۰۲۱ - ۲۸۴۲۴۴۶۵
شعار هفته : بیست سال بعد شما از کارهایی که انجام نداده اید ناراحت می شوید نه کارهایی که انجام داده اید، پس طناب قایق تان را از ساحل باز کنید و از ساحل امن خود به سوی آبهای آزاد برانید و خطر کنید. جستجو کنید، رویا بسازید و کشف کنید. مارک تواین
نویسنده: دکتر رونقی 0 نظر 2292 بازدید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره نحوه ثبت نام قبولی‌های کنکور 96اطلاعیه سازمان سنجش درباره نحوه ثبت نام قبولی‌های کنکور 96


اطلاع رسانی رسمی سازمان سنجش در مورد زمان و مدارک لازم ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری 96 را در ادامه مشاهده کنید.

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ضمن عرض تبریك و تهنیت به خواهران و برادران عزیزی كه در آزمون سراسری سال 1396 پذیرفته‌‌شده‌اند، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند نتیجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه،‌ نوبت‌دوم ‌(شبانه)، دانشگاه ‌پیام‌نور، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی، رشته‌های تحصیلی مجازی، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی كشور و همچنین اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی برای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، دانشگاه پیام‌نور و دوره‌های مجازی در سال تحصیلی 97-1396 كه ‌گزینش‌ آنها به ‌روش‌متمركز صورت‌ گرفته ‌است، جمعاً به تعداد 378706 نفر در پایگاه اطلاع‌رسانی ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش‌ كشور به ‌نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.كلیه پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از نحوه ثبت‌نام، تاریخ ثبت‌نام و مدارك لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در این اطلاعیه) ضرورت دارد ابتدا به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه نمایند. بدیهی است در صورتی كه دانشگاه یا موسسه محل قبولی برنامه زمانی مشخصی را برای ثبت‌نام در سایت خود درج ننموده باشد، پذیرفته‌شدگان این قبیل موسسات لازم است مطابق جدول شماره 1 این اطلاعیه برای ثبت‌نام به محل قبولی مراجعه نمایند.

جدول شماره 1 – برنامه زمانی ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان برای آن‌دسته از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی كه برنامه‌زمانی برای ثبت‌نام در سایت اینترنتی خود اعلام ننموده‌اندروز و تاریخ ثبت‌نام

ترتیب حرف اول نام خانوادگی

سه شنبه 96/6/28

الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ

چهار‌شنبه 96/6/29

ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س

شنبه 96/7/1

ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ك

یكشنبه 96/7/2

گ – ل – م – ن – و - هـ - یتوضیح در مورد كدهای 11 و 17 (دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی)، 12 (رشته‌های تحصیلی دانشگاه شاهد)، 14 (رشته‌های تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری)، 15 (رشته مدیریت بیمه اكو دانشگاه علامه طباطبایی)، 18 (رشته‌های تحصیلی دانشكده غیرانتفاعی رفاه)، 19 (دكتری بیوتكنولوژی دانشگاه تهران)، 20 (دانشگاه علوم‌پزشكی بقیه‌الله«عج»)، 21 (دانشگاه شهید مطهری)، 22 (دانشگاه مذاهب اسلامی)، 23 (دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران) و 24 (معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا «ع» مشهد):


الف) آن دسته از پذیرفته‌شدگانی كه برای آنان بجای كدرشته قبولی یكی از كدهای فوق اعلام شده به منزله آن است كه منحصراً در كدرشته مذكور نمره علمی لازم را دارا بوده و در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت یكی از كدرشته‌های موسسه مذكور قرار گرفته‌اند.

ب) آن دسته از پذیرفته‌شدگانی كه علاوه بر كدرشته قبولی اعلام شده (5 رقمی) یكی از كدهای 2 رقمی فوق نیز در اعلام نتایج برای آنها مشخص گردیده، توجه داشته ‌باشند كه به دلیل داشتن نمره علمی لازم در اولویت قبل از رشته‌ قبولی، در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت یكی از كدرشته‌های موسسه مذكور قرار گرفته‌اند.

