پیام های انگیزشی :

تکنیک های قرابت معنایی به سبک خلاصه های نفرات برتر(۷)

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۸ تیر ۱۳۹۶

تکنیک های  قرابت معنایی به سبک خلاصه های نفرات برتر(۷)

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ,

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ

 ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ

 ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ اﺳﺖ…

 

 ادبیات سال سوم:

 

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده ، پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد.

مفهوم: بخشش و بخشایندگی خداوند، ستار العیوب بودن خداوند و روزی رسان بودن او .

ارتباط معنایی دارد با:

 ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز/ کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

مفهوم: فنای عشقان

ارتباط معنایی دارد با : مفهوم ۴

 ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم / وز هر چه گفته اند و شنیده ایم و خوانده ایم

مفهوم: خداوند وصف ناپذیر است

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲۰

پهلوی با دندون ببر کباب می خوره

مفهوم: راحت طلب نبودن شاهان پهلوی

امیدوار بود آدمی به خیر کسان / ما را به خیر تو امید نیست شرمسان

مفهوم: اگر نیکی در حق مردم نمی کنی بدی هم نکن

ارتباط معنایی دارد با:

 غرض من آنست که تاریخ پایه ای بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گردانم ، چنانکه ذکر آن تا آخر روزگار باقی بماند

مفهوم: نوشته ام ابدی باشد و پر معنا

ارتباط معنایی دارد با:

… و تضریب کردی و المی بزرگ بدین چاکر رساندی

مفهوم: زیر آب دیگران را با سخن چینی زدن

کفی راد دارد دلی پر زدرد

مفهوم: بخشنده است و دلش پر از عدل و داد است.

این مقاله را از دست ندهید:  نحوه مطالعه درس فلسفه و منطق

مرا نام باید که تن مرگ راست!

مفهوم: آبرو از جان با ارزش تر است.

دریاب کنون که نعمتت هست به دست/ کاین دولت و ملک می رود دست به دست

مفهوم: ناپایداری قدرت( مفهوم ۱۰)- توصیه به محبت به دیگران

ارتباط معنایی دارد با:

 این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد/ اجر صبری است کزان شاخه نباتم دادند

مفهوم: رسیدن به خوشی در اثر ارتباط با خدا

ارتباط معنایی دارد با:

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب/ مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران/ کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

مفهوم: دشواری جدا شدن از یار

چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت/ باقی نمی توان گفت الا به غمگساران

مفهوم: درد عشق را فقط عاشق هجران دیده می فهمد.

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۵

از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست

مفهوم: سر انجام همه مخلوقات مرگ است

ارتباط معنایی دارد با:

 دوستت دارم از این رو که مکافاتت می کنم

مفهوم:خداوند بندگان مقرب تر را بیشتر و سخت تر مورد زجر و آزمایش قرار می دهد.

ارتباط معنایی دارد با:

 زر عزیز آفریده است خدای/ هر که خوارش بکرد خوار بشد

مفهوم: پول و ثروت دنیا عزیز است ( این مفهوم ، هنجار کنی یا به عبارت دیگر آشنایی زدایی دارد)

 ارتباط معنایی دارد با:

 مرا تا عشق صبر از دل براندست/ بدین امید جان من بماندست

مفهوم: ستایش امید

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۹

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود/ وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.

این مقاله را از دست ندهید:  نکات جمعبندی درصدآور تجربی

مفهوم: نکوهش تکرار و توصیه به نوآوری

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲۴

  خاک سیه بر سر او کزدم  تو تازه ند/ یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود

مفهوم: سخن و عنایات و توجه حق موجب پیشرفت آدمی است و راه دیگری ندارد.

ارتباط معنایی دارد با:

 

870 بازدید

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره خصوصی