پیام های انگیزشی :

تنوع مرور در دوران جمعبندی با لقمه های تکنیکی رتبه ها

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

تنوع مرور در دوران جمعبندی با لقمه های تکنیکی رتبه ها

زیست

گوارش

 

ساختار لوله گوارش در انسان در تمام طول آن از خارج به داخل عبارتند از : لایه های پیوندی ، ماهیچه ای طولی ، ماهیچه ای حلقوی ، زیر مخاطی و مخاطی .

 

 لایه پیوندی خارجی در حفره شکمی تشکیل دهنده ی بخشی از پرده صفاق (روده بند ) است .

 

 پرده صفاق ، اندامهای  موجود در حفره شکمی را از خارج به هم وصل می کند .

 

لایه ماهیچه ای به صورت یک لایه حلقوی در داخل و یک لایه طولی در خارج است.

 

لایه  ی ماهیچه ای در دهان و حلق و انتهای راست روده  از نوع مخطط و ارادی است.

 

لایه ی ماهیچه ای در دیگر نواحی از نوع صاف و  غیر ارادی است.

 

عمل لایه ی ماهیچه ای ایجاد حرکات مختلف در لوله گوارش و مخلوط کردن محتویات آن است.

 

در معده علاوه بر ماهیچه طولی و حلقوی ماهیچه های مورب هم دیده می شوند که داخلی ترین لایه ماهیچه ای را می سازند.

 

لایه زیر مخاطی ، لایه پیوندی با رگ های خونی فراوان و رگ های لنفی و اعصاب است که مخاط را از ماهیچه جدا می کند .

 

لایه مخاطی لوله گوارش ، بافت پوششی با آسترپیوندی است که در دهان و مری  سنگفرشی مرکب ودر روده و معده استوانه ای ساده است .

 

لایه مخاطی موکوز ترشح می کند و در اکثر نواحی چین خورده است.

زیست

سلول_گیاهی

 

۱-سلول هایی که قدرت میتوز دارند:مریستم و  پارانشیم جوان

این مقاله را از دست ندهید:  نحوه مطالعه ریاضیات گسسته

 

۲-سلولهایی که قدرت میوز دارد:پارانشیم (خورش) . سلول مادر دانه گرده

 

۳-سلول بدون واکوئل:سلول بنیادی (مریستم)

 

۴-سلول فتوسنتز کننده :کلرانشیم ،سلول های نگهبان روزنه و گاهی کلانشیم

 

۵-کم ترین فضای بین  سلولی :مریستم

 

۶-سلول با ضخیم ترین دیواره نخستین :کلانشیم

 

۷-سلول با متنوع ترین اعمال: پارانشیم (هم فتوسنتز می کند،هم آب و مواد غذایی ذخیره می کند،هم در ترشح نقش دارد)

 

۸-بیشترین فضای بین سلولی :پارانشیم

 

۹-سلول با دیواره ناهمگن (غیر یکنواخت):کلانشیم  و سلول های نگهبان روزنه(دیواره داخلی سلول های نگهبان روزنه قطورتر است)

 

۱۰-سلول با بیشترین میتوکندری(سلول همراه)

 

۱۱-بیشترین تعداد انواع سلول در یک بافت(بافت هادی ابکش)

 

۱۲-بزرگترین واکوئل:پارانشیم بالغ و سلول آبکشی

 

۱۳-سلول زنده بدون هسته:سلول آبکشی

 

۱۴-سلول های مریستمی بیشتر با تقسیم شدن ،سلول های پارانشیمی بیشتر با بزرگ شدن و سلول های کلانشیمی فقط با بزرگ شدن سبب رشد گیاه می شوند.

سلول الکترولیتی روی-مس

 

(شیمی ۴- الکتروشیمی)

 

سلولهای الکترولیتی برخلاف سلولهای گالوانی خودبخودی نیستند و به اعمال جریان الکتریکی بیرونی نیاز دارند.

 

در سلولهای الکترولیتی علامت آند مثبت و علامت کاتد منفی است (برخلاف سلولهای گالوانی)

 

در سلول الکترولیتی که مس به پایانه مثبت متصل شده باشد نقش آند را ایفا کرده و اکسید میشود (میله مسی کاتد نازکتر می شود)

 

فلز روی که به پایانه منفی متصل است نقش کاتد را ایفا کرده و یونهای روی در محلول در کاتد احیا شده و میله روی ضخیمتر میشود.

 

با اکسایش مس در خانه آندی، الکترولیت خانه آندی بار مثبت پیدا  میکند و برای خنثی ماندن، آنیونهای پل نمکی به سمت خانه آندی حرکت میکنند( همانندسلول گالوانی)

این مقاله را از دست ندهید:  لقمه های تکنیکی جمع بندی صد زنها

 

با احیای یون Zn در خانه کاتدی، اکترولیت این خانه بار منفی پیدا میکند و کاتیونهای پل نمکی به سمت خانه کاتدی حرکت میکنند ( مثل سلول گالوانی)

زیست

فصل_۱۱_سوم

 

در دوره خونریزی همه ی هورمونها

(شامل استروژن . پروژسترون . FSH . LH ) به حداقل رسیده اند.

 

در نیمه ی اول : همه ی هورمون ها به تدریج افزایش می یابند غیر از پروژسترون که منبع مولد آن یعنی جسم زرد وجود ندارد.

 

افزایش هورمون ها در نیمه ی اول با افزایش هورمون های آزاد کننده شروع می شود.

 

به دنبال افزایش هورمون های آزاد کننده   FSH . LH رو به افزایش می گذارند که به دنبال آن هورمون فولیکول یعنی استروژن زیاد می شود.

 

در روز چهاردهم : همه ی هورمونها به غیر از پروژسترون به بالاترین حد خود می رسند و گامت از فولیکول رسیده آزاد می شود.

 

در نیمه ی دوم: مقدار هورمون های تخمدان یعنی استروژن و به ویژه پروژسترون به علت تشکیل جسم زرد زیاد است

 

در نیمه ی دوم : مقدار   FSH . LH هیپوفیز پیشین که محرک تخمدان هستند و هورمون های آزاد کننده که    FSH . LH را کنترل می کنند کم هستند.

 

در نیمه دوم :با افزایش مقدار استروژن و پروژسترون ترشح  FSH . LH با خود تنظیمی منفی مهار می شود.

1,228 بازدید

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره خصوصی