تذكر مهم: كلیه داوطلبان فوق (داوطلبانی كه برای آنان یكی از كدهای 11، 17، 12، 14، 15، 18 ،19 ،20، 21 ، 22 ، 23 و 24 اعلام شده است)لازم است براساس برنامه زمانی كه در اطلاعیه‌ روز یكشنبه مورخ 96/7/2 از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر خواهد شد، برای مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعیه مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه برای شركت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های مذكور به منزله انصراف از رشته ذیربط تلقی می‌گردد و آن دسته از داوطلبانی كه دارای كد قبولی دیگری می‌باشند می‌توانند در كدرشته قبولی اعلام شده ثبت‌نام نموده و به ادامه تحصیل بپردازند. لازم به تاكید است آن دسته از داوطلبانی كه در كد‌رشته قبولی دیگری نام آنان اعلام شده، در صورتی كه در مراحل مصاحبه و گزینش شركت نموده و پس از تایید در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی رشته جدید قرار بگیرند، قبولی آنها در كدرشته اعلام شده قبلی (رشته‌ای كه هم اكنون اعلام شده) باطل خواهد شد.


الف) مدارك مورد نیاز برای ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان:

هر یك از پذیرفته‌شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصیلی و یا منحصراً سوابق تحصیلی) می‌بایست بر حسب موردهای مندرج در جدول ذیل مدارك لازم را برای ثبت‌نام در موسسه آموزش عالی قبولی تهیه و تحویل نماید.


ردیف

مورد (دیپلم ‌یا مدرك‌ تحصیلی)

ارائه مدرك + یك نسخه تصویر تأییدیه

توضیح و موارد بررسی

1-1

نظام‌قدیم‌آموزش‌متوسطه

اصل‌ یا گواهی ‌مدرك تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم

- بخش ‌و شهرستان ‌محل‌ اخذ دیپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل دیپلم می‌بایست با سه سال تحصیل مندرج ‌در لیست یكسان باشد.

- تاریخ اخذ دیپلم در هر یك از رشته‌های ‌تحصیلی نیمسال اول‌ و دوم باید حداكثر تا پایان 96/6/31 باشد.

1-2

گواهی‌ تحصیلی‌سال‌ ما قبل و2 سال ‌‌ماقبل دیپلم‌ با‌ درج‌‌ بخش‌ و شهرستان‌ محل‌تحصیل با مهرو امضاء‌ مدیردبیرستان و یا‌ هنرستان با درج ‌بخش‌ و شهرستان ‌سال‌‌ ماقبل‌ و2 سال‌قبل ازدیپلم

1-3

اصل گواهی یا كارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم باقید معدل كتبی با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش

رشته‌های ‌تحصیلی ‌گزینش‌ صرفاً براساس ‌سوابق‌تحصیلی‌ (معدل‌كتبی)

2-1

نظام‌جدیدآموزش‌متوسطه

اصل مدرك یا گواهی پایان دوره پیش‌دانشگاهی با مهر و امضاء مدیر مركز پیش‌دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پیش دانشگاهی

- تاریخ اخذ دوره پیش‌دانشگاهی در هر یك‌ از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول و دوم باید حداكثر تا پایان 96/6/31 باشد.

- بخش‌ و شهرستان ‌محل‌ اخذ مدرك‌ دوره‌‌ پیش‌دانشگاهی، اخذ دیپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از دیپلم‌ می‌بایست با سه‌ سال تحصیل مندرج در لیست یكسان باشد.

2-2

اصل كارنامه تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی (ریاضی ‌فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر) با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

2-3

اصل ‌مدرك‌‌ یا گواهی‌‌ دیپلم‌‌ متوسطه‌‌ نظام‌جدید با مهر و امضاء مدیر دبیرستان ‌و‌ یا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك

2-4

اصل ‌مدرك‌ و ‌یا گواهی ‌سال‌ ما قبل‌دیپلم‌ با مهر و امضاء مدیر دبیرستان‌ و ‌یا هنرستان‌ با درج‌ بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك

2-5

اصل كارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید (ریاضی ‌فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

داوطلبانی كه متقاضی ترمیم نمرات دروس امتحان نهایی سال سوم خود بوده‌اند لازم است كارنامه ترمیم و ارتقای نمره دروس امتحان نهایی با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش را ارائه نمایند.

