پیام های انگیزشی :

مروری بر نکات مهم جانداران بخش اول(زیست)

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۲ مرداد ۱۳۹۶

مروری بر نکات مهم جانداران بخش اول(زیست)

در این سلسله مقالات به بررسی نکات ویژه و ترکیبی فصول مختلف می پردازیم.که معمولا روند

سوالات به صورت ترکیبی و یا تحلیلی می باشد

با پیشرفت گیاهان اندازه گامتوفیت انها کوچک می شود و اسپروفیت بزرگ می شود .

در داخل لوله گرده گیاهان دانه دار می توان حداکثر سه هسته و حداقل یک هسته دید .

لوله گرده در گیاهانی دیده می شود که تاژک . سانتریول ندارند .

هر گیاهی که در سلول های خاص خودش تاژک دارد لوله گردهکیسه گردهتخمکتخمدان

 – بساککیسه رویانی ندارد

در گیاهانی که هاگ خود راپراکنده می سازند . گامتوفیت قطعا مستقل است ) خزه . سرخس (

زیگومیست ها هاگ های خود را پراکنده نمی سازند و در خود نگه می دارند مثل گیاهان دانه دار

اسکومیست ها و یازیدیومیست ها مانند خزه و سرخس هاگ ها را پراکنده می سازند .

در بازیدیومیست ها و خزه و سرخس هاگ ها در خاک رشد می کنند ) مرطوب (

امیبکپک مخاطیمژکداران ) پارامسیتریکودینا ( غذایشان باکتری می تواند باشد

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که تراکئید ندارد

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که اسپروفیتش روبیسکو نداشته باشد

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که گامتوفیت و اسپروفیتش در غشای

 تیلاکوئید زنیرهانتقال الکترون دارد

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند قطعا برای تولید هاگ کرموموزوم های همتا از هم جدا می شوند .

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند قطعا درون انتریدی خود چندین انتروزوئید دارند

این مقاله را از دست ندهید:  متداول ترین نکات کنکور تجربی

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که در روی گامتوفیت ماده چندین

 تخمزا دارند اما در هر ارکگن فقط یک تخمزا.

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که مانند کاهوی دریایی گامتوفیت ها

 جدا از هم هستند

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که مثل کاهوی دریای گامتوفیت و

 اسپروفیتش فتوسنتز کننده اند

در گیاهانی که دانه دارند می توان گیاهی را یافت که در دانه بالغش عدد کروموزومی بخش خاصی

 متفاوت با بقیه باشد

در گیاهانی که عناصر اوندی دارند قطعا در لقاحشان دو هسته به کیسه رویانی اضافه میشود

در گیاهانی که عناصر اوندی دارند قطعا نمی توان گفت سلول های دو هسته ای فقط در کیسه

 رویانی هستند که در کیسه گرده هم دیده میشود

در گیاهانی که عناصر اوندی دارند قطعا با میتوز می توانند گامت تولید کنند

در گیاهانی که عناصر اوندی دارند قطعا نمی توان گفت گامت هایشان کروموزوم همتا ندارند .( گل مغربی دارد)

در گیاهانی که عناصر اوندی دارند قطعا می توان گفت در تخمک ها ملی مشابه ارکگن گیاهی است که ریشه ندارد

در گیاهانی که عناصر اوندی دارند قطعا در کیسه گرده و تخمک وجه مشترکی به نام وجود پوسته

 – و سلول هاپلوئید وجود دارد .

در گیاهانی که عناصر اوندی دارند قطعا در کیسه گرده رسیده انها سلول ها ژنوتیپ یکسانی دارند

در گیاهانی که عناصر اوندی دارند قطعا در کیسه گرده رسیده انها سلول ها فنوتیپ یکسانی ندارند

در گیاهانی که عناصر اوندی دارند می توان گفت تشکیل سلول در قسمت مادگی انجام می شود ..

این مقاله را از دست ندهید:  مروری بر نکات مهم گلبول های قرمز(زیست 1)

در گیاهانی که عناصر اوندی دارند قطعا تمام سلول ها سانتریول ندارند

در گیاهانی که عناصر اوندی دارند قطعا تمام سلول ها سلولز و لان دارند

در همه گیاهان در سلول های زنده قابل تقسیم می توان جدا شدن کروماتید های خواهری را یافت

در جاندارانی که رویان یافت می شود قطعا نمی توان گفت سانتریول دارند

پویان پدرام

با تشکرفراوان از دکتر پیری علم بابت کمک در جمع آوری مطالب.

 

323 بازدید

نظرات شما

    نظرات و نوشته های ارزشمندتون رو برای ما بنویسید :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

  1. فائزه گفت:

    ممنون بابت مطالب مفیدتون

مشاوره خصوصی