پیام های انگیزشی :

بهترین قبولی های کنکور چه درصدهایی داشتند و کجا قبول شدند؟؟؟

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۱ مرداد ۱۳۹۵

 

 

photo_2016-07-119_03-30-21

بهترین قبولی های کنکور چه درصدهایی داشتند و کجا قبول شدند؟؟؟

آمار زیر مربوط به بهترین  قبولی های کنکور  چند سال اخیر گروه مشاوره دکتر رونقی میباشد.ونشان می دهد که با چه میانگین درصد هایی می توان کدام دانشگاه و رشته قبول شد و  در سه گروه علوم ریاضی-علوم تجربی-علوم انسانی تقسیم بندی شده اند.این آمار نشان میدهد که برای قبولی در کد رشته ی مشخص ،از هر ۱۰ تست چند تست صحیح بوده اند.

این آمار صرفا جهت آگاهی بیشتر شما داوطلبان عزیز در مورد میانگین درصد های تست زنی است که باعث میشود کمی از استرس و نگرانی های شما کاسته شود و باور داشته باشید که با رعایت و حفظ آرامش میتوانید شما هم به این نتایج برسید.این نتایج مربوط به قبولی ها در برترین دانشگاههای کشور میباشد. اکثر داوطلبان فکر میکنند برای قبولی در این دانشگاهها حتما باید درصدهای ۱۰۰ در کنکور داشت ولی واقعا اینطور نیست و این نتایج نشان میدهد که با یک تست زنی اصولی و منطقی سرجلسه ی کنکور میتوان با کسب نتایج کمتر از اینها هم در یک رشته و دانشگاه خوب قبول شد.

توجه:بازهم تاکید میکنم که این نتایج مربوط به بهترین قبولی ها در بهترین رشته ها و دانشگاههاست بنابراین قبولی در دانشگاههای سطح متوسط در دیگر مناطق،نیازمند درصدهایی کمتراز دانشگاههای تراز اول کشور است.

۱-رشته ی ریاضی فیزیک

مهندسی برق

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانریاضیفیزیکشیمی
شریف تهران۷۹۹۸۶۸۶
دانشگاه تهران۵۷۸۷۴۶۳
صنعتی امیرکبیر۶۸۸۷۵۶۴
علم و صنعت ایران۵۷۸۷۴۶۳
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی۵۷۸۷۴۵۳
صنعتی اصفهان۴۵۷۶۳۴۲
شهید بهشتی تهران۵۶۷۶۴۵۳
صنعت نفت اهواز۴۶۸۶۳۵۳
دانشگاه شیراز۴۵۷۶۳۵۲
دانشگاه تبریز۴۶۷۶۳۵۳

مهندسی مکانیک:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانریاضیفیزیکشیمی
شریف تهران۷۹۹۸۶۷۵
دانشگاه تهران۶۸۸۸۵۶۴
صنعتی امیرکبیر۵۷۸۷۵۶۴
علم و صنعت ایران۵۶۸۷۴۵۳
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی۵۷۸۷۴۶۳
صنعتی اصفهان۴۵۷۶۳۴۲
شهید بهشتی تهران۵۷۸۷۴۵۳
صنعت نفت اهواز۴۵۸۵۳۵۳
دانشگاه شیراز۵۶۷۶۴۵۳
دانشگاه تبریز۴۶۷۶۳۵۳

 مهندسی عمران:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانریاضیفیزیکشیمی
شریف تهران۶۸۸۸۶۷۴
دانشگاه تهران۶۷۸۸۵۶۴
صنعتی امیرکبیر۵۸۸۷۵۶۴
علم و صنعت ایران۵۷۸۶۴۵۳
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی۴۷۷۷۴۵۳
صنعتی اصفهان۴۷۸۶۴۵۳
شهید بهشتی تهران۵۶۷۶۴۵۳
شهیدباهنرکرمان۳۴۶۵۲۴۲
دانشگاه شیراز۵۶۷۶۳۵۳
دانشگاه تبریز۴۵۷۶۳۴۲

 

مهندسی کامپیوتر:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانریاضیفیزیکشیمی
شریف تهران-نرم افزار

 

۸۹۹۱۰۷۸۶
دانشگاه تهران-نرم افزار

 

۶۸۹۸۵۷۵
صنعتی امیرکبیر-نرم افزار

 

۵۸۸۸۵۶۴
علم و صنعت ایران-نرم افزار

 