3

مدرك ‌معادل‌كاردانی‌ ‌ویژه دانشجویان اخراجی ‌و انصرافی

اصل مدرك و یا گواهی دانش‌آموختگی در دوره‌ی معادل

در خصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 معاونت ‌آموزشی‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل بوده و بررسی‌های لازم می‌بایست براساس این بخشنامه صورت‌گیرد. ضمنا قبولی ‌پذیرفته‌شدگان دارای مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمی‌باشند، لغو خواهد شد.

4

دارندگان‌مدرك كاردانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

اصل و یا گواهی مدرك دوره كاردانی (فوق دیپلم)

تاریخ اخذ مدرك ‌كاردانی حداكثر تا تاریخ 96/6/31

5

دارندگان‌مدرك كاردانی ‌گروه ‌آموزشی پزشكی

اصل و یا گواهی مدرك دوره كاردانی (فوق دیپلم)

اصل‌ و یا گواهی ‌مدرك ‌كاردانی ‌پیوسته ‌آموزشكده‌های فنی‌ و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش

پایان ‌طرح‌ نیروی ‌انسانی به‌ تاریخ حداكثر 31/6/96 برای رشته‌های ‌تحصیلی ‌نیمسال اول و یا 96/11/30 برای ‌رشته‌های تحصیلی نیمسال دوم باشد.

6

دارندگان مدرك كاردانی پیوسته

با قید تاریخ اخذ مدرك ‌كاردانی حداكثر تا 96/6/31 و شرط معدل برای ثبت‌نام ملاك نمی‌باشد

7

دارندگان مدرك كاردانی پیوسته

كارمندان دولت

اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك

--------------

8

اصل‌ حكم‌ مرخصی‌ سالانه ‌یا موافقت ‌رسمی‌ و بدون‌ قید و شرط

--------------

9

كاركنان ‌رسمی ‌وزارت ‌علوم، تحقیقات و فنآوری‌ و دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزشی و پژوهشی وابسته پذیرفته شده در ‌رشته‌های‌‌ تحصیلی ‌‌نوبت ‌دوم (شبانه)

اصل‌ حكم ‌استخدامی و یا گواهی رسمی مشمول سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی كشور

حداكثر سن‌، ‌35 سال ‌‌تمام ‌‌به ‌‌هنگام ‌ثبت‌نام در آزمون سراسری بوده است در غیراینصورت قبولی آنان لغو می‌شود

10

كاركنان‌دانشگاه‌ها و دانشكده‌های علوم‌پزشكی پذیرفته‌‌شده در ‌‌رشته‌های‌‌‌تحصیلی ‌نوبت‌‌دوم (شبانه)

اصل‌گواهی مبنی برداشتن شرایط بومی و همچنین داشتن حداقل سه‌‌سال‌سابقه یكی ازانواع استخدام دراستان محل قبولی

محدودیتی از لحاظ سن ندارند.

11

آموزگار دیپلمه رسمی (قطعی‌،‌ آزمایشی ‌و پیمانی) وزارت ‌آموزش‌ و پرورش‌

معرفی‌نامه‌ رسمی ‌از وزارت ‌آموزش‌ و پرورش ‌(فرم سهمیه آموزگاران- شماره 3) با امضاء‌ و مهر رئیس آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط

رشته تحصیلی قبولی: راهنمایی و مشاوره

12

بهیاران پذیرفته ‌شده‌ در رشته‌ پرستاری

1- معرفی‌نامه‌ مبنی بر داشتن ‌3 ‌سال‌ خدمت ‌اعم از دولتی‌ یا‌ غیردولتی ‌به عنوان بهیار در استان محل خدمت اشتغال با تایید دفتر پرستاری محل خدمت.

2- ارائه مدرك دیپلم بهیاری نظام قدیم آموزش متوسطه ‌و یا دپیلم‌ بهیاری‌ نظام جدید آموزش‌ متوسطه ‌به ‌اضافه مدرك‌ پیش‌دانشگاهی (حداكثر تا تاریخ 96/6/31 اخذ شده ‌باشد)

رشته تحصیلی قبولی: پرستاری

13

سهمیه 30% دانشجوی بومی از محل اصلاح قانون عدالت آموزشی، مصوبه سال 1392 مجلس محترم شورای اسلامی

رشته‌های تحصیلی مندرج در صفحات 54 الی 61 دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی

پذیرفته شده می‌بایست بومی یكی از استان‌های مرتبط با محل رشته قبولی مندرج در دفترچه راهنمای شماره 2 بوده و از وی تعهد خدمت بصورت محضری مبنی بر 3 برابر طول مدت تحصیل اخذ خواهد شد.

