پیام های انگیزشی :

قدرت ذهن

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۱۶ آبان ۱۳۹۵

photo_2016-11-03_01-28-06

قدرت ذهن

ﻟﻄﻔﺎ ۱۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ، ﻓﻘﻂ ۱۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﻴﺪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ‏«لیمو ﺗﺮﺵ‏»
ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﺪ!!
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺩﻫﺎﻧﺘﻮﻥ ﺑﺰﺍﻕ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻴﮑﻨﻪ.
ﺍﯾﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﺭو‌ ﺯﺩیم ﮐﻪ ﺑﮕیم  ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎ ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ،
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﯿﺪﻩ!

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ ۱۰ﺩﻗﯿﻘﻪ،
۱۰ﺳﺎﻋﺖ،
۱۰ﺭﻭﺯ
ﻳﺎ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ می کنید، ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻳﺎ ﮐﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ، ﭼﻪ تأﺛﯿﺮﺍﺕ ﻭﯾﺮﺍﻧﮕﺮﯼ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺮﻋﮑﺴﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﻩ…
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ۱۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ،
۱۰ﺩﻗﯿﻘﻪ،
۱۰ﺭﻭﺯ،
۱۰ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺴﺎئل ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﻴﺪﻥ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ می شید…

ﻣﺜﺎﻝ «لیمو ﺗﺮﺵ» ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ،
که ﺗﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ، ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺗﺎ ۲۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﻮﻥ ﺑﺪﯼ، ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ می زﻧﯽ!
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﮑﺮﻱ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﭼﯿﻪ؟
ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﭼﯿﻪ؟

این مقاله را از دست ندهید:  مقایسه کردن ممنوع
1,324 بازدید

نظرات شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره خصوصی
برترین کانال کنکوری کشور
بزرگترین و بهترین دورهمی کنکوری هاهر روز با کلی نکات مشاوره ای اخبار کنکوری کلیپ های انگیزشی کارنامه های کنکوری
برنامه جمع بندی آمادگی 100 درصد در 70 درصد مباحث کنکور