۵۷۸۷۴۵۳
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی-نرم افزار۵۶۷۷۴۵۳
صنعتی اصفهان-نرم افزار۵۷۸۷۵۶۳
شهید بهشتی تهران-نرم افزار۵۷۸۸۴۶۳
صنعت بابل-نرم افزار۴۵۷۵۲۴۲
دانشگاه شیراز-نرم افزار۴۶۷۷۳۴۲
دانشگاه تبریز-فناوری اطلاعات۴۴۶۶۲۳۱

مهندسی نفت:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانریاضیفیزیکشیمی
شریف تهران۶۸۸۶۵۶۴
دانشگاه تهران۵۶۸۵۴۶۳
صنعتی امیرکبیر۵۶۸۶۴۵۳
صنعت نفت اهواز-بهره برداری از منابع نفت۴۶۸۵۳۵۳
صنعت نفت آبادان-اکتشاف نفت۴۶۶۴۳۴۳
دانشگاه شیراز- مخازن هیدروکربوری۴۵۶۵۲۴۲

مهندسی صنایع:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانریاضیفیزیکشیمی
شریف تهران۶۸۸۸۵۶۴
دانشگاه تهران۶۸۸۷۵۶۴
صنعتی امیرکبیر۵۷۸۷۴۵۳
علم و صنعت ایران۵۷۷۶۳۵۳
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی۵۶۷۶۴۵۲
صنعتی اصفهان۴۶۷۵۳۴۳
فردوسی مشهد۵۶۷۵۳۴۲
دانشگاه خوارزمی-کرج۵۶۷۶۳۴۲
دانشگاه شیراز۴۵۶۶۲۳۲
دانشگاه تبریز۴۶۶۶۲۴۲

۲-رشته ی تجربی

پزشکی

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی
علوم پزشکی تهران۷۸۸۸۱۶۷۷۸
علوم پزشکی شیراز۷۸۸۸۱۶۶۷۷
شهید بهشنی تهران۷۸۸۸۱۵۶۶۷
علوم پزشکی مشهد۷۷۸۸۱۵۶۵۷
علوم پزشکی تبریز۶۷۸۸۱۵۶۵۶
علوم پزشکی اصفهان۶۷۸۷۱۴۶۵۶
علوم پزشکی ارومیه۵۶۷۷۱۴۵۴۵
جندی شاپور اهواز۵۶۷۷۱۴۵۴۶
علوم پزشکی سمنان۶۷۷۶۱۴۵۴۵
علوم پزشکی یزد۵۶۷۶۱۴۵۴۵

داروسازی:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی
علوم پزشکی تهران۵۶۷۷۱۴۴۴۵
علوم پزشکی تبریز۶۶۷۷۲۴۴۴۶
علوم پزشکی مشهد۵۶۷۶۲۴۵۴۵
علوم پزشکی اردبیل۵۶۷۷۱۴۴۳۵
علوم پزشکی رشت۵۵۷۶۱۳۴۴۵
شهید بهشتی تهران۵۶۷۷۲۳۴۳۵
علوم پزشکی ارومیه۴۶۷۶۱۴۴۳۴
علوم پزشکی ساری۵۶۷۶۱۳۴۳۵
علوم پزشکی اصفهان۵۶۷۶۱۳۴۴۵
علوم پزشکی کرمانشاه۵۵۶۵۱۳۴۳۵

پرستاری:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی
علوم پزشکی تهران۴۴۶۵۱۳۳۳۳
علوم پزشکی مشهد-نیم سال اول۴۵۷۵۱۳۳۲۳
علوم پزشکی سنندج۴۴۶۴۱۲۳۲۳
علوم پزشکی تبریز۴۵۶۵۱۳۳۲۴
علوم پزشکی شیراز۴۴۷۴۱۲۴۲۳
علوم پزشکی مشهد-نیم سال دوم۴۵۶۵۱۲۳۲۳
شهید بهشتی تهران۴۴۶۵۱۲۳۲۳
علوم پزشکی همدان۴۴۶۴۱۲۳۲۳
علوم پزشکی ارومیه۴۴۶۵۱۲۳۲۳
علوم پزشکی کرمانشاه۴۴۶۴۱۲۳۲۳

دندانپزشکی:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی
شهید بهشتی تهران۷۸۸۸۱۶۶۶۷
علوم پزشکی تهران۷۸۸۸۱۵۶۶۶
علوم پزشکی مشهد۶۷۸۷۱۵۶۵۶
علوم پزشکی ارومیه۵۷۷۷۱۴۵۴۵
علوم پزشکی کرج۶۷۸۸۱۴۵۵۶
علوم پزشکی بابل۶۷۷۷۱۴۵۴۵
شهید بهشتی همدان۵۶۷۷۱۴۵۴۵
علوم پزشکی اصفهان۶۷۸۷۱۵۵۵۶
علوم پزشکی یزد۶۷۷۶۱۴۵۵۵
علوم پزشکی قزوین۵۷۷۷۱۴۵۴۵