14

سهمیه مناطق محروم

كدرشته‌های مندرج در دفترچه‌های انتخاب رشته تحصیلی:

- علوم‌ریاضی‌و فنی (صفحات 47 تا 48)

- علوم‌تجربی (صفحه 61 تا 62)

- علوم انسانی (صفحه 33)

- هنر (صفحه 19)

- زبان‌های خارجی (صفحه 30)

پذیرفته شده می‌بایست بومی یكی از استان‌های: ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، ‌كردستان، كرمانشاه، ‌كهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای شماره 2 باشد.

15

سهمیه داوطلبان شهرستانهای: اهر، ‌ورزقان و هریس (استان آذربایجان شرقی)

كدرشته‌های مندرج‌ در دفترچه‌های انتخاب‌ رشته ‌تحصیلی:

- علوم‌ریاضی‌و فنی (صفحه 47)

- علوم‌تجربی (صفحه 61)

- علوم انسانی (صفحه 33)

- هنر (صفحه 19)

- زبان‌های خارجی (صفحه 30)

- بومی‌ یكی ‌از بخش‌های‌ شهرستان‌های‌ ذیربط

- محل اقامت و یا محل اخذ مدرك تحصیلی سال دوم یا سوم و یا پیش دانشگاهی در یكی از بخش‌ها و یا شهرستان‌های ذیربط باشد.

- تاییدیه فرمانداری

16

سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان

داوطلبان مشمول توضیحات بند «د» صفحه 4 دفترچه راهنمای انتخاب رشته

ملاك‌ بومی بودن: ارائه گواهی سكونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسی

17

كلیه پذیرفته شدگان

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصویر از تمام صفحات

--------------

18

كلیه پذیرفته شدگان

اصل كارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی

--------------

18

كلیه پذیرفته شدگان

6 قطعه ‌عكس ‌تمام‌ رخ ‌4×3 تهیه ‌شده ‌در سالجاری

--------------

20

كلیه‌ پذیرفته‌شدگان (برادران)

مدرك‌ ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه

با توجه ‌به ‌یكی از بند‌های مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسری (دفترچه شماره یك) سال 1396

21

كلیه پذیرفته‌شدگان

اصل ‌وكپی دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و...

--------------
توضیحات و نكات درخصوص ردیف 2 جدول فوق:

با توجه به برگزاری امتحانات جبرانی دوره پیش‌دانشگاهی در دهه سوم شهریورماه، در صورتی كه پذیرفته‌شدگان در زمان ثبت‌نام موفق به ارائه گواهی پیش‌دانشگاهی نگردند، از آنان تعهدی مبنی بر ارائه گواهی پیش‌دانشگاهی‌ تا تاریخ‌ 96/7/26 به موسسه محل قبولی اخذ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذكور تا تاریخ 96/7/26 قبولی آنان لغو می‌گردد.

با توجه به بخشنامه شماره 221446/460 مورخ 91/10/18 ریاست‌ محترم ‌مركز سنجش آموزش‌ و پرورش كلیه پذیرفته‌شدگان می‌بایست به همراه تصویر گواهی پیش‌دانشگاهی خود به «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائیدیه‌ تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند.كلیه پذیرفته‌شدگان حتماً نام‌رشته و مؤسسه آموزش‌عالی محل تحصیل خود را در فرم «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» اعلام نمایند.

توضیحات و نكات درخصوص ردیف 3 جدول فوق:

دانشجویان‌ اخراجی‌ آموزشی‌ موضوع‌ آیین‌نامه‌ آموزشی‌ و همچنین‌ دانشجویان‌ دوره‌ كارشناسی‌ كه‌ مدرك‌ معادل‌ كاردانی‌ (اعم از كاردانی ‌عمومی‌ و یا كاردانی‌) را اخذ نموده‌اند نیز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجویان‌ انصرافی‌ پس‌ از تسویه‌ حساب ‌كامل‌ با مؤسسه‌ ذیربط و همچنین‌ اداره‌ كل ‌امور دانشجویان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ وزارت‌ ذیربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشكل‌ نظام‌ وظیفه‌ (برای‌ برادران‌) هیچ محدودیتی در انتخاب رشته نداشته و حق‌ ثبت‌نام‌ در رشته قبولی اعلام شده را دارا می‌باشند. بدیهی‌ است‌ این دسته‌ از داوطلبان‌ می‌توانند كلیه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ خود به‌ صورت‌ یكجا به‌ انجام‌ برسانند.


