پیام های انگیزشی :

مباحث پرتکرار در درس ریاضیات تجربی

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

مباحث پرتکرار در درس ریاضیات تجربی

⭕ترتیب بندی مباحث پرتکرار در درس ریاضیات تجربی با اولویت اهمیت:

 

✅١)احتمال

⚪قانون دو جمله ای یااستفاده از ابزار ترکیب در احتمال و برداشتهای یکی یکی

⚪سوال ترکیبی از قوانین احتمال

 

✅٢)درجه دوم

⚪رابطه اصلی و فرعی بین ریشه

⚪ساخت معادله درجه دوم از روی معادله درجه دوم

⚪تغییر متغیر

 

✅٣)تعیین علامت

⚪حل نامعادله شامل قدر مطلق

⚪استفاده از روش هست و نیست

⚪سوال غیر مستقیم در سایر مباحث

 

✅۴)تصاعد

⚪مجموع جملات تصاعد حسابی و هندسی و تست ترکیبی از فرمول ها شبیه سوالات سالهای قبل

 

✅۵)ماتریس

⚪معکوس ماتریس و ترکیب آن با دترمینان و ضرب

 

✅۶)تابع

⚪وارون

⚪ترکیب تابع

⚪یک به یک بودن

⚪مقدار گذاری به ویژه در توابع نمایی

 

✅٧)لگاریتم

⚪رشد و زوال

⚪معادله لگاریتمی

⚪رسم تابع لگاریتمی

 

✅٨)مثلثات

⚪معادله مثلثاتی

⚪اتحادهای مثلثاتی به ویژهCos(2x استفاده غیر مستقیم در سایر مباحث)

 

✅٩)حد و پیوستگی

⚪پیوستگی تابع در نقطه مرزی

⚪حد مبهم و ترکیب آن با قدرمطلق و حد در بی نهایت)

 

✅١٠)مشتق

⚪مشتق گیری از مثلثاتی و رادیکالی و کسری

⚪آهنگ تغییرات

⚪شرایط مشتق پذیری در یک نقطه

⚪مشتق گیری قدرمطلق و براکت

⚪مشتق ضمنی

⚪مشتق ترکیب تابع

 

✅١١)کاربرد مشتق

⚪معادله خط مماس و قائم

⚪ترسیم نمودار

⚪عطف و تقعر

⚪اکسترمم مطلق

⚪اکسترمم نسبی

 

✅١٢)انتگرال

⚪انتگرال قدرمطلق و براکت

⚪انتگرال مثلثاتی و ساده کردن آن از روی اتحادها

⚪مساحت و مساحت جبری

⚪قضیه اول انتگرال

 

✅١٣)آمار

⚪شاخص های پراکندگی

⚪جدول های آماری و نمودارها به ویژه دایره ای و ساقه برگ و جعبه ای و میله ای

این مقاله را از دست ندهید:  چگونه شکل های کتاب درسی را بخوانیم؟

 

✅١۴)دنباله ها

⚪همگرایی

⚪کرانداری

⚪یکنوایی

 

⭕مباحث داخل پرانتز در هر فصل طبق پرتکرار بودن آن طبقه بندی شده است.

 

⭕بنابراین مطالعه طبق ترتیب بندی فوق?بالای ٩٠درصد تستهای کنکور را شامل خواهد شد.?

 

1,544 بازدید

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره خصوصی