پیام های انگیزشی :

قوائد تکنیکی و پر تکرار زبان پیش دانشگاهی

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۸ تیر ۱۳۹۶

قوائد تکنیکی  و پر تکرار زبان پیش دانشگاهی

کاربرد افعال کمکی در زمان گذشته :

 

نکته : مصدر کامل بدون have+pp)  ،to) بعد از افعال کمکی می آید و زمان جمله را به گذشته می برد.

 

۱ :Must در معنی : باید

بیان اجبار و ضرورت انجام کار

 

مثال :

you must study hard now  زمان حال

مثال :

you had to study hard last year  زمان گذشته

 

فعل کمکی must براى بیان اجبار در زمان حال یا آینده نزدیک و had to براى بیان اجبار در زمان گذشته به کار میرود.

 

۲: must  حتما

بیان حدس و گمان و یقین که حاصل یک نتیجه گیری منطقی است

مثال :

in the morning all the streets ware wet

      It must have rained during last night  حتما باران باریده

 

۳: should بهتر است

پند و توصیه

مثال :

 you should study hard now زمان حال

You should have studied hard last year (but you didn’t)

 

شما بهتر بود سال گذشته سخت مطالعه می کردید (ولی این کار را نکردید )

مثال :

you should have called us yesterday

شما بهتر بود دیروز به ما تلفن می کردید.

 

۴: Shouldn’tنمی بایستی

 

مثال :

 Ali ate much food last night. He is sick now

       He shouldn’t have eaten much food last night

او نمی بایست شب گذشته زیاد غذا می خورد

 

نکته : حالت معلوم have pp

                حالت مجهول  have been pp

۵may-might شاید -احتمال ضعیف

احتمال مثبت :

 I lost my bag

      You may / might have left it in the shop

این مقاله را از دست ندهید:  لقمه هایی تکنیکی از مباحث پر تکرار به روش رتبه ها

کیفم را گم کردم .

شاید آن را در فروشگاه جا گذاشته اید.

 

احتمال منفی :

He didn’t come to the meeting yesterday

      He may / might not have known about it

 

 

 

 مترادفات درس ۸ پیش دانشگاهی

 

Impression=effect-influence=impact

Various=different

Capacity= ability

Achievement=success

Serious=important-not funny

Care for=look after-take care of

Performance=action

Complex=complicate

Elementary=primary

Intention=purpose

Gain=obtain -get

Task=hard work

 

211 بازدید

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره خصوصی