توضیحات و نكات درخصوص ردیف‌های 4 تا 7 جدول فوق:

هر یك از دارندگان ‌مدرك‌ كاردانی‌‍ (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و یا كاردانی پیوسته آموزشكده‌های فنی‌ و حرفه‌ای (برادران) حداكثر تا تاریخ 96/6/31 (رشته تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشكی‌ و یا ‌دانشگاه ‌آزاد اسلامی باشد) و رشته تحصیلی دوره كاردانی آنان فاقد دوره كارشناسی ناپیوسته باشد در این آزمون پذیرفته شده‌اند (با احتساب تعدادی از واحدهای دوره‌ كاردانی در دوره ‌بالاتر به نحوی‌ كه حداكثر طول‌ مدت‌ تحصیل آنها از كاردانی به مقطع بالاتر 2 سال‌ كمتر از طول ‌‌مدت تحصیل طبق‌ ضوابط‌ وزارت ‌متبوع ‌در همان دوره تحصیلی باشد) از نظر نظام وظیفه بلامانع می‌باشد در غیراینصورت قبولی ‌آنان لغو می‌گردد.

مدرك كاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرك پیش‌دانشگاهی ملاك عمل و قابل قبول می‌باشد‌. لذا این دسته از پذیرفته شدگان می‌توانند در صورت نداشتن مشكل نظام وظیفه (برای برادران) در مقطع بالاتر به ادامه تحصیل بپردازند.

كلیه فارغ‌التحصیلان دوره‌های كاردانی (‌فوق ‌دیپلم دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش ‌عالی‌) رشته‌های تحصیلی گروه آموزشی پزشكی (‌اعم از خواهران و برادران‌) كه خدمات قانونی مقرر آنان (طرح لایحه نیروی انسانی) تا تاریخ 96/6/31 به پایان رسیده‌ باشد، مجاز به انتخاب رشته‌های ‌نیمسال اول ‌و‌ دوم بوده‌ و‌ فارغ‌التحصیلان دوره‌های مذكور كه ‌خدمات قانونی مقرر آنان تا 96/11/30 به‌ پایان ‌خواهد ‌رسید، منحصراً مجاز به ‌انتخاب ‌‌رشته‌های ‌‌تحصیلی‌ برای ‌نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 بوده‌اند. بدیهی است‌ آن دسته از دارندگان‌ مدرك‌كاردانی (فوق‌دیپلم) رشته‌های‌تحصیلی گروه آموزشی پزشكی كه خدمات قانونی مقرر آنان تا تاریخ 96/11/30 به‌ پایان نخواهد رسید، مجاز به‌ ثبت‌نام ‌در رشته قبولی نبوده و‌ قبولی آنان از نظر این سازمان ‌لغو خواهد ‌بود.

دارندگان مدرك كاردانی (فوق دیپلم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی) كه در هر یك از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول پذیرفته ‌شده‌اند چنانچه در حین انجام خدمت ضرورت (وظیفه عمومی) هستند با ارائه گواهی از یگان مربوط مبنی بر اینكه دوران خدمت ضرورت (وظیفه عمومی‌) آنان تا تاریخ 96/6/31 (برای هریك از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول) و یا تا تاریخ 96/11/30 (برای هر یك از رشته‌های تحصیلی نیمسال دوم)‌ به پایان خواهد رسید مجاز به ثبت‌نام در رشته قبولی اعلام شده می‌باشند.

ب) ثبت‌نام از پذیرفته شدگانی ‌كه‌ صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل‌كتبی‌دیپلم) در كدرشته محل‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام‌نور و موسسات غیرانتفاعی پذیرفته شده‌اند.

در راستای اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی كشور پذیرش در برخی از كدرشته محل‌های دوره‌های روزانه، شبانه و دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی،‌ دانشگاه پیام‌نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل كتبی دیپلم) صورت گرفته است. لذا در این ‌روش فقط معدل‌ كتبی دیپلم داوطلبان واجد شرایط ملاك و مبنای پذیرش قرار گرفته و اسامی پذیرفته شدگان این مرحله نیز به همراه سایر پذیرفته‌ شدگانی‌ كه با اعمال ‌نمره ‌آزمون و سوابق تحصیلی برای ثبت‌نام در آن موسسه آموزش عالی اعلام گردیده است، اعلام و به موسسات معرفی شده‌اند.

