پیام های انگیزشی :

تکنیک های قرابت معنایی به سبک خلاصه های نفرات برتر(۸)

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۸ تیر ۱۳۹۶

تکنیک های  قرابت معنایی به سبک خلاصه های نفرات برتر(۸)

اگر از صد نفر بپرسید متضاد کلمه موفقیت چیست؛ اکثرشان می‌گویند شکست.

اما این اشتباهی بزرگ است؛

متضاد کلمه موفقیت، تلاش نکردن است

 

 

بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید/ بنگر که از این چرخ  جفا پیشه چه برخاست

مفهوم: عاقبت مغرور شدن نابودی است.

زی تیرنگه کرد و پر خویش بر او دید/ گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست

مفهوم: همه پیشامدها برگردن خود انسان است.

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۴

بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت / امروز همه روی جهان زیر پر ماست

مفهوم: لات زدن و خود ستایی

ارتباط معنایی دارد با:

 کرد فرامش ره و رفتار خویش/ مانده غرامت زده از کار خویش

مفهوم: نکوهش تقلید کورکورانه

ارتباط معنایی دارد با:

تو را که این همه گفت است و گوی بردرمی/ چگونه از تو توقع کند کسی کرمی

مفهوم: خسیس بودن فرد چانه زننده

باچشم های عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم.

مفهوم: هر موجودی نشانی از خداست و با دیدن او پی به وجود خدا می بریم- نگرش با بصیرت

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۱

فردا که گل زخم ها را عشاق شاهد بگیرند/ واحسرتا نیست ای دل ، زخمی گواه من و تو

مفهوم: محاکمه درونی شاعر از اینکه زخمی در راه خدا ندارد- خود اتهامی

ارتباط معنایی دارد با:

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید /شرمنده رهروی که عمل به مجاز نکرد

آن عید یاد باد که از بام و برمرا/ هر دو پیام یارو خط دلبری آمدی

این مقاله را از دست ندهید:  چگونه مسائل شیمی را حل کنیم؟

مفهوم: افسوس از خوشی های گذشته= مفهوم درس بوی جوی مولیان

ارتباط معنایی دارد با:

دل در این پیر زن عشوه گر دهر مبند/ کاین عجوزه عروس هزار داماد است

مفهوم: ناپایداری و بی وفایی دنیا

ارتباط معنایی دارد با:مفهوم ۹

دل هر ذره را که بشکافی / آفتابیش در میان بینی

مفهوم: هر جزئی از طبیعت نشانی از خداست- نگرش با بصیرت( مفهوم ۱۱)

ارتباط معنایی دارد با:

جان گدازی اگر به آتش عشق/ عشق را کیمیای جان بینی

مفهوم: عشق موجب تعالی است

ارتباط معنایی دارد با : مفهوم بیت ۶

شمع جویی و آفتاب بلند / روز بس روشن است و تو در شب تار

مفهوم: نکوهش غفلت انسانها از خداوند

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۳

چشم بگشا به گلستان و ببین/ جلوه آب صاف در گل و خار

مفهوم: موجودیت یافتن از یک منبع واحد و از کثرت به وحدت روی آوردن

ارتباط معنایی با : زکثرت جان را غم و اندوه می زاید / به وحدت آی تا خود را همیشه شادمان بینی

شود آسان ز عشق کاری چند/ که بود نزد عقل بس دشوار

مفهوم: تقابل عقل و عشق

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲

تا به جایی می رسی که می نرسد / پای اوهام و پایه افکار

مفهوم: اوج مقام و تعالی انسان

ارتباط معنایی دارد با: 

 هر کسی را سیرتی بنهاده ام/ هر کسی را اصطلاحی داده ام

مفهوم: به هر کسی شیوه ای اموخته شده تا منظور و مقصود خود را بیان کند.

ارتباط معنایی دارد با:

 لعل را گر مهر نبود باک نیست / عشق را دریای غم غمناک نیست

این مقاله را از دست ندهید:  تکنیک های قرابت معنایی به سبک خلاصه های نفرات برتر(1)

مفهوم: ارزشمند بودن در ذات و قابلیت ذاتی

ارتباط معنایی دارد با:

 هیچ ترتیبی و آدابی مجوی/ هر چه می خواهد دل تنگت بگوی

مفهوم: هر طور که می خواهی خدا را عبادت کن

قل کل یعمل علی شاکلته

مفهوم: هر کس مطابق سرشت خود عمل می کند

ارتباط معنایی دارد با:

 

 مجموعه ای می بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان کشد

مفهوم: کشیدن بار امانت  عشق  توسط انسان که حتی کوه از کشیدن آن عاجز ماند.

ارتباط معنایی دارد با:

 خلق الانسان من صلصال کالفخار

مفهوم: آفرینش انسان از گل خشک

ارتباط معنایی دارد با:

562 بازدید

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره خصوصی