت و چطور مطالعه کند . برنامه ریزی براساس تاکید بر نقاط ضعف دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است و مشخص می کند که دانش آموز بر اساس توانایی که دارد روزانه چه مقدار تست کار کند. بیشتر بدانید...

  مشاوره حرفه ای

  دانش آموزان در ساعات خاصی از روز می توانند سوالات خود را از مشاوران بپرسند و راهنمایی های لازم را از مشاور خصوصی خود دریافت کنند.از طرفی هر دانش آموز در ماه 4 جلسه مشاوره تلفنی دارد که با دریافت نوبت قبلی می تواند با مشاور شخصی خود مکالمه کند و مشکلات خود را با وی در میان بگذارد و تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد صورت پذیرد. بیشتر بدانید...

  پیگیری منظم

  در ساعاتی خاصی از روز از دانش آموز در خواست گزارش کار می شود. و روند مطالعه و کارنامه های دانش آموز تحلیل و بررسی می شود و توصیه های لازم در جهت بهبود عملکرد دانش آموز و رفع اشتباهات و نقاط ضعف وی گفته می شود. مشاوران با نوبت تماس های تلفنی به دانش آموزان نکات مهم و راهکارهای لازم برای پیشرفت دانش آموزان را به آنها آموزش میدهند و انگیزه رقابت و تلاش برای رسیدن به هدف را در دانش آموزان تقویت میکنند. بیشتر بدانید...

  آزمون آنلاین

  از دانش آموزان هر ماه هماهنگ با آزمون های آزمایشی که شرکت می کنند پیش آزمونی به صورت آنلاین گرفته می شود که سوالات آزمون کاملا استاندارد ،حرفه ای و شبیه ساز کنکور می باشد.که حتی دانش آموزان می توانند به جای شرکت در آزمون های آزمایشی سایر موسسات،به طور مستقل در این آزمون شرکت نمایند و از جامعه آماری خوب و امنیت بالای سوالات و کارنامه تحلیلی این آزمون بهرمند گردند. این آزمون برای افزایش مهارت آزمون دادن و کاهش استرس دانش آموزان در آزمون های آزمایشی تهیه و طراحی شده است. همچنین استفاده از آزمون آنلاین برای افرادی که توانایی حضور در آزمون های آزمایشی موسسات ندارند،بسیار مفید است. لازم به ذکر است که هزینه آزمون های آنلاین دپارتمان دکتر رونقی در مقابل امکاناتی که به دانش آموزان ارائه می دهد،بسیار مقرون به صرفه است. بیشتر بدانید...

  پنل شخصی دانش آموزان

  دپارتمان مشاوره وبرنامه ریزی دکتر رونقی برای ارتباط هرچه بهتر دانش آموزان با مشاوران خود و جلوگیری از حواشی نرم افزار هایی چون تلگرام که عملا شاهد آن بودیم که موجب برهم زدن تمرکز دانش آموزان می شود، پنلی خصوصی برای دانش آموزان در قالب سایت و اپلیکیشن طراحی کردیم که بتوانند بسیار راحت با مشاور خود در ارتباط باشند و از این پنل نمودار پیشرفت خود را مشاهده کنند و به نقاط ضعفشان پی ببرند و در صدد هرچه سریعتر رفع آن برآیند. بیشتر بدانید...

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی این افتخار را داشته است که از اکثر استان ها و شهرهای کشور و حتی کشور های حاشیه خلیج فارس در خدمت دانش آموزان عزیز باشد. بیشتر بدانید...

  تلگرام دکتر رونقی

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  عضویت در کانال
  صفحه اینستاگرام

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  مشاهده پروفایل

  ورود به حساب کاربری
  مرا به خاطر بسپار
  ثبت نام | بازیابی رمز عبور
  جستجو