پذیرفته‌شدگان در كدرشته‌‌های پذیرش با سوابق تحصیلی لازم است كلیه‌ مدارك‌ مندرج در قسمت "الف" این اطلاعیه را در زمان ثبت‌نام ارائه نمایند.

ارائه ‌اصل كارنامه تحصیلی برای هر یك از پذیرفته شدگانی كه دارای مدرك دیپلم‌ متوسطه‌ نظام‌جدید (سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه) با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه‌های (ریاضی‌ فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف‌اسلامی) سال‌های 1395 و قبل‌‌ آن ‌كه ‌امتحانات‌ آنان ‌به صورت كتبی ‌و سراسری ‌برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروری می‌باشد.

ارائه اصل كارنامه تحصیلی برای هر یك از پذیرفته شدگانی كه دارای مدرك دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه یا دیپلمه‌های كار و دانش با امضا و ممهور به دبیرستان و یا سازمان آموزش و پروش برای دیپلمه‌های (ریاضی‌ فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) سال‌های 1395 و قبل از آن در هنگام ثبت‌نام ضروری می‌باشد.

ج) توضیحات سهمیه‌ ایثارگران و رزمندگان

آن دسته از داوطلبان ایثارگر (اعم از ایثارگران 25 درصد ظرفیت و ایثارگران 5 درصد ظرفیت) و رزمنده شامل (1- رزمندگان بسیجی . 2- رزمندگان جهادگر. 3- رزمندگان نیروهای مسلح 4 - خانواده شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادرشهید». 5- همسر و فرزندان معظم شهدا و یا مفقودالاثر. 6- جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان. 7- جانبازان زیر 25% و همسر و فرزندان آنان. 8- آزادگان عزیز و فرزندان و همسر آنان. 9- همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه) در آزمون سراسری سال 1396 پذیرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم ‌و یا مدركی ‌در رابطه‌ با‌ تایید سهمیه ثبت‌نامی ‌خویش‌ نمی‌باشند. بدیهی است، ‌چنانچه ‌سهمیه‌ پذیرفته‌شده‌ای حسب مورد از ارگانهای ذیربط ‌مورد تأیید قرار نگیرد از تحصیل آنان ممانعت بعمل خواهد آمد.


د) پذیرفته‌شدگان ‌رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور علاوه بر رعایت مندرجات فوق‌الذكر لازم است نسبت به رعایت موارد مشروحه ذیل اقدام نمایند:

پذیرفته‌شدگان هر یك از رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نورلازم است بر اساس جدول ذیل از تاریخ، محل و نحوه ثبت‌نام رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه پیام‌نور مطلع شوند و در زمان مقرر علاوه بر مدارك مندرج در بندهای "الف و ب" فوق‌الذكر مدارك ذیل را ارائه نمایند.

برای اطلاع از تاریخ و مدارك ثبت‌نام از تاریخ 96/6/25 به سایت دانشگاه به آدرس :www.pun.ac.ir مراجعه نمایند.


تذكر: کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده‌اند و در صورت قبولی در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان ‌شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی‌باشد.


ه‍) پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان برای ثبت‌نام در رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران:

پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان لازم است برای اطلاع از تاریخ و مدارك لازم برای ثبت‌نام (ثبت‌نام حضوری می‌باشد) ابتدا به سایت اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان و یا پردیس محل قبولی به نشانی: (http://cfu.ac.ir) مراجعه نمایند.

پذیرفته‌شدگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی لازم است برای اطلاع دقیق از نحوه زمان و ثبت‌نام اینترنتی و حضوری به سایت دانشگاه (www.srttu.edu)مراجعه نمایند.

