پیام های انگیزشی :

تست های تله دار احتمالی از مباحث رشته تجربی

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۱۱ تیر ۱۳۹۶

تست های تله دار احتمالی از مباحث رشته تجربی

شجاع باش!!!! موفقیت مال خودته

 

ویژگی های اسیدهای قوی

اسیدهای قوی پس از انحلال در آب تقریبا به طور کامل تفکیک می شوند.

 

▪️یونش اسیدهای قوی بصورت کامل و یکطرفه می باشد.

 

▪️غلظت یون هیدرونیوم در اسیدهای قوی با غلظت اسید برابر است به جز سولفوریک اسید.

 

▪️سولفوریک اسید یک اسید قوی دو پروتون دار است که جدا شدن اولین پروتون آن یکطرفه و کامل ولی جدا شدن دومین پروتون تعادلی است.

 

▪️در سولفوریک اسید به ازای هر مول اسید، بیش از یک مول هیدرونیم پدید می آید.

 

▪️قدرت اسیدی ۷ اسید قوی به صورت زیر  است:

HClO4 > HClO3 > HI > HBr > HCl > H2SO4 > HNO3

 

▪️هر چه اسید قویتر باشد، باز مزدوج آن ضعیفتر بوده و پایداری بیشتری دارد (آبکافت نمی شود)

 

اهمیت فصل محلولها از شیمی۳

 

این بخش به سه علت پراهمیت ترین بخش شیمی است:

 

۱از این فصل ۴ تست بصورت مستقیم در کنکور طرح میشود (۱۲ درصد) که همین ۱۲درصد به تنهایی کافیست از چندین هزار نفر جلوتر بیفتید

 

۲سوالات ۶ فصل از پایه های سوم و چهارم بطور غیرمستقیم به غلظت محلولها مرتبط است که اگر در قسمت محاسباتی این فصل مشکلی داشته باشید در مسائل آنها هم به احتمال زیاد به مشکل برخواهید خورد این فصلها عبارتند از:

 

▪️استوکیومتری

▪️ترمودینامیک

▪️سینتیک

▪️تعادلات

▪️اسید_باز

▪️الکتروشیمی

 

۳از ۴ تست مربوط به این فصل، یک الی دو تست بصورت نکته ای (غیرمحاسبه ای) از مفاهیم متن کتاب طرح میشود که با روخوانی دقیق کتاب و جزوات می توان براحتی به آنها جواب داد

این مقاله را از دست ندهید:  لقمه های تکنیکی جمع بندی صد زنها

 

در آخر توصیه میشود که به هیچ عنوان  فصل  محلول ها را کنار نگذارید.

 

گاز نیتروژن در این واکنشها تولید میشود…

 

تجزیه آمونیاک

انفجار نیتروگلیسیرین

تجزیه سدیم آزید (اولین واکنش کیسه هوا)

تجزیه NO در مبدلهای کاتالیستی

تجزیه آمونیوم دی کرومات (آزمایش کوه آتشفشان)

 

مولکولهای قطبی و ناقطبی

 

▪️اگر در مولکولی تمامی پیوندها ناقطبی باشند (اختلاف الکترونگاتیوی کمتر از ۰٫۴) و اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی نداشته باشد، مولکول ناقطبی است.

 

▪️اگر در مولکولی برآیند جهتگیریهای قطبیت پیوندهای قطبی همدیگر را خنثی کنند و اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی نداشته باشد، مولکول ناقطبی است.

 

▪️همه مولکولهای متقارن، ناقطبی هستند.

مولکول متقارن مولکولی است که اطراف اتم مرکزی، اتمهای یکسان قرار بگیرند و اتم مرکزی الکترون ناپیوندی نداشته باشد. مثل: CO2، CH4، BeCl2، SF6

 

▪️همه مولکولهای نامتقارن، قطبی هستند.

مولکول نامتقارن مولکولی است که در آن اتمهای اطزاف اتم مرکزی متفاوت باشند و یا اتم مرکزی الکترون ناپیوندی داشته باشد. مثل H2O، PCl3

 

▪️همه مولکولهای دو اتمی جور هسته (هم نام) مثل N2، H2، O2 ناقطبی اند.

 

▪️همه مولکولهای دو اتمی ناجور هسته (غیر هم نام) مثل HCl، CO، HF قطبی هستند.

 

▪️همه هیدروکربنها ناقطبی هستند مثل بنزن (C6H6)، بوتان (C4H10)، هگزان (C6H14)….

 

عوامل تاثیرگذار بر سرعت خوردگی آهن

 

محیط اسیدی بر سرعت خوردگی می افزاید.

 

محیط بازی از سرعت خوردگی می کاهد.

 

اکسیژن محیط بر سرعت خوردگی می افزاید

 

نمکهای محلول مثل NaCl سرعت خوردگی را زیاد می کنند.

 

مجاورت با فلزهایی با پتانسیل منفی تر مثل روی و منیزیم، از سرعت خوردگی می کاهد.

این مقاله را از دست ندهید:  تکنیک تورق سریع مباحث پر تکرار به همراه درصدهای موردنیاز قبولی تجربی

 

مجاورت با فلزهایی با پتانسیل مثبت تر مثل قلع بر سرعت خوردگی می افزاید.

واکنش های گرماگیر

شکستن پیوند

 

اکثر واکنش های تجزیه؛ مانند تجزیه کربناتها، کلراتها و نیتراتها

 

انحلال اکثر نمکها در آب؛ مانند انحلال آمونیوم نیترات در آب

 

فرآیند ذوب (تبدیل جامد به مایع)

 

فرآیند تصعید (تبدیل جامد به گاز) مثل تصعید یخ خشک یا نفتالن

 

فرآیند تبخیر (تبدیل مایع به گاز)

 

استثناها

برخی از واکنش های تجزیه گرماده هستند مثل: تجزیه پتاسیم کلرات، آب اکسیژنه، آمونیوم دی کرومات، نیتروگلیسیرین

انحلال کلسیم کلرید در آب گرماده است.

صفر تا صد درباره منتول

منتول در واقع یک سیکلوهگزان است که یک گروه متیل، یک گروه ایزوپروپیل و یک گروه الکلی به آن متصل شده است.

 

فرمول مولکولی آن C10H20O می باشد.

 

همه کربن ها سیر شده و دارای ۴ قلمرو الکترونی هستند.

 

۳۱ جفت الکترون پیوندی دارد.

 

۲ جفت الکترون ناپیوندی دارد.

 

قابلیت تشکیل پیوند هیدروژنی دارد.

 

همه کربن ها آرایش ۴ وجهی با زاویه ۱۰۹/۵ درجه دارند.

 

اکسیژن زاویه خمیده دارد.

 

در پمادهای موضعی برای کاهش درد استفاده می شود.

 

بودجه بندی شیمی در کنکور؟ بهتره کدوما الان بیشتر کار بشن؟

شیمی سال دوم ۵ فصل است که حدود ۱۱ تست در کنکور از این فصول مطرح می شود به ترتیب این بودجه %A

368 بازدید

نظرات شما

مشاوره خصوصی