فیزیوتراپی:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی
علوم پزشکی تهران۵۵۶۶۱۳۴۳۴
علوم پزشکی اصفهان۵۶۷۶۱۳۴۳۴
علوم پزشکی تبریز۵۶۷۵۱۳۴۳۴
علوم پزشکی مشهد۵۵۷۶۱۳۴۳۴

 

هوشبری:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی
علوم پزشکی تهران۴۵۷۵۱۳۴۲۳
شهیدبهشتی تهران۵۵۷۵۱۲۳۲۴
علوم پزشکی شیراز۴۴۶۵۱۲۳۲۳
علوم پزشکی ایران۴۵۶۵۱۲۳۲۳
علوم پزشکی تبریز۴۵۶۴۱۲۳۱۳
علوم پزشکی مشهد۴۴۷۴۱۲۳۲۳
علوم پزشکی اصفهان۴۴۶۵۱۲۳۲۳
علوم پزشکی یزد۳۴۶۴۱۲۳۲۳
علوم پزشکی ارومیه۴۳۶۳۱۱۲۱۳

اتاق عمل:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی
علوم پزشکی تهران۵۵۶۵۱۳۴۲۴
علوم پزشکی مشهد۵۴۶۵۱۲۳۱۳
علوم پزشکی کرمان۳۳۶۴۱۱۲۱۲
علوم پزشکی فسا۳۴۶۴۱۱۲۱۲
علوم پزشکی استهبان۴۴۶۵۱۲۳۱۳
علوم پزشکی مشهد۵۴۶۵۱۲۳۱۳
شهید بهشتی تهران۳۴۶۶۱۳۳۲۳
علوم پزشکی همدان۳۴۵۳۱۲۲۱۲
علوم پزشکی جیرفت۳۳۵۲۱۱۲۱۲
علوم پزشکی زاهدان۴۳۵۳۱۱۲۱۲

مامایی:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی
علوم پزشکی مشهد۴۵۶۴۱۳۳۲۳
علوم پزشکی تهران۴۵۶۴۱۲۳۲۳
علوم پزشکی اصفهان۴۴۶۵۱۲۳۲۳
علوم پزشکی شیراز۴۴۶۴۱۲۳۱۳
علوم پزشکی ایران۴۵۷۵۱۳۳۲۳
علوم پزشکی تبریز۴۴۶۴۱۲۳۲۳
شهید بهشتی سبزوار۴۴۶۵۱۲۲۲۳
علوم پزشکی جندی شاپوراهواز۳۴۶۳۱۱۲۱۲
علوم پزشکی ارومیه۳۴۶۴۱۲۳۱۲
علوم پزشکی بم۳۲۶۳۱۱۲۱۲

 

۳-رشته ی علوم انسانی

حقوق:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
دانشگاه تهران۶۸۸۷۵۷۸۹۶۸۵۸
علامه طباطبایی -تهران۶۷۷۵۳۷۷۸۵۷۴۷
شهید بهشتی تهران۵۷۷۶۳۶۶۸۴۷۴۸
فردوسی مشهد۵۶۶۵۳۶۶۷۴۶۳۷
مازنداران-بابلسر۵۵۶۴۱۵۶۷۳۴۲۷

 

 حسابداری:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
دانشگاه صنعت نفت تهران۵۶۷۵۳۷۵۷۴۷۳۷
شهید چمران اهواز۲۳۵۱۳۶۲۳۲۳۱۵

 

 فقه و حقوق:

نام دانشگاهادبیاتعربیمعارفزبانریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
دانشگاه شاهد تهران۴۵۵۳۱۴۴۶۳۴۲۶
دانشگاه یزد۲۳۴۱۱۴۳۴۳۳۲۵
دانشگاه ارومیه۳۳۵۲۱۴۲۴۳۳۱۵
دانشگاه گنبد۲۲۴۱۱۳۳۴۳۳۱۵

 

افراد موفق فقط اصول را خوب میدانند…موفق باشید.

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله را از دست ندهید:  مشاور تا چه اندازه میتواند در موفقیت شما تاثیر گذار باشد؟
11,422 بازدید

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره خصوصی