و) حذف كدرشته محل و یا اصلاحات در دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته:


1-موارد اصلاحی دفترچه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی:

ردیف

نام دانشگاه

دوره

كدرشته

رشته - گرایش

شرح اصلاح


مركز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی كشور

روزانه

11611

مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما

حذف رشته محلها

11612

هوانوردی

27607

مهندسی مخابرات هواپیمایی

27608

مهندسی الكترونیك هواپیمایی
2-موارد اصلاحی دفترچه گروه آزمایشی علوم تجربی:ردیف

نام دانشگاه

دوره

كدرشته

رشته - گرایش

شرح اصلاح

3

دانشگاه الزهرا (س)

روزانه

10044

زیست شناسی سلولی و مولکولی

حذف رشته محل

4

دانشگاه مراغه

روزانه

10740

زیست شناسی سلولی و مولکولی

حذف رشته محل

5

دانشگاه مراغه

نوبت دوم

10745

زیست شناسی سلولی و مولکولی

حذف رشته محل
ز) نحوه و تاریخ انتشار فهرست اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمركز آزمون سراسری سال 1396

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتایج رشته تحصیلی نیمه‌متمركز علوم ورزشی و یا انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش سایر رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمركز آزمون سراسری سال 1396 (دوره‌های روزانه، شبانه «نوبت دوم» دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور) به همراه ‌فهرست ‌اسامی ‌و ‌شماره‌ داوطلبی‌ معرفی‌شدگان هر یك از رشته‌های تحصیلی مذكور تا چند برابر ظرفیت هر رشته از طریق سایت اینترنتی این سازمان در تاریخ 96/7/24 منتشر خواهد شد. معرفی‌شدگان هر یك از رشته‌های تحصیلی مذكور لازم است با توجه به برنامه‌ زمانی اعلام ‌شده و ضوابط مندرج در اطلاعیه‌ای كه به همراه فهرست معرفی‌شدگان این قبیل رشته‌ها منتشر خواهد شد، برای شركت در مراحل مختلف گزینش رشته یا رشته‌های مربوط اقدام نمایند.


جهت اطلاع كلیه داوطلبان:

به اطلاع می‌رساند كه هر گونه تغییرات منعكس شده به این سازمان پس از اعلام نتایج اولیه از قبیل اصلاح سوابق تحصیلی واصله از سوی وزارت آموزش و پرورش و یا اعمال سهمیه از سوی ارگانهای ذیربط و... در نتیجه نهایی داوطلبان ذینفع اعمال گردیده است. بدیهی است داوطلبان می‌توانند همزمان با انتشار كارنامه نتیجه نهایی (در تاریخ 96/6/28) كارنامه نتیجه مرحله اول اصلاح شده خود را نیز مشاهده نمایند.

برای كلیه پذیرفته‌شدگان و همچنین آن‌دسته از داوطلبانی كه فرم انتخاب‌ رشته اینترنتی خود را تكمیل نموده‌اند ولی پذیرفته نشده‌اند،كارنامه علمی حاوی رتبه داوطلب در هر یك از كدرشته‌های انتخابی در بین متقاضیان كدرشته مزبور در سهمیه مربوط، با توجه به نمره كل وی در همان كدرشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته ‌شده در هر یك از كدرشته‌های انتخابی و اطلاعات مفید دیگر در روز سه‌شنبه مورخ 96/6/28 در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار داده خواهد شد.

با توجه به كنترل‌های متعدد و بررسی‌های انجام شده از صحت نتایج اعلام شده اطمینان حاصل شده است؛ مع‌الوصف، داوطلبان پس از دریافت كارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان درصورتی كه درخصوص مندرجات كارنامه و یا انتخاب رشته‌ خود سوال و یا تقاضایی داشته باشند، می‌توانند حداكثر تا 96/7/20 منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان اقدام نمایند و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اكیداً خودداری نمایند. بدیهی است به كلیه مواردی كه از طریق دیگری و یا بعد از تاریخ 96/7/20 واصل شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. لازم به تاكید است كلیه درخواستهای مربوط به اشتباه در انتخاب رشته صرفاً برای پذیرش در نیمسال دوم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بررسی خواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامی می‌توانند سؤالات خود را با شماره تلفن 42163-021 نیز در میان ‌بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


 

  روند کاری دپارتمان مشاوره دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتر رونقی

  متشکل از مشاوران پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی از دانشگاه های معتبر کشور، با مدیریت دکتر رونقی می باشد. با سابقه بیش از 7 سال فعالیت در حوزه کنکور و دارای مجوز رسمی از نهاد های مربوطه این افتخار را دارد که در طی این سالها رتبه های بسیاری را پرورش دهد و رموز موفقیت و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزانی که رویایی رتبه برتر شدن را در سر دارند ، قرار دهد. بیشتر بدانید...

  برنامه ریزی شخصی سازی شده

  برنامه ای که با آزمون های آزمایشی ، مدرسه، ساعت مطالعه و کلاس های خصوصی دانش آموزان هماهنگ می باشد. و به طور جزئی مشخص می کند که دانش آموز چه مبحثی را چند ساعت و چطور مطالعه کند . برنامه ریزی براساس تاکید بر نقاط ضعف دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است و مشخص می کند که دانش آموز بر اساس توانایی که دارد روزانه چه مقدار تست کار کند. بیشتر بدانید...

  مشاوره حرفه ای

  دانش آموزان در ساعات خاصی از روز می توانند سوالات خود را از مشاوران بپرسند و راهنمایی های لازم را از مشاور خصوصی خود دریافت کنند.از طرفی هر دانش آموز در ماه 4 جلسه مشاوره تلفنی دارد که با دریافت نوبت قبلی می تواند با مشاور شخصی خود مکالمه کند و مشکلات خود را با وی در میان بگذارد و تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد صورت پذیرد. بیشتر بدانید...

  پیگیری منظم

  در ساعاتی خاصی از روز از دانش آموز در خواست گزارش کار می شود. و روند مطالعه و کارنامه های دانش آموز تحلیل و بررسی می شود و توصیه های لازم در جهت بهبود عملکرد دانش آموز و رفع اشتباهات و نقاط ضعف وی گفته می شود. مشاوران با نوبت تماس های تلفنی به دانش آموزان نکات مهم و راهکارهای لازم برای پیشرفت دانش آموزان را به آنها آموزش میدهند و انگیزه رقابت و تلاش برای رسیدن به هدف را در دانش آموزان تقویت میکنند. بیشتر بدانید...

  آزمون آنلاین

  از دانش آموزان هر ماه هماهنگ با آزمون های آزمایشی که شرکت می کنند پیش آزمونی به صورت آنلاین گرفته می شود که سوالات آزمون کاملا استاندارد ،حرفه ای و شبیه ساز کنکور می باشد.که حتی دانش آموزان می توانند به جای شرکت در آزمون های آزمایشی سایر موسسات،به طور مستقل در این آزمون شرکت نمایند و از جامعه آماری خوب و امنیت بالای سوالات و کارنامه تحلیلی این آزمون بهرمند گردند. این آزمون برای افزایش مهارت آزمون دادن و کاهش استرس دانش آموزان در آزمون های آزمایشی تهیه و طراحی شده است. همچنین استفاده از آزمون آنلاین برای افرادی که توانایی حضور در آزمون های آزمایشی موسسات ندارند،بسیار مفید است. لازم به ذکر است که هزینه آزمون های آنلاین دپارتمان دکتر رونقی در مقابل امکاناتی که به دانش آموزان ارائه می دهد،بسیار مقرون به صرفه است. بیشتر بدانید...

  پنل شخصی دانش آموزان

  دپارتمان مشاوره وبرنامه ریزی دکتر رونقی برای ارتباط هرچه بهتر دانش آموزان با مشاوران خود و جلوگیری از حواشی نرم افزار هایی چون تلگرام که عملا شاهد آن بودیم که موجب برهم زدن تمرکز دانش آموزان می شود، پنلی خصوصی برای دانش آموزان در قالب سایت و اپلیکیشن طراحی کردیم که بتوانند بسیار راحت با مشاور خود در ارتباط باشند و از این پنل نمودار پیشرفت خود را مشاهده کنند و به نقاط ضعفشان پی ببرند و در صدد هرچه سریعتر رفع آن برآیند. بیشتر بدانید...

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی این افتخار را داشته است که از اکثر استان ها و شهرهای کشور و حتی کشور های حاشیه خلیج فارس در خدمت دانش آموزان عزیز باشد. بیشتر بدانید...

  تلگرام دکتر رونقی

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  عضویت در کانال
  صفحه اینستاگرام

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  مشاهده پروفایل

  ورود به حساب کاربری
  مرا به خاطر بسپار
  ثبت نام | بازیابی رمز عبور